Show menu Search
Mass Media
Official internet-resorce

You are here

Hotels and guesthouses

-A A +A

Name of the hotel

Address: index, city, street №, city code/telephone, e-mail

Full name of Director, office and mobile numbers

1

Shymkent Guesthouse

160012, Shymkent city, Republic ave., 6а, 8(3252) 56-69-99, 56-71-94, E-mail: Saika77@mail.ru WWW hotel shimkent com.

Meirmanov Zhanet Mutaliyevich

Tel: 56-69-99

Fax: 56-75-18

8701 7230665

2

Ordabasy Hotel

Shymkent city, Kazybek bi str., 1, tel:  53-49-89

53-64-21 adm.

53-70-76 oper.

fax:53-56-82

Kan Yeugeniy Yuriyevich

Tel: 53-56-21

3

Dostyk Hotel

160050, Shymkent city, Adyrbekov str., unnumb., 8(3252) 54-84-98, fax:54-59-92, e-mail: dostyk-ab@mail.ru

Akhmetov Absattar Abdusadykovich

Tel: 54-84-98,

Mob. 8701 7152428

4

Kema Hotel

160000, Shymkent city, G.Ilyayev str., 64, tel: 8(3252) 54-07-36, 54-03-44, 54-04-59, 53-65-58, 54-00-86 fax:54-05-97, e-mail: Kurylys@chimkent.kz

Zheltonozhenko Khanuma Leonidovich

tel: 54-04-55

mob. 8701 7113612

5

Bayan Hotel

Shymkent city, Abay ave., 10, tel: 8 (3252) 54-38-56, 54-38-59, fax: 31-83-66, e-mail: gostinica_bayan@ok.kz

Pak Yuriy Vladimirovich

Tel: 54-38-56

6

“Shymkent tourist” Hotel

160000, Shymkent city, Republic ave., 43, 8(3252) 56-02-23, fax:56-02-24, e-mail: shymkent_tourist@rambler.ru

Turdakhov Tagai Kerimbayevich

Tel: 56-02-24

7

Sapar Guesthouse

160000, Shymkent city, Kunayev blvd., 17, 8(3252) 53-51-31, sapar@saparhotels.com

 

8

Klara-Center-Sapar Hotel

Shymkent city, Republic ave., 4, tel: 8 (3252) 23-23-33, fax: 23-30-23, reservations@saparhotels.com

 

9

«Makhambet-Sapar» Guesthouse

Shymkent city, Ilyayev G. ave., 68/1,

tel: 53-51-13, fax: 53-51-13, mahambet@saparhotels.com

 

10

«Baimyrza-Sapar» Hotel

Shymkent city, Ilyayev G. ave., 68/1

tel: 53-50-01, fax: 53-53-70, baimyrza@saparhotels.com

 

11

«Baiterek-Sapar» Motel

160000, Shymkent city, Republic ave., 4, 8(3252) 53-51-31, reservations@saparhotels.com

 

12

«Saryagash» Hotel

Saryagash city, Ismailov str., 34

Nurmanov Orynbek

8/237/ 2-15-31

8701 5907977

13

«Aigasyr» Hotel

Kokterek village

Saryagash district

Aldibayeva Aigul

8-237-5-54-80

14

«Kaplanbek» Hotel

Gornoe village

Saryagash district

Belasarov Bakir

8-237-5-34-94

15

«Shardara» Hotel

Shardara city

Ashirova S. str., unnumb.

8 325-35-2-11-69

Kalmuratov Kalmakhan

8701 7129985

16

«Bakdaulet» Hotel

Shardara city

Kassymova unnumb.

Tel. 8-325-35-2-12-28

Baiymbetov Tanzhar

87013179632

17

«Edem» Hotel

481070. Turkestan city

Kozhanov №6

8 /233/ 3-35-71

edem_kz@mail.ru

Ibragimov Mukhabbat Saitakhmetova

8-233-3-35-71

18

«Turkestan» Hotel

481070, Turkestan city,  Kozhanov str., unnumb. 8/233/4-21-97, ТОО_TURKESTAN_CONAK_UYI G YAXOO. COM

Rysbayev Gani office number 4-21-97

mob. 87012221872

19

«Yassy» Hotel

481070, Turkestan city Tauke khan str., unnumb., 8/233/4-01-83,TURKESTAN G POCHTA. RU

Kerimbekov Gani office number 4-01-83

20

«Ruslan» Hotel

481070, Turkestan city Yerubayev str., unnumb. 8/233/4-05-08

Mamuniva Raikhan  office number 4-05-08

21

«Nur» Hotel

481070, Turkestan city Yerubayev str., unnumb., 8/233/3-38-05

Zhussenbayev Umbet office number 3-38-05

22

«Otrar» Hotel

481070, Turkestan city Syrgak batyr str., unnumb. 8/233/3-25-39

Shin Zoya

office number 3-25-39

23

«Nurtas» Hotel

481070, Turkestan city Kozhanov str., unnumb. 8/233/4-24-66, 4-31-04

Telepova Aigul office number

-24-66, 4-31-04

24

«Al-Farabi» Hotel

Zhetysai city, Kozhanov str., unnumb.

tel.: 8(32534) 6-18-88

Begmanov Issabek

25

«Assylkhan» Hotel

Zhetysai city, Auyezov str., unnumb.

tel.: 8(32534) 6-33-16

mob.8-701-777-76-18

Kaldybayev Marat

26

«Kazybek» Hotel

Zhetysai city

Yassawi str., unnumb.

tel.: 8(32534) 6-16-70 mob.8-701-731-14-44

Ongarbayev Bauyrzhan

27

«Center of Assanov» Hotel

Zhetysai city

ул. Ауезова Auyezov str., unnumb. 8(32534) 6-10-23

Assanov Mukhtar tel.:

28

«Dos aulet» Hotel

 Myrzakent village

Naberezhnaya str.

8(32541) 21584 

Dosmanbetov Bauyrzhan tel.:

29

«Saltanat» Hotel

Atakent village

Tashkent str.

tel.: 8(32541) 3-34-42

Zhumabayeva Meiramkul

30

«Astana» Hotel

Asykata village,

K. Sakhanov str., unnumb.

tel.: 8(32542) 41015

Zhumabayeva Meiramkul

31

«Shakpak» Hotel

593rd km. of Almaty-Termes  832538-57-304

Tsikunova Irina Alekseyevna

8-325-38-57-304, 8-701- 417-26-13

 
Published on: 29.09.2015 - 18:11:12
Updated on: 13.04.2016 - 10:24:11
© 2019

Official internet-resorce

Akimat of the Turkestan Region