Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Авторлық қадағалау

-A A +A

1

Авторлық қадағалаудың орындалу мерзімі ([1], п. 4.3)

 

 

1

құрылыстың барлық кезеңінде (қайта жөндеу, қайта әрлеу, кеңейту, техникалық қайта жабдықтау, жаңалау, толық жөндеу) және құрылысы аяқталған нысандарды қолданысқа қабылдау кезеңінде

 

   

үздіксіз сипатты және ғимараттар құрылысының барлық кезеңінде орындалады

 

   

ең жауапты сәттер кезінде және құрылыстың барлық кезеңінде және құрылысы аяқталған ғимараттар мен құрылыстарды қолданысқа қабылдау кезеңінде орындалады

 

   

үздіксіз сипатты және құрылыстың барлық кезеңінде және құрылысы аяқталған ғимараттар мен құрылыстардың қолданысқа ену кезеңінде

 

   

жұмыс кестесіне сай орындалады және құрылыстың барлық кезеңінде және құрылысы аяқталған ғимараттар мен құрылыстарды қолданысқа қабылдау кезеңінде орындалады

 

2

I және II дейгейлі жауапкершілікті нысандардың құрылысының авторлық бақылауын кім жүргізеді? ([1], п. 4.2.1)

 

 

1

автор (жасаушы), немесе осы әрекет түріне лицензиясы бар заңды немесе жеке тұлға

 

   

жеткілікті білімді мамандар құрамы бар жобалық ұйым

   

 

   

автор (жасаушы)

     

 

   

осы әрекет түріне лицензиясы бар заңды немесе жеке тұлға

 

 

   

бас жобалаушы (жобалаушы)

 

 

3

III дейгейлі жауапкершілікті нысандардың құрылысының авторлық бақылауын кім жүргізеді? ([1], п. 4.2.1)

 

 

1

автор (жасаушы), немесе осы әрекет түріне лицензиясы бар заңды немесе жеке тұлға

 

   

жеткілікті білімді мамандар құрамы бар жобалық ұйым

   

 

   

автор (жасаушы)

     

 

   

осы әрекет түріне лицензиясы бар заңды немесе жеке тұлға

 

 

   

бас жобалаушы (жобалаушы)

 

 

4

Тұрпатты және қайта пайдаланылатын жеке жобалар бойына нысандардың құрылысының авторлық бақылауын кім жүргізеді? ([1], п. 4.2.3)

 

 

1

осы жобаларды қолданған бас жобалаушы (жобалаушы) орындайды, бұл онымен келісім-шартқа тартылатын тұлғаға да қатысты

 

   

автор (жасаушы)

     

 

   

автор (жасаушы), немесе осы әрекет түріне лицензиясы бар заңды немесе жеке тұлға

 

   

жеткілікті білімді мамандар құрамы бар жобалық ұйым

   

 

   

осы әрекет түріне лицензиясы бар заңды немесе жеке тұлға

 

 

5

Тапсырыс беруші авторлық қадағалауды орындауға  жобалық-сметалық құжаттаманың арнайы бөлімін жасаушымен тікелей келсім-шарт жасауға бола ма?  ([1], п. 4.3.3)

 

 

1

бас жобалаушының (жобалаушының) рұқсатымен болады

 

 

   

болмайды, тіпті бас жобалаушының (жобалаушының) рұқсаты болса да

 

   

болады, егер бас жобалаушы (жобалаушы) аталған жұмыстарды орындауға мүмкіндігі болмаса

 

   

болмайды

     

 

   

тек қана мердігерлік келісім-шарт арқылы

 

6

Авторлық қадағалаудың соғылып жатқан нысандарға бару мерзімі  ([1], п. 5.4)

 

 

1

жоспар-кестелермен қарастырылған мерзімдерде, сондай-ақ келісім-шартқа сәйкес тапсырыс берушінің шақыртуымен

 

   

авторлық қадағалау өкілінің құрылыс алаңында үнемі болуы

 

 

   

аптасына 2 рет

     

 

   

авторлық қадағалау өкілдерінің өз қалаулары бойынша

   

 

   

жауапты жұмыстар орындау кезінде немесе жасырын жұмыстарды куәландыру кезінде

 

7

Авторлық қадағалау жүргізетін қызметкерлердің үнемі болуы қандай жағдайларда бекітіледі? ([1], п. 5.5)

 

 

1

тапсырыс берушінің негізделген шешімі бойынша

   

 

   

ерекше маңызды және жауапты нысандардың (кәсіпорындардың), ғимараттардың (құрылыстардың) құрылысына

 

   

тапсырыс берушіні ұсынысы бойынша ерекше маңызды және жауапты нысандардың (кәсіпорындардың), ғимараттардың (құрылыстардың) құрылысына

 

   

ерекше күрделі нысандардың (кәсіпорындардың), ғимараттардың (құрылыстардың) құрылысы кезінде

 

   

барлық нысандардың (кәсіпорындардың), ғимараттардың (құрылыстардың) құрылысына

 

8

Авторлық қадағалау журналының саны ([1], п. 5.9)

 

 

1

екеу

   

біреу

   

үшеу

   

төртеу

   

құрылысқа бақылау жүргізетін барлық жақтарға беріледі

   

 

9

Авторлық қадағалау журналын рәсімдеу тәртібі ([1], п. 5.9)

   

 

 

1

журнал беттері нөмірленуі керек, журналдар бауланып, бас жобалаушы басшысының қолы қойылып, тапсырыс берушінің қолымен және мөрімен расталуы керек

 

   

журнал беттері нөмірленуі керек, журналдар бауланып, бас жобалаушы басшысының қолы қойылып, тапсырыс берушінің қолымен және мөрімен расталуы керек және мердігермен келісілуі қажет

 

   

журнал беттері нөмірленуі керек, бас жобалаушы басшысының қолы қойылып, тапсырыс берушінің қолымен және мөрімен расталуы керек

 

   

авторлық қадағалау журналдары бауланып, беттері нөмірленіп, жобаны бас дайындаушы басшысының қолы қойылуы қажет

 

   

авторлық қадағалау журналдары бауланып, беттері нөмірленіп, жобаны бас дайындаушы басшысының қолы қойылып, жұмыс жүргізушімен келісілуі қажет

 

10

Авторлық қадағалау журналына жазылған анықталған ақауларды түзеу бойынша нұсқауларды уақытылы және сапалы орындамау жағдайында ([1], п. 5.14)

 

 

1

авторлық қадағалау журналына ақауларды түзету қажеттілігі жайлы қайталама жазу енгізіледі, және бұл туралы тапсырыс берушіге және мемлекеттік құрылыс қадағалау органдарына әкімшілік және басқа да шаралар қабылдау үшін жазбаша түрде хабарланады

 

   

автолық қадағалау өкілі бұл жайлы жазбаша түрде тапсырыс берушіге және мемлекеттік құрылыс қадағалау органдарына әкімшілік және басқа да шаралар қабылдау үшін хабарланады

 

   

авторлық қадағалау журналына ақауларды түзету қажеттілігі жайлы қайталама жазу енгізіледі, және бұл туралы тапсырыс берушіге жазбаша түрде хабарланады

 

   

авторлық қадағалау журналына ақауларды түзету қажеттілігі жайлы қайталама жазу енгізіледі, және бұл туралы жазбаша түрде мемлекеттік құрылыс қадағалау органдарына әкімшілік және басқа да шаралар қабылдау үшін хабарланады

 

   

авторлық қадағалау журналына ақауларды түзету қажеттілігі жайлы қайталама жазу енгізіледі

 

11

Авторлық қадағалау журналы нысанды қолданысқа қабылдағаннан кейін кімге беріледі? ([1], п. 5.15)

 

 

1

бас жобалаушы толтырылған және қол қойылып, мөрмен расталған авторлық қадағалау журналын қолданушы ұйымға сақтауға беруі керек

 

   

бас жобалаушы толтырылған және қол қойылып, мөрмен расталған авторлық қадағалау журналын тапсырыс берушіге сақтауға беруі керек

 

   

бас жобалаушы толтырылған авторлық қадағалау журналын мұрағатқа сақтауға беруі керек

 

   

бас жобалаушы толтырылған және қол қойылып, мөрмен расталған авторлық қадағалау журналын сақтауы керек

