Show menu Search
Mass Media
Official internet-resorce

You are here

Professional learning

-A A +A

The list of professional schools by South-Kazakhstan regionName of organization

Full name of director

Address

1.

SMMO professional lyceum №1 Suzak v. 

Ushebayev Marat Ismailovich - director, 3-15-42, 3-14-56, 87016639102

Suzak district, Suzak v., Auyezov str.

2.

SMMO professional lyceum №2 Shymkent city

Satkanbayev Yerken Turniyazovich - director, 53-01-58 (office.), 56-85-85 (home), mob. 87015336501

South-Kazakhstan region, Shymkent city, Aldiyarov str., 38

3.

SMMO professional lyceum №3 Shymkent city

Shevchenko Leonid Ilich - director, 54-65-38 (office), 56-73-37 (home), mob. 87013498019

South-Kazakhstan region, Shymkent city, Gagarin str.,121

4.

SMMO professional lyceum №4 Shymkent city

Ussipbekovich Tulekhan Ussipbekovich - director, 56-34-97 (office)  mob. 87017154702

Shymkent city, K.Zharkynbekova str., buiding №13

5.

SMMO professional lyceum №5 Shymkent city

Sakhov Saparbek Musakhanovich - director, 54-81-62, mob.  87017702882

Shymkent city, Turkestan str., 2а.    

6.

SMMO professional lyceum №6 Shymkent city

Kozhamzharova Rakhima Toktarkhanovna - director, 21-27-38 (office), 54-87-97  (home), 87017447355

Shymkent city, Torekulov str., unnumb.

7.

SMMO professional lyceum № 7

Adyrshayev Seidulla Amiraliyevich – director, 3-25-67 (office), 87014367704

South-Kazakhstan region, Kentau city, S.Yerubayev., 15

8.

SMMO professional lyceum №8

Koibekov Yersin Kadenovich - director, 6-43-45 (office), 6-46-03 (home) 6-14-25

Tole bi region, Lenger city, Novostroyevka v., unnumb.

9.

SMMO professional lyceum №9

Mambetkulov Sydyk Kenzhaliyevich - director, 5-17-86 (office), 5-15-85 (home)

Koksayek v., Tole bi dist.,  № 9 PL

10.

SMMO professional lyceum №10

Akhmedov Shukhrat Shakhatovich - director, 24-075 (office), 87014654918

Sairam region of South-Kazakhstan region, Suf Saryami str.

11.

SMMO professional lyceum №11

Sasbukha Yerzhigit Saparovich, 2-12-51 (office),                 2-11-32 (home), mob. 87013134561

Kazygurt v.                  Kunayev str. -2

12.

SMMO professional lyceum №12

Zhiyenbayev Seitnazar - director, 2-26-14 (office), 2-28-15, mob. 87014042915

Saryagash city Aiteke bi str., 1

13.

SMMO professional lyceum №13

Aldiyarov Yegenberdi Nurmatkhanovich – director, 3-01-16 (office), 3-02-39 mob. 87016455208

Abay v., T.Ryskulov № 105

14.

SMMO professional lyceum №14

Moldabekov Kudaibergen Pirimkulovich –director, 3-29-37 (office), 3-25-69  (home), 87016529410

Atakent city, Oralova, 10

15.

SMMO professional lyceum №15

Tursbekov Yermakhan - director, 42-4-52 (office), 42-8-43 (home),

Makhtaaral dist. Asykata v., Abylkassymov str. - 4

16.

SMMO professional lyceum №16

Talbidin Zakirkhan Ramankulovich - director, 2-15-05 (office), 2-15-03 (home) mob. 87017387949

Shardara city, Pirogov str., unnumb.

17.

SMMO professional lyceum №17 

Mussayev Abdikhan – director 2-16-85 (office) 87017460355

Arys city, Dulatov str. №97

18.

SMMO professional lyceum №18

Yerimbet Tastanbek Bekbosynovich – director  43-2-34 (office), 2-10-24 (home) 87017251839

Ordabasy dist., Shubar v., Zhandosov str.-8

19.

SMMO professional lyceum №19

Medeu Kudaibergen Abdimanapovich - director, 2-14-88 (office)

Berdibek dist., Shayan v.

20.

SMMO professional lyceum №20 named after Daurenbekov Kurmanbek

Musatayeva Zhanat Tuyakbayevna - director, 21-9-48 (office) 87053192007

Otrar dist.    Shaulder v. D.Altynbekov str.

  21.

SMMO professional lyceum №21

Zhumadiluly Yergeshbai - director, 2-56-22 (office)

Turkestan city Baikonurov str. 2a

22.

SMMO professional lyceum №22

Zhakupov Marat Kopbayevich - director, 53-088 (office),  87015454869

Tiulkubas district, T.Ryskulov v., O.Sedaliyev str. №3

23.

SMMO professional lyceum №23

Yuildashev Mutalib Mamyrovich - director, 44-1-86, 87016781741

Shymkent city  G.Ilyayev str., 75  

24.

SMMO professional lyceum №24

Assylbekova Lyazzat Abibullayevna – director, 8-725-46-2-66-34

Suzak dist., Taukent v.

 

Published on: 29.09.2015 - 15:42:10
Updated on: 03.04.2017 - 10:51:53
© 2019

Official internet-resorce

Akimat of the Turkestan Region