 

   

бас жобалаушы толтырылған және қол қойылып, мөрмен расталған авторлық қадағалау журналын авторлық қадағалау өқілдеріне сақтауға беруі керек

 

12

Нысанның құрылысының бастауы қашан орындалуы керек? ([3], п. 4.2)

 

 

 

1

ҚКМА органдарынан құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алғаннан кейін

 

   

жобалық-сметалық құжаттамаларды бекіткеннен кейін

   

 

   

нысанды соғуға жер телімін беру жайлы жергілікті атқару органының рұқсатын алғаннан кейін

 

   

жобалық-сметалық құжаттамалар сараптамадан өткеннен кейін

 

 

 

 

АПЗ алғаннан кейін

 

 

 

13

Құрылыс жүргізушінің меншігінде жоқ  жераумақтарын құрылыс алаңына кіргізілуі кезіндегі нысанды соғу тәртібі қандай?  ([3], п. 4.3)

 

 

1

жобалық құжаттаманы сараптамадан өткізгенге және бекіткенге дейін уақытша пайдалануға осы жераумақтар егелерінің келісімі алынуы тиіс

 

   

нысанның құрылысын жүргізу сәулет және қала құрылысы бойынша жергілікті атқару органының шешімімен рұқсат етіледі

 

   

нысанның құрылысы ПОС өзгертулер енгізумен шешіледі

 

 

   

құрылыс кезінде осы жераумақтарды уақытша пайдалануға олардың егелерінің келісімі алынуы тиіс

 

   

нысанның құрылысы жер телімдерін пайдалану мәселесі шешілгенге дейін тоқтатылады

 

14

Жұмыс барысында тарихи, мәдени немесе басқа да құндылығы бар нысандарды табу кезінде жұмыс орындаушының әрекеті қандай? (3], п. 4.10)

 

 

1

орындалып жатқан жұмыстарды тоқтата тұрып, заңнамамен қарастырылған мекемелер мен органдарды табылған нысандар туралы хабардар етуі керек

 

   

орындалып жатқан жұмыстарды тоқтата тұрып, тапсырыс берушіні хабардар етуі керек

 

   

табылған нысан аймағын қоршап, тапсырыс берушіні хабардар етіп, жапсарлас жерлерде жұмысты жалғастыруы керек

 

   

орындалып жатқан жұмыстарды тоқтата тұрып, сәулет және құрылыс органдарын хабардар етуі керек

 

   

жұмысты жалғастыру мәселесі шешілгенге дейін орындалып жатқан жұмыстарды тоқтата тұруы керек

 

15

Жер телімі шекарасын , қызыл сызық және басқа да құрылысты реттеу, биіктік белгілерін, ғимараттар мен құрылыстар осі, инженерлік байланыстар желісі, сондай-ақ құрылыс алаңы шекарасын  шынайы өлшемге шығаруды кім орындайды?  ([3], п. 6.9)

 

 

1

сәулет және қала құрылысы жергілікті органының күшімен құрылыс жүргізуші қамтамасыз етеді

 

   

мердігер күшімен оның өз есебінен орындалады

   

 

   

топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындауға лицензиясы бар мамандандырылған ұйым жүргізеді

 

   

жобалаушы қамтамасыз етеді

 

 

   

сәулет және қала құрылысы жергілікті органы орындайды

 

 

16

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсатты кім береді?  ([3], п. 7.1)

 

 

 

1

құзырлы мемлекеттік органының және оның аймақтық бөлімшелерінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының қызметтік тұлғалары

 

   

жергілікті сәулет және қала құрылысы органдары

   

 

   

жобалық-сметалық құжаттамаларды бекіткеннен кейін тапсырыс беруші

 

   

аудан (елді мекен) әкімі шешімімен

 

 

   

мемлекеттік сараптама

   

 

17

Жасырын жұмыстарды куәландыруды кім ұйымдастырады?  ([3], п. 9.4.3)

 

 

 

1

жұмыс орындаушы

   

 

   

авторлық қадағалау

   

 

   

тапсырыс беруші

     

 

   

техникалық қадағалау

   

 

   

мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы

 

18

Құрылысы біткен нысанды қолданысқа қабылдауға дайындығының кешенді тексерісін кім жүргізеді? ([3], п. 9.6.3)

 

 

1

құрылыс жүргізушінің (тапсырыс берушінің) шешімімен тағайындалатын жұмыс комиссиясы

 

   

құрылыс жүргізуші (тапсырыс беруші) жұмыс орындаушы өкілімен бірге

 

   

мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы

 

   

құрамында тапсырыс берушінің, жұмыс орындаушының, авторлық қадағалаудың, мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілдері бар комиссия

 

   

техникалық қадағалау

   

 

19

Құрылыстарда, технологиялық жабдықтарда, инженерлі желілерде, әрлеу жұмыстарында кешендік тексеру нәтижелері бойынша нысанды қабылдауға және айналасын абаттандыруға қойылатын жобалық құжаттамалар мен нормативті құжаттар талаптарынан ауытқушылық анықталған кезде   ([3], п. 9.6.7)

 

 

1

жұмыс комиссиясы нысанды қолданысқа қабылдау дайындығының толық еместігі туралы қорытынды құрайды және оған анықталған ақаулар тізбесін қыстырады

 

   

жұмыс комиссиясы нысанды қолданысқа қабылдау дайындығының толық еместігі туралы қорытынды құрайды және сараптамалық топқа орындалмаған жұмыс көлемі бойынша жұмыс жүргізушіге шағым құрауға тапсырма береді

 

   

жұмыс комиссиясы нысанды қолданысқа қабылдау дайындығының толық еместігі туралы қорытынды құрайды және жұмыс орындаушыны қабылданған шешім жайлы хабардар етеді

 

   

жұмыс комиссиясы анықталған ақаулар тізбесін құрайды және анықталған сәйкессіздіктерді жою мерзімін тағайындайды

 

   

жұмыс комиссиясы нысанды қолданысқа қабылдау дайындығының толық еместігі туралы қорытынды құрайды

 

20

Қандай жағдайларда нысанның тоқтатылуы (консервация) қажет? ([3], п. 10.1)

 

 

1

жұмыстарды тоқтату немесе 6 айдан артық мерзімге тоқтата тұру қажеттілігі кезінде

 

   

шұғыл жағдайларда жұмысты белгісіз мерзімге тоқтату қажеттілігі кезінде (мысалы: жұмысты ауа-райына байланысты орындай алмау)

 

   

жұмыстарды 1 ай мерзімге тоқтату қажеттілігі кезінде

   

 

   

жұмыстарды 3-4 ай мерзімге тоқтату қажеттілігі кезінде

   

 

   

тоқтату ешқандай жағдайларда рұқсат етілмейді

   

 

21

Нысанның тоқтатылуын (консервация) кім қамтамасыз етеді? ([3], п. 10.1)

 

 

 

1

құрылыс жүргізуші (тапсырыс беруші)

 

   

жұмыс орындаушы

   

 

   

инвестор

     

 

   

тапсырыс беруші жұмыс орындаушымен бірге

 

   

инвестор тапсырыс берушімен бірге

 

 

22

Ғимараттар мен құрылыстарды қиратудың арнайы жобасы қандай жағдайларда жасалады?  ([3], п. 11.6)

 

 

1

 елді мекен жераумағын абаттандыру мақсатында ғимараттар мен құрылыстарды қирату кезінде

 

   

техникалық күрделі нысандарды қирату кезінде

   

 

   

барлық жағдайларда

   

 

   

көрші құрылыстарды бұзылмайтындай етіп, тығыз соғылған аумақтағы нысандарды қирату кезінде

 

   

жасалмайды

     

 

23

Құрылыстың техникалық қадағалау қызметінің ұйымдастырушысы кім?  ([3], п. 12.1)

 

 

1

құрылыс жүргізуші (тапсырыс беруші)

 

   

инвестор тапсырыс берушімен бірге

 

 

   

инвестор

     

 

   

тапсырыс беруші жұмыс орындаушымен бірге

 

   

жұмыс орындаушы

   

 

24

Аталған нысанға жобалық құжаттаманы жасаған жобалаушы техникалық қадағалау міндеттерін атқара ала ма?  ([3], п. 12.2)

 

 

1

құрылыс жүргізушімен (тапсырыс берушімен) келісім-шарт жасасқан кезде

 

   

жоқ

   

иә, егер құрылыс жүргізушінің (тапсырыс берушінің) техникалық қадағалау қызметі жоқ болса

 

   

иә, егер мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы органдарымен келісілген жағдайда

 

   

иә, егер жобалаушыда жұмысты орындайтын мамандар болса

 

 

25

Құрылыс барысында жобалық құжаттама жасаушының функцияларына не жатпайды?  ([3], п. 4.8.3)

 

 

1

құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жобалық және нормативті-техникалық құжаттамалар талаптарының сақталуын ұйымдастырушылық және технологиялық қамтамасыз ету

 

   

құрылысты реттеу сызықтарын шынайылық шығару және геодезиялық бөлу негізін құруды қамтамасыз ету

 

   

жабдықтардың орнатылуы мен тексерілуін, өнімдердің үлгі ретінде шығарылуын және нысанды қолданысқа енгізуге дайындау бойынша басқа да шаралар ұйымдастыру

 

   

құрылысты жалпы жүргізу, жергілікті атқару органдарымен арақатынасын қоса есептегенде, инвестормен келісілген құрылысты бастау, тоқтата тұру және тоқтату және нысанды тоқтату бойынша шешім қабылдау

 

   

нысанды қолданысқа қабылдауға қажет құжаттамалар жиынтығын дайындау

 

26

Құрылыс барысында жобалық құжаттама жасаушысының функциялары қандай?  ([3], п. 4.7.1)

 

 

1

құрылыс барысында қала құрылысы құжаттамасының немесе нормативті құжаттардың өзгеруі кезінде жобалық құжаттамаға өзгерістер енгізу

 

   

қабылдау кезінде нысанға қоюға қажетті құжаттамалар жинағын дайындау

 

   

құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаудың барысы мен сапасына техникалық қадағалау жүргізуді қамтамасыз ету

 

   

құрылысты реттеу сызықтарын шынайылық шығару және геодезиялық бөлу негізін құруды қамтамасыз ету

 

   

құрылыс-монтаж жұмыстарының шаралық бақылауын құжаттау

 

 

27

Құрылыс барысында мердігердің (жұмысты орындаушының) функцияларына не жатпайды? ([3], п. 4.6.11)

 

 

1

мемлекеттік қабылдау комиссиясына қолданысқа қабылдау үшін құрылысы аяқталған нысанды ұсыну

 

   

жеткізілетін құрылыс материалдарының, бұйымдар мен жабдықтардың кіреберіс бақылауын жүргізу және құжаттау

 

   

жасырын жұмыстарды куәландыруды жүргізу және құжаттау, жауапты құрылыстар мен жабдықтарды аралық қабылдау

 

   

құрылыс алаңы айналасында тәртіпті қадағалау бойынша жергілікті атқарушы органның талаптарын орындау

 

   

жеткізілетін құрылыс материалдарының кіреберіс бақылауын жүргізу және құжаттау

 

28

Құрылыс аяқталғаннан кейін құрылыс жүргізуші (тапсырыс беруші) қандай құрылыстарды өз бетінше қолданысқа қабылдауға құқығы бар? ("Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс әрекеттері жайлы" ҚР Заңы, 11 бөлім, 74 бап, п. 1.1)

 

 

1

көтергіш және қоршаулы құрылыстарды, инженерлік жүйелерді және жабдықтарды өзгертуге қатысы, жоқ бір қабатты тұрғын немесе тұрғын емес жайларды (ғимараттың жекелеген бөліктерін) қайта жөндеу (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау), сондай-ақ бөлмелерді қайта бейіндеу (функционалдық мақсаттарын өзгерту)

 

   

контейнерлі және блокты жедел кешендер, сондай-ақ сауда, қоғамдық тамақтану және тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындары үшін бір қабатты ғимараттар (ққұрылыстар)

 

   

қолданыстағы ғимараттарда жасалатын өндірістік емес мақсаттағы бөлмелерді қайта жоспарлау (қайта жабдықтау)

 

   

спорт алаңдары

     

 

   

ашық көлік тұрақтары, сондай-ақ көлікжайлар

 

29

Жобалау кезеңінде құрылыстардың сенімділігі бойынша талаптарды орындау үшін не жасау керек?  ([7], п. 4.7)

 

 

1

құрылыстың есептік сұлбасын және есептік кездерді таңдау

 

 

   

құрылыстың есептік сұлбаларын және есептік кездерінің әдістемесін таңдау

 

   

құрылыс сұлбасының техникалық сипаттамаларын қарастыру

 

 

   

құрылыстың берілген сұлбасын және есептік кездерін таңдау

 

 

   

құрылстың жобаланатын деректерін және есептік кездерін таңдау

 

30

Құрылыс кезеңіне қойылатын жобалық құжаттамаларда бекітілетін талаптар нені қамтуы керек?  ([7], п. 4.9)

 

 

1

материалдар мен зауыттық немесе құрылыстық элементтерді пайдалану талаптары

 

   

материалдар мен зауыттық немесе құрылыстық элементтерді пайдалану сипаттары

 

   

материалдар мен зауыттық немесе құрылыстық элементтерді пайдаланудың құрылыстық шешімдері

 

   

материалдар мен зауыттық немесе құрылыстық элементтерді пайдаланудың техникалық сипаттары

 

   

материалдар мен зауыттық немесе құрылыстық элементтерді пайдаланудың күштемелік нормалары

 

31

Бетон және темірбетон құрылыстары элементтерінің қауіпсіздігі, қолдануға жарамдылығы, ұзақтығы келесі топ талаптарын  орындау арқылы қамтамасыз етілуі тиіс:  ([7], п. 4.5)

 

 

1

бетон мен арматураның сипаттамаларының нормативті және есептік мәндерінің талаптары

 

   

бетон мен арматураның техникалық мәндері

 

   

бетон мен арматураның күшінің есептік мәндерінің талаптары

 

 

   

бетон мен арматураның қолданылу технологиясының талаптары

 

 

   

бетон мен арматураның күштемелерінің есептік мәндерінің талаптары

 

32

Бетон және темірбетон құрылыстарын жобалау кезінде құрылыс сенімділігі неге сәйкес қамтамасыз етіледі?  ([7], п. 4.6)

 

 

1

МЕМСТ 27751

     

 

   

МЕМСТ 27843

     

 

   

МЕМСТ 27451

     

 

   

МЕМСТ 27158

     

 

   

МЕМСТ 27739

     

 

33

Сипаттамалары сығылу беріктігінің, кіндікті созылу беріктігінің тобына сәйкес бетонның жобалық жасын жобалық жүктелімдерді салудың нақты мерзімдерін ескере отырып  белгілейді. Бұндай мағлұматтар болмаған жағдайда бетонның жобалық жасы .....болып қабылданады.

 

 

1

28 тәулік

   

17 тәулік

   

13 тәулік

   

35 тәулік

   

9 тәулік

34

Бетонның нормаланатын және бақыланатын сипаттамаларын сығылуға беріктігі В бойынша бетон класын ескере отырып және орташа тығыздық D бойынша бетон маркасын ескере отырып қай жағдайда тағайындаған жөн?  ([7], п. 5.1.6)

 

 

1

барлық жағдайларда

   

 

   

өндірісте бақылау кезінде

   

 

   

тоңу және еру әрекеттерінің кезектескен кездерінде

   

 

   

су өткізбеушілік бойынша шектеу талаптары қойылатын

   

 

   

сейсмотұрақтылық бойынша талаптары қойылатын

   

 

35

Құрамына жанғыш біріктіргіштер немесе толықтырғыштар кіретін,  қосымша нормаланатын және бақыланатын сипаттамалары бар бетон үшін өрт-техникалық сипаттамалары неде қарастырылған?  ([7], п. 5.1.7)

 

 

1

ҚР ҚНжЕ 2.02.-05

   

 

   

ҚР ҚНжЕ 2.02.-03

   

 

   

ҚР ҚНжЕ 2.02.-07

   

 

   

ҚР ҚНжЕ 2.02.-09

   

 

   

ҚР ҚНжЕ 2.02.-01

   

 

36

Ғимараттар мен құрылыстардың қоршау құрылыстарының бетоны үшін жылу өткізгіштік, ауа кіруге кедергі, бу өткізгіштігі не бойынша тағайындалады?  ([7], п. 5.1.7)

 

 

1

МСН 2.04-02

   

МСН 2.04-04

   

МСН 2.04-06

   

МСН 2.04-08

   

МСН 2.04-09

37

Қолданыс кезінде шекті рұқсат етілген қолдану температурасы бойынша жоғары температура әсерлеріне ұшырайтын құрылыс бетоны үшін термотұрақтылық маркасы не бойынша тағайындалады?  ([7], п. 5.1.7)

 

 

1

МЕМСТ 20910

     

 

   

МЕМСТ 20908

     

 

   

МЕМСТ 20907

     

 

   

МЕМСТ 20905

     

 

   

МЕМСТ 20903

     

 

38

Тығыздығы құрғақ жағдайда нормаланатын және бақыланатын бетон үшін жобалық құжаттамада қандай талаптар бекітілуі тиіс?  ([7], п. 5.1.7)

 

 

1

жіберілетін ылғалдылық

   

 

   

жіберілетін тығыздық

   

 

   

жіберілетін ылғал өткізбеушілік

 

 

   

жіберілетін аязға төзімділік

   

 

   

жіберілетін беріктік

   

 

39

Бетон сапасының көрсеткіштері қалай қамтамасыз етілуі тиіс?  ([7], п. 5.1.11)

 

 

1

бетон қоспасы құрамын тиісті жобалаумен

 

   

бетон қоспасының тиісті сипаттамасымен

 

   

тиісті Пуассон коэффициентімен

 

 

   

арматураға қатысты бетонның тиісті қорғаныс қасиеттері

 

 

   

барлық жауап дұрыс

   

 

40

Жалпақ (екі осьті) немесе көлемді (үш осьті) кернеуленген кезіндегі бетонның беріктік сипаттамаларының мәндерін қалай анықтаған жөн?  ([7], п. 5.2.6)

 

 

1

бетон түрі мен класына

   

 

   

бетонның беріктілік сипаттамалары

 

 

   

бетон тығыздығы

     

 

   

бетон маркасы

     

 

   

бетонның аязға төзімділігі

   

 

41

Темірбетон құрылыстары үшін арматураның келесі түрлерін қолданған жөн:  ([7], п. 5.3.2)

 

 

1

барлық жауаптар дұрыс

   

 

   

тек ыстықтай тапталған тегіс және 3 - 80 мм диаметрлік қайталанбалы пішінді

 

   

Тек қайталанбалы пішінді 6 - 40 мм диаметрлі термомеханикалық беріктетілген

 

   

Тек қайталанбалы пішінді немесе тегіс 3 - 12 мм диаметрлі (суықдеформацияланған) салқын тәрізді термомеханикалық беріктетілген

 

   

Тек  6 - 15 мм диаметрлі арматуралық  сымдар немесе металды емес қиысты арматура

 

42

Арматура түрін неге байланысты қабылдаған жөн?  ([7], п. 5.3.3)

   

 

 

1

құрылыс мақсатына, құрылыстық шешімге, қоршаған орта күштемелерінің және әсерлерінің сипатына

 

   

қоршаған орта әсеріне және қолданылу шарттарына

   

 

   

күштемелер сипатына әне қолданылатын бетон маркасына

 

 

   

құрылыс мақсатына және қолданылу мерзіміне

   

 

   

қолданылу мерзімі мен қолданылу шарттарына

   

 

43

Болат арматура сапасының нормаланатын және бақыланатын негізгі көрсеткіштері: ([7], п. 5.3.4)

 

 

1

керілуге беріктігі бойынша арматура класы

 

   

аязға төзімділік бойынша арматура класы

 

   

беріктік және сығымдау бойынша арматура класы

   

 

   

орташа тығыздық бойынша арматура класы

 

   

көлем мен салмақ бойынша арматура класы

 

44

Бетон және темірбетон құрылыстарының есептеуге қойылатын талаптарынан бөлек қауіпсіздгі мен қолдану жарамдылығын қамтамасыз ету үшін тағ қандай құрылыстық талаптарды орындаған жөн?

 

 

1

геометриялық өлшемдері мен арматуралау

 

   

Физико-механикалық параметрлері

 

 

   

күш әсерімен

     

 

   

тұрақтылық есептері

   

 

   

беріктігі жайлы

     

 

45

Бетонның қорғаныс қабаты нені қамтамасыз етуі керек?  ([7], п. 7.3.1)

 

 

 

1

барлық жауаптар дұрыс

   

 

   

арматураның бетонмен бірге қосылған жұмысы

   

 

   

бетондағы арматураны анкерлеу және арматуралық элементтер түйіспелерн орнату мүмкіндігі

 

   

арматураны қоршаған орта әсерінен қорғалуы

 

   

құрылыстың өртке тозымдылығы

 

 

46

Арматура үшін бетонның қорғаныс қабатының қалыңдығын арматура диаметрінен кем емес, және  ............ кем емес етіп қабылдайды. ([7], п. 7.3.2)

 

 

1

10 мм

   

20 мм

   

30 мм

   

40 мм

   

50 мм

47

Арматура өзектері арасындағы қашықтық көрсетілген шаманы қамтамасыз етуі жөн:  ([7], п. 7.3.3)

 

 

1

барлық жауаптар дұрыс

   

 

   

арматураның бетонмен бірге қосылған жұмысы

   

 

   

бетондағы арматураны анкерлеу және арматуралық элементтер түйіспелерн орнату мүмкіндігі

 

   

құрылыстың сапалы бетондалу мүмкіндігі

 

   

дұрыс жауаптары б және в

   

 

48

Арматура өзектері арасындағы қашықтық арматура диаметрінен кем болмауы және .......... кем болмауы керек:  ([7], п. 7.3.4)

 

 

1

25 мм

   

20 мм

   

30 мм

   

15 мм

   

35 мм

49

Темірбетон элементінде жұмыс бойлы арматурасының ең кіші салыстырмалы құрамын элемент жұмысы сипатына және орталықтан тыс сығымдалған элемент иілгіштігіне байланысты анықтайды, бірақ ........ төмен болмауы тиіс:  ([7], п. 7.3.5)

 

 

1

0,10%

   

0,30%

   

0,50%

   

0,70%

   

0,90%

50

Бойлы жұмыс арматурасының өзектері арасындағы қашықтықты элемент қимасының екі есе биіктігінен артық емес қабылдау керек, бірақ ........ артық емес:  ([7], п. 7.3.6)

 

 

1

400 мм

   

500 мм

   

300 мм

   

600 мм

   

200 мм

51

Есеп бойынша көлденең күш тек қана бетонмен қабылданбауы мүмкін темірбетон элементтерінде көлденең арматура қадамын элемент қимасының жұмыс биіктігінің жартысынан көп емес қабылдау керек, және ........ артық емес:  ([7], п.7.3.7)

 

 

1

300 мм

   

200 мм

   

400 мм

   

500 мм

   

100 мм

52

Есептік сығылған бойлы арматурасы бар темірбетон элементтерінде көлденең арматура орнатқан жөн. Бұл ретте көлденең арматура қадамын сығылған бойлы арматураның он бес диаметрінен артық емес шамад қабылдаған жөн, және ......... артық емес:  ([7], п.7.3.8)

 

 

1

500 мм

   

400 мм

   

300 мм

   

200 мм

   

100 мм

53

Арматураның айқастырылған байланысы ........ қамтамасыз ететін ұзындыққа орындалуы керек:  ([7], п. 7.3.11) (2)

 

 

1

есептік күштерді бір түйісетін өзектен екіншісіне беру арқылы

 

 

   

бойлв арматураны қамту немесе бойлы арматураға дәнекерлеу

 

 

   

қарастырылған қимадағы арматурадағы есептік күштерді сезіну

 

 

   

кез келген бағытта бойлы арматураның болмауы

   

 

   

өзектер арасындағы қашықтық мәндері

 

54

Арматураның дәнекерленген байланыстарын тиісті нормативті құжаттармен олрындау қажет:  ([7], п. 7.3.12) (2)

 

 

1

МЕМСТ 14098, МЕМСТ 10922

 

 

   

МЕМСТ 14095, МЕМСТ 10925

 

 

   

МЕМСТ 14090, МЕМСТ 10929

 

 

   

МЕМСТ 14020

     

 

   

МЕМСТ 14099

     

 

55

Құрылыстардың жобалық межеден ауытқуы ......... талаптарын ескере отырып, жобалық құжаттамадағы ғимараттар мен құрылыстардың тиісті құрылыстары үшін (колонналар, арқалықтар, тақталар) бекітілген рұқсат етілген мәндерден аспауы керек:  ([7], п. 8.4.6)

 

 

1

ҚНжЕ 3.03.01

     

 

   

ҚНжЕ 3.03.03

     

 

   

ҚНжЕ 3.05.04

     

 

   

ҚНжЕ 3.03.02

     

 

   

ҚНжЕ 3.05.01

     

 

56

I және II климаттық аудандар үшін суық шатыр вентиляциялары: ([8], п. 4.2.2)

 

 

1

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\500 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\350 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\200 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\300 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\400 кем емес

 

57

III және IV климаттық аудандар үшін суық шатыр вентиляциялары: ([8], п. 4.2.2)

 

 

1

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\50 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\300 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\100 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\150 кем емес

 

   

ғимараттың әр жағынан сыртқы қабырғасында (ең аз дегені - екі қарама қарсы қабырғаларда) тесіктер ауданы шатыр жабынының 1\200 кем емес

 

58

Суық шатырлардағы вентиляциялық блоктар мен кәріздік тартпалар: ([8], п. 4.2.2)

 

 

1

шатыр арқылы өткізіліп, жылытылады (шатыр аумағында)

 

 

   

шатырда жоғарғы қабат аражабынынан 800 мм кем емес биіктікте орнатылады

 

   

шатырда бетонды басымен, жоғарғы қабат аражабынынан 600 мм кем емес биіктікте орнатылады

 

   

шатыр арқылы өткізіледі

   

 

   

шатырда жоғарғы қабат аражабынынан 600 мм кем емес биіктікте орнатылады және жылтылады (шатыр аумағында)

 

59

Жылы шатырлардағы вентиляциялық блоктар: ([8], п. 4.2.3)

   

 

 

1

бетон басты шатырларда , жоғарғы қабат аражабынынан 600 мм кем емес биіктікте орнатылады

 

   

шатырда жоғарғы қабат аражабынынан 800 мм кем емес биіктікте орнатылады

 

   

шатыр арқылы өткізіледі

   

 

   

шатыр арқылы өткізіліп, жылытылады (шатыр аумағында)

 

 

   

шатырда жоғарғы қабат аражабынынан 600 мм кем емес биіктікте орнатылады және жылтылады (шатыр аумағында)

 

60

Жылы шатырларда кәріздік тартпалар: ([8], п. 4.2.3)

 

 

1

жабында орналасқан жалпы тартпалық шахта арқылы өткізіледі П

 

   

бетон басты шатырларда , жоғарғы қабат аражабынынан 600 мм кем емес биіктікте орнатылады

 

   

шатыр арқылы өткізіледі

   

 

   

шатырда жоғарғы қабат аражабынынан 800 мм кем емес биіктікте орнатылады

 

   

шатыр немесе қабырға арқылы сыртқа шығарылады

   

 

61

Бөлек құрылысты балаханасыз шатырларда элементтер арасындағы ауа қабаттарының биіктігі: ([8], п. 4.3)

 

 

1

600 мм артық емес, сыртқы қабырғалар тесіктері арқылы ауамен желдетілетін

 

   

800 мм артық емес, сыртқы қабырғалар тесіктері арқылы ауамен желдетілетін

 

   

400 мм артық емес, сыртқы қабырғалар тесіктері арқылы ауамен желдетілетін

 

   

1,0 м артық емес, сыртқы қабырғалар тесіктері арқылы ауамен желдетілетін

 

   

500 мм артық емес, сыртқы қабырғалар тесіктері арқылы ауамен желдетілетін

 

62

Сейсмикалық аудандарда және күшті жел тұратын аудандарда балаханалы шатырларды орнату кезінде мауэрлаттарды бекіту: ([8], п. 4.25)

 

 

1

жүк көтергіш сыртқы және ішкі қабырғаларға диаметрі 12 мм, қадамы 3 м анкерлі болттармен бекіту қажет

 

   

жүк көтергіш сыртқы және ішкі қабырғалардың антисейсмикалық белдеулеріне диаметрі 14 мм, қадамы 2 м анкерлі болттармен бекіту қажет

 

   

жүк көтергіш сыртқы және ішкі қабырғаларға диаметрі 10 мм, қадамы 2 м анкерлі болттармен бекіту қажет

 

   

жүк көтергіш сыртқы және ішкі қабырғаларға диаметрі 6 мм сымды арматурамен ширатпа түрінде бекіту қажет

 

   

жүк көтергіш сыртқы және ішкі қабырғаларға диаметрі 8 мм сымды арматурамен ширатпа түрінде бекіту қажет

 

63

Жабынның нөлдік еңісі рұқсат етіле ме?  ([8], п. 5.3)

 

 

1

ұзындығы 6 м көп емес табақтарының түйіспесіз жабындарының жекелеген жерлерінде болаттан жасалған профилденген төсемелерден жабындар қолдану кезінде рұқсат етіледі

 

   

жабынның аз ғана жерлерінде рұқсат етіледі

 

   

рұқсат етілмейді

     

 

   

шағалдан қорғаныс қабаты бар орамалы және мастикалық битумдық материалдардан жасалған жабынның жекелеген жерлерінде рұқсат етіледі

 

   

темірбетон монолитті жабынының жекелеген жерлерінде рұқсат етіледі

 

64

Даналық материалдардан жабын қолдану тәртібі: ([8], п. 5.3)

   

 

 

1

құрылыстық дайындалғанын қолдануға болады - 7 қабаттан артық емес ғимараттарда

 

   

құрылыстық дайындалғанын қолдануға болады - 7 қабаттан артық емес ғимараттарда

 

   

құрылыстық дайындалғанын қолдануға болады - 3 қабаттан артық емес ғимараттарда

 

   

3 қабаттан артық емес ғимараттарда қолдануға болады

   

 

   

құрылыстық дайындалғанын қолдануға болады - 9 қабаттан артық емес ғимараттарда

 

65

Сыртқы су шығару кезінде орамалы жабындардың ернеулік аумақтарын орнату: ([8], п. 5.16)

 

 

1

ені 400 мм кем емес су оқшаулау кілемінің екі қабатымен күшейтілуі керек

 

   

ені 400 мм кем емес су оқшаулау кілемінің екі қабатымен күшейтілуі керек

 

   

су оқшаулау кілемімен күшейтілуі керек

 

   

су оқшаулау кілемінің екі қабатымен күшейтілуі керек

   

 

   

су оқшаулау кілемінің үш қабатымен күшейтілуі керек

   

 

66

Қорғаныс қабаты шағалдан орамалы және мастикалы материалдардан жабын қалыңдығы: ([8], п. 5.16)

 

 

1

10 мм

   

7 мм

   

5 мм

   

12 мм

   

3 мм

67

Қызмет ету мерзімі 25 жылдан артық ғимараттардың жабын болатынан жасалған металл жабыны: ([8], п. 5.71)

 

 

1

жабынға, ернеулік салбырамаға, сәулет бөлшектерінің қасбет науаларына қалыңдығы 0,7-1,0 мм табақтарды пайдаланған жөн

 

   

жабынға, ернеулік салбырамаға, сәулет бөлшектерінің қасбет науаларына қалыңдығы 0,5-1,0 мм табақтарды пайдаланған жөн

 

   

жабынға, ернеулік салбырамаға, сәулет бөлшектерінің қасбет науаларына қалыңдығы 0,5-0,7 мм табақтарды пайдаланған жөн

 

   

жабынға, ернеулік салбырамаға, сәулет бөлшектерінің қасбет науаларына қалыңдығы 0,5 мм артық табақтарды пайдаланған жөн

 

   

жабынға, ернеулік салбырамаға, сәулет бөлшектерінің қасбет науаларына қалыңдығы 0,7 мм артық табақтарды пайдаланған жөн

 

68

Уақытша ғимараттар үшін жабынды болаттан жасалған металл жабыны: ([8], п. 5.71)

 

 

1

 0,5 - 0,7 мм қалыңдықты табақтарды қолдануға рұқсат етіледі

 

 

   

қалыңдығы 0,7 - 1,0 мм  табақтарды қолдануға рұқсат етіледі

 

 

   

қалыңдығы 0,5 - 1,0 мм  табақтарды қолдануға рұқсат етіледі

 

 

   

қалыңдығы 0,5 мм артық табақтарды қолдануға рұқсат етіледі

 

 

   

қалыңдығы 0,7 мм артық табақтарды қолдануға рұқсат етіледі

 

 

69

Тұрғын және азаматтық ғимараттар үшін жабынға шығу саны: ([8], п. 8.8)

 

 

 

1

балаханалы жабынды  әр толық және толық емес ғимарат ұзындығының 100 м сайын және балаханалы жабынды ғимарат  әр толық және толық емес 1000 м2 жабыны ауданы сайын бір шығудан кем емес

 

   

нормаланбайды

     

 

   

балаханалы жабынды  әр толық және толық емес ғимарат ұзындығының 750 м сайын және балаханалы жабынды ғимарат  әр толық және толық емес 750 м2 жабыны ауданы сайын бір шығудан кем емес

 

   

балаханалы жабынды  әр толық және толық емес ғимарат ұзындығының 50 м сайын және балаханалы жабынды ғимарат  әр толық және толық емес 500 м2 жабыны ауданы сайын бір шығудан кем емес

 

   

балаханалы жабынды  әр толық және толық емес ғимарат ұзындығының 75 м сайын және балаханалы жабынды ғимарат  әр толық және толық емес 500 м2 жабыны ауданы сайын бір шығудан кем емес

 

70

Өндірістік және қоймалық ғимараттар мен құрылыстар үшін жабынға шығу саны: ([8], п. 8.8)

 

 

1

өрт сатысы арқылы ғимарат ұзындығының 200 м сайын

 

 

   

өрт сатысы арқылы ғимарат ұзындығының 150 м сайын

 

 

   

өрт сатысы арқылы ғимарат ұзындығының 100 м сайын

 

 

   

нормаланбайды

     

 

   

өрт сатысы арқылы ғимарат ауданының 200 м сайын

   

 

71

Ашық немесе сыртқы электр қондырғылары деген не?  ([9], п.1.1.4.)

 

 

 

1

атмосфералық әсерден ғимаратпен қорғалмаған электр қондырғылары

 

   

тек бастырмамен және торлы қоршаумен қорғалған электр қондырғылары

 

   

қолдану кезінде қызмет көрсетушілердің жоғары квалификациялық тобын талап ететін электр қондырғылары

 

   

жарылыс қорғайтын корпусты электр қондырғылары

   

 

   

ашық кеңістікте тұрған стационарлы электр қондырғылары

 

 

72

Жабық немесе ішкі электр қондырғылары дегеніміз не? (9, 1.1.4.)

   

 

 

1

атмосфералық әсерден қорғайтын, ғимарат ішінде орналасқан электр қондырғылары

 

   

тек қана жабық бөлмелерде пайдалануға арналған элект қондырғылары

 

   

ғимарат ішінде орналасқан, бірақ атмосфералық әсерден қорғалмаған электр қондырғылары

 

   

ылғал тимейтін бастырмалармен қорғалған электр қондырғылары

 

   

су өткізбейтін корпусы бар электр қондырғылары

   

 

73

Кешкі уақытта елді мекендердің сәулеттік-көркемдік келбетін айшықтандыру мақсатында қанадй электр жарықтарын қолдануға болады?   ([17], п.1.4) (1)

 

 

1

барлық жауаптар дұрыс

   

 

   

сәулет нысандарын, ғимараттар ансамблін

 

   

құрылыстар мен жарнама құрылғыларын

 

   

ұлттық, сәулет-көркемдік және тарихи-мәдени ерекшеліктерді сипаттайтын нысандар мен ескерткіштер

 

   

көгалдар мен су бұрқақтар

   

 

74

Көшелердің, жолдардың, алаңдардың сыртқы жарықтандыруын жобалау кезінде қалалар мен  мекендердің келесі бастапқы материалдарды  болуы қажет: ([17], п.1.7) (1)

 

 

1

1:500 масштабта өлшемдері көрсетілген қызыл сызықтардың бөліну жоспары

 

 

1

барлық инженерлі байланыстар мен көгалдардың көлденең бейіні

 

 

 

қаланың, елді мекеннің бас жоспары

 

 

 

 

1:500 масштабта өлшемдері көрсетілген қызыл сызықтардың бөліну жоспары

 

 

 

барлық инженерлі байланыстар мен көгалдардың көлденең бейіні

 

 

 

қаланың, елді мекеннің бас жоспары

 

 

 

барлық инженерлі байланыстар мен көгалдардың көлденең бейіні

 

75

Сыртқы жарықтандыру желілерінің кеңею немесе қайта жөндеу жобалары үшін келесі бастапқы материалдар ұсынылады: ([17], п.1.8)

 

 

1

дұрыс жауабы жоқ

   

 

   

барлық көшелердің, жолдардың, алаңдардың, инженерлі байланыстар мен көгалдардың көлденең бейіні

 

   

1:500 масштабта өлшемдері көрсетілген қызыл сызықтардың бөліну жоспары

 

   

нақты көшелер, жолдар, алаңдарға көлік қозғалысының есептік қарқындылығы

 

   

желінің техникалық сипаттамалары

 

 

76

Мемлекеттік әлеуметтік үйлерді жобалау кезінде тұрғын ауданының санитарлы нормасы: ([10], п. 3.1) (1)

 

 

1

пәтердегі әр тұрақты тұрғынға 6 м2 кем емес

 

   

пәтердегі әр тұрақты тұрғынға 7 м2 кем емес

 

   

тұрғын ғимараттары үшін тұрғын ауданы номасынан кем емес

 

 

   

пәтердегі әр тұрақты тұрғынға 5 м2 кем емес

 

   

пәтердегі әр тұрақты тұрғынға 5,5 м2 кем емес

 

77

Біржақты табиғи жарықтандыру кезінде мемлекеттік әлеуметтік үйлердегі тұрғын бөлмелер тереңдігі ([10], п. 3.12) (1)

 

 

1

6 м артық болмауы керек және екі енінен аспауы керек

   

 

   

нормаланбайды

     

 

   

7 м артық болмауы керек және екі енінен аспауы керек

   

 

   

5 м артық болмауы керек

   

 

   

5,5 м артық болмауы керек және екі енінен аспауы керек

 

 

78

Мемлекеттік әлеуметтік үйлердегі еденнен төбеге дейінгі пәтер ішілік дәліздер биіктігі ([10], п. 3.11) (1)

 

 

1

2,1 метрден кем емес

   

 

   

тұрғын бөлмелер биіктігінен кем емес

 

   

2,5 метрден кем емес

   

 

   

2,3 метрден кем емес

   

 

   

нормаланбайды

     

 

79

Мемлекеттік әлеуметтік үйлердегі жекелеген бөлменің жарық саңылауларының ауданының оның пайдалы аданына қатынасы  ([10], п. 3.14) (1)

 

 

1

1:8 кем емес және 1:5,5 артық емес

 

 

   

1:10 кем емес және 1:6 артық емес

 

 

   

нормаланбайды

     

 

   

1:10 кем емес және 1:5,5 артық емес

 

 

   

1:8 кем емес және 1:6 артық емес

 

 

80

Тұрғын ғимараттарының баспалдақ алаңы арқылы өтпелер ([10], п. 3.25) (1)

 

 

1

әр 100 метрден артық емес

   

 

   

әр 80 метрден артық емес

   

 

   

нормаланбайды

     

 

   

әр 90 метрден артық емес

   

 

   

әр 120 метрден артық емес

   

 

81

Қарттарға және техникалық құралдарсыз өз беттерінше қозғала алатын мүгедектер үшін үй қабаттылығы (арнайы тұрғын үйлер) ([10], п. 3.9) (1)

 

 

1

9 қабаттан биік емес

   

 

   

лифттер болса, нормаланбайды

 

 

   

10 қабаттан биік емес

   

 

   

7 қабаттан биік емес

   

 

   

5 қабаттан биік емес

   

 

82

Мемлекеттік әлеуметтік үйдегі өрт кезіндегі өртке қарсы су құбырын орналастыру ([10], п. 3.33) (1)

 

 

1

жоғарғы қабат еденінің межесі 32,0 м және одан көп болса

 

 

   

жоғарғы қабат еденінің межесі 20,0 м және одан көп болса

 

 

   

міндетті түрде орнатылады

   

 

   

жоғарғы қабат еденінің межесі 26,0 м және одан көп болса

 

 

   

жоғарғы қабат еденінің межесі 18,0 м және одан көп болса

 

 

83

Қарттар және мүгедектер үшін арнайы үйлерде қоқыс құбырларын орнатуға жерүсті қабаттарының саны .......... болғанда рұқсат етіледі ([10], п. 3.48) (1)

 

 

1

тиісінше 3 және 2

     

 

   

3 қабаттан көп

     

 

   

тиісінше 5 және 4

     

 

   

5 және одан жоғары

   

 

   

тиісінше 4 және 3

     

 

84

Көп абатты мемлекеттік әлеуметтік үйде қоқыс құбырларын орнату үшін жерүсті қабаттарының саны?  ([10], п. 3.48) (1)

 

 

1

4 және одан көп

     

 

   

5 және одан көп

     

 

   

нормаланбайды

     

 

   

6 аса

   

7 аса

85

Арбалы-мүгедектер үшін пәтерлердегі ас бөлмесінің ені қанша болуы керек?  ([10], п. 4.9) (1)

 

 

1

жабдықты біржақты орнатқан кезде 2,3 м кем емес, екі жақты (немесе бұрышты) кезде - 2,9 м

 

   

жабдықты біржақты орнатқан кезде 2,5 м кем емес, екі жақты (немесе бұрышты) кезде - 2,9 м

 

   

жабдықты біржақты орнатқан кезде 2,3 м кем емес, екі жақты (немесе бұрышты) кезде - 2,5 м

 

   

жабдықты біржақты орнатқан кезде 2,6 м кем емес, екі жақты (немесе бұрышты) кезде - 3,0 м

 

   

жабдықты біржақты орнатқан кезде 2,5 м кем емес, екі жақты (немесе бұрышты) кезде - 3,2 м

 

86

Арбалы-мүгедектер үшін пәтерлердегі алдыңғының ені қанша болуы керек?  ([10], п. 4.9) (1)

 

 

1

1,6 м кем емес

     

 

   

1,3 м кем емес

     

 

   

1,4 м кем емес

     

 

   

1,5 м кем емес

     

 

   

кресло-колясканы сақтау шартына байланысты

   

 

87

Мемлекеттік әлеуметтік үйлердегі бір бөлмелі пәтердегі тұрғын бөлмесі ауданының төменгі шегі ([10], Қосымша 1) (1)

 

 

1

12 м2

   

14 м2

   

10 м2

   

15 м2

   

18 м2

88

Мемлекеттік әлеуметтік үйлердегі жатын бөлмесі ауданының төменгі шегі ([10], Қосымша 1) (1)

 

 

1

9 м2

   

12 м2

   

10 м2

   

11 м2

   

8 м2

89

Мемлекеттік әлеуметтік үйлердегі қосылған санитарлы тораптың ауданының төменгі шегі ([10], Қосымша 1) (1)

 

 

1

2

   

5,5 м2

   

4,5 м2

   

6 м2

   

5 м2

90

Автомобиль жолдарының қабаттас бөліктеріндегі есептік жылдамдық ........... аса ерекшеленбеуі керек ([11], п.4.2.4)

 

 

1

20%

   

25%

   

30%

   

15%

   

10%

91

II санатты жолдардағы қозғалыс жолағының саны ([11], п.5.1.1 кесте 5.1.1)

 

 

1

2

   

әр бағытта 3

     

 

   

әр бағытта 1 артық емес

   

 

   

4 артық емес

     

 

   

3  артық емес

     

 

92

II санатты жолдардағы күшейтілген жол жиегінің ені ([11], п.5.1.1 кесте 5.1.1)

 

 

1

тиісті техникалық -экономикалық негіздеу кезінде 2,5 м дейін, бірақ 0,75 м кем емес

 

   

0,5 м

   

0,5 м кем емес

     

 

   

2,5 м

   

1,0 м артық емес

     

 

93

Қозғалыс жолағының ені 4,5 м жол санатының қайсысына сәйкес келеді?  ([11], п.5.1.1 кесте 5.1.1)

 

 

1

V

   

IV

   

III

   

II

   

I

94

Қозғалыс жолағының ені 7,0 м жол санатының қайсысына сәйкес келеді?  ([11], п.5.1.1 кесте 5.1.1)

 

 

1

III

   

IV

   

V

   

II

   

I

95

II және III санатты жол үшін жол енін тік батырылған қисықтарды әр жағынан ұлғайту керек: ([11], п. 5.1.5)

 

 

1

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  60% және одан жоғары кезінде - на 0,5 м

 

   

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  50% және одан жоғары кезінде - на 0,75 м

 

   

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  60% және одан жоғары кезінде - на 0,25 м

 

   

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  50% және одан жоғары кезінде - на 0,5 м

 

   

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  50% және одан жоғары кезінде - на 0,25 м

 

96

IV және V санатты жол үшін жол енін тік батырылған қисықтарды әр жағынан ұлғайту керек: ([11], п. 5.1.5)

 

 

1

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  60% және одан жоғары кезінде - на 0,25 м

 

   

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  50% және одан жоғары кезінде - на 0,75 м

 

 

 

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  60% және одан жоғары кезінде - на 0,25 м

 

   

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  50% және одан жоғары кезінде - на 0,5 м

 

   

қабысатын жерлердің бойлық еңістерінің алгебралық айырмасы  60% және одан жоғары кезінде - на 0,5 м

 

97

Жолдың екі беткейлі көлденең бейінін қалай орналастыру қажет ([11], п. 5.1.11)

 

 

1

II-V санатты жолдардың тік бөліктерінде және жоспардағы радиусы 2000 м және одан да көп қисықтарда, егер ол қисықтарда вираж жоқ болса

 

   

I санатты жолдардың тік бөліктерінде

 

   

I санатты жолдардың тік бөліктерінде және жоспардағы радиусы 2000 м және одан да көп қисықтарда, егер ол қисықтарда вираж жоқ болса

 

   

I санатты жолдардың тік бөліктерінде және жоспардағы радиусы 3000 м және одан да көп қисықтарда, егер ол қисықтарда вираж жоқ болса

 

   

барлық санатты жолдардың тік бөліктерінде

 

98

Жолдың көлденең еңісін (вираждар орнату қарастырылған жоспардағы қисық бөліктерінен басқа) жолдың екі беткейлі көлденең бейіні кезінде V климаттық аумаққа қалай қабылдау керек?  ([11], п. 5.1.12, кесте 5.1.4)

 

 

1

шағалды және қиыршық тасты жабындарда көлденең еңіс 25-30%  тең деп қабылдаған жөн

 

   

бетонды жабындарда көлденең еңісті 10% тең деп қабылдаған жөн

 

   

асфальтбетонды жабындарда көлденең еңісті 20% тең деп қабылдаған жөн

 

   

шағалды және қиыршық тасты жабындарда көлденең еңіс 30-40%  тең деп қабылдаған жөн

 

   

бетонды жабындарда көлденең еңісті 15% тең деп қабылдаған жөн

 

99

Вираждағы жол жиегінің көлденең еңісін жолдың жүру бөлігінің еңісімен бірдей етіп қабылдаған жөн. Жол жиегі мен жүру бөлігінің еңістерін түзетуді ұзындығы ............ жол бөлігінің виражын дайындау алдында жүргізу қажет  ([11], п. 5.1.15, абзац 3)

 

 

1

10 м

   

15 м

   

20 м

   

30 м

   

40 м

100

Жоспардағы қисықтарда жүру бөлігінің кеңеюі, серпантиндерді санамағанда, жол жиегінің есебінен қисықтың ішкі жағынан ораналастыру керек, сонда жол жиегінің қалған бөлігінің ені ..... ([11], п. 5.1.16, абзац 2)

 

 

1

I және II санатты жолдар үшін 1,5 м кем емес және қалған санатты жолдар үшін 1 м кем емес қалуы керек

 

   

I және II санатты жолдар үшін 1,5 м кем емес және  IV-V санатты жолдар үшін 0,75 м кем емес

 

   

I және II санатты жолдар үшін 2 м кем емес және  III-IV-санатты жолдар үшін 1 м кем емес және V санатты жолдар үшін 0,75 м кем емес

 

   

I және II санатты жолдар үшін 1,5 м кем емес және  III-IV-санатты жолдар үшін 1 м кем емес және V санатты жолдар үшін 0,75 м кем емес

 

   

I-III санатты жолдар үшін 1,5 м кем емес және  IV-санатты жолдар үшін 1 м кем емес және V санатты жолдар үшін 0,75 м кем емес

 

101

Жолдың жүру бөлігін әртүрлі еңісті төмен түсу және жоғары көтерілу бағытында жобалауға бола ма?  ([11], п. 5.2.2, примечание 3)

 

 

1

иә, I санатты жолдарда таулы немесе қиылысқан жерлерде бойлық еңістердің түсу бағытын көтерілу қозғалысының еңістерімен  салыстырғанда ұлғайтуға рұқсат етіледі, бірақ 20% аспауы керек

 

   

иә, таулы немесе қиылысқан жерлерде бойлық еңістердің түсу бағытын көтерілу қозғалысының еңістерімен  салыстырғанда ұлғайтуға рұқсат етіледі, бірақ 20% аспауы керек

 

   

иә, I және II санатты жолдарда таулы немесе қиылысқан жерлерде бойлық еңістердің түсу бағытын көтерілу қозғалысының еңістерімен  салыстырғанда ұлғайтуға рұқсат етіледі, бірақ 15% аспауы керек

 

   

иә, I және II санатты жолдарда таулы немесе қиылысқан жерлерде бойлық еңістердің түсу бағытын көтерілу қозғалысының еңістерімен  салыстырғанда ұлғайтуға рұқсат етіледі, бірақ 10% аспауы керек

 

   

иә, I санатты жолдарда таулы немесе қиылысқан жерлерде бойлық еңістердің түсу бағытын көтерілу қозғалысының еңістерімен  салыстырғанда ұлғайтуға рұқсат етіледі, бірақ 25% аспауы керек

 

102

Жол жиегінде велосипед жолдарын орнатуға рұқсат етілемі ([11], п.5.4.1., абзац 3)

 

 

1

иә, егер жол жиегі негізгі жолдан биіктігі 0,20-0,25 м көмкермемен (бордюрмен) бөлінген болса, ал жолдар көмкерменің тік қырынан 0,75 м кем емес қашықтықта орналасқан болса

 

   

иә, егер жол жиегі негізгі жолдан биіктігі 0,20 м көмкермемен (бордюрмен) бөлінген болса, ал жолдар көмкерменің тік қырынан 0,5 м кем емес қашықтықта орналасқан болса

 

   

иә, егер жол жиегі негізгі жолдан биіктігі 0,20 м көмкермемен (бордюрмен) бөлінген болса, ал жолдар көмкерменің тік қырынан 1,0 м кем емес қашықтықта орналасқан болса

 

   

иә, егер жол жиегі негізгі жолдан биіктігі 0,20-0,3 м көмкермемен (бордюрмен) бөлінген болса, ал жолдар көмкерменің тік қырынан 0,5 м кем емес қашықтықта орналасқан болса

 

   

нет

103

Жол қиылыстарын виражы бар қисықтарда, көлденең бейінінің томпайған сынықтарында орнатуға рұқсат етіле ме?  ([11], п.6.1.2.)

 

 

1

ерекше жағдайларда ғана

   

 

   

иә

   

жоқ

   

иә, жолдағы вираждың тек сыртқы жағында

 

   

иә, жолдағы вираждың тек ішкі жағында

 

104

Елді мекендерден тыс жерлерде қиылысулар мен жанасуларды қандай қашықтықта орналаструға рұқсат етіледі?  ([11], п.6.1.4.)

 

 

1

I-б және II санатты жолдарда - әр 5 км жиі емес

   

 

   

I және II санатты жолдарда - әр 5 км жиі емес

 

   

I-а және II санатты жолдарда - әр 5 км жиі емес

   

 

   

I және II санатты жолдарда - әр 10 км жиі емес

   

 

   

I және II санатты жолдарда - әр 2 км жиі емес

 

105

Бір деңгейдегі қиылысулар мен жанасуларда түспелердің (съезды) негізгі жолмен қабысуын айналма қисықтар бойынша орындау керек, ал олардың қиылысу немесе жанасу бұрыштарына қарамастан радиустары қай шамадан кем болмауы керек?    ([11], п.6.2.3)

 

 

1

I және II санатты жолдарда - 25 м

 

 

   

I және II санатты жолдарда - 20 м

 

 

   

III санатты жолдарда - 25 м

   

 

   

IV және V санатты жолдарда - 20м

 

 

   

III санатты жолдарда - 15 м

   

 

   

I санатты жолдарда – 20 м кем емес

 

 

106

Жетілдірілген жабын түрі бар барлық автомобиль жолдарынан түсулер (съезды) ұзындығы ........ кем болмайтын жол жабынымен жабылуы керек  ([11], п. 6.2.4)

 

 

1

құмайт және құмды топырақтарда - 50 м

 

   

топырақтың барлық түріне -100 м

 

 

   

құмайт және құмды топырақтарда -100 м

 

   

құмайт және құмды топырақтарда -25 м

 

   

топырақтың барлық түріне -25 м

 

 

   

топырақтың барлық түріне -50 м

 

 

107

Автомобиль жолдарының теміржолдармен қиылысуы кезінде бір деңгейде қиылысатын жолдар арасындағы сүйір бұрыш қанша болуы керек?  ([11], п.6.5.1)

 

 

1

60º кем

   

75º кем

   

70º кем

   

65º кем

108

 

55º кем

 

Ауа телефоны және байланыс қондырғысы (телеграф) желілерінің сымдарынан автокөлік жолының қиылыстарына дейінгі биіктік жылдың жылы мезгілінде қандай болу керек?  ([11], п.6.6.2)

 

 

1

5,5 м

   

6

   

6,5

   

7

109

 

7,5

 

Жолдың жер төсемесінің жиегінен ауа телефон және телеграф желілерінің тіреулерінің түбіне, сондай-ақ жоғары кернеулі электр тасымалдау желілерінің тіреулеріне дейінгі ең қысқа қашықтық қандай болу керек?  ([11], п.6.6.2., абзац 3)

 

 

1

тіреу биіктігі

     

 

   

тіреу биіктігі+5,0 м

   

 

   

10,0 м

   

15,0 м

110

 

тіреу биіктігі+10,0 м

   

 

 

Құрылыс-монтаждық және қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында бекітілген құрылыс нормалары мен жобалық құжат талаптарын бұзу салдарынан пайдалану сапасының нашарлауы, ғимарат, құрылыс, олардың бөліктері немесе жеке құрастырма элементтерінің беріктігі мен тұрақтылығының төмендеуі болған жағдайда лауазымдық тұлғалар ... көлемде айыппұл төлейді ( [1] , 2 бөлім, 18 тарау,  232 бап, 1 тармақ)

 

 

1

100-ден 300-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

1000 айлық есептік көрсеткіш

 

   

30 айлық қызметтік жалақы

 

   

500-ден 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

111

 

200-ден 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Құрылыс, құрылыс-монтаждық және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізетін өндіріс жобалық құжаттама талаптарында бекітілмеген нысандарды тұрғызу және қайта жөндеуден өткізген жағдайда лауазымдық тұлға...көлемде айыппұл төлейді ( [1] , 2 бөлім, 18 тарау,  233 бап, 1 тармақ)

 

 

1

100-ден 300-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

1000 айлық есептік көрсеткіш

 

   

30 айлық қызметтік жалақы

 

   

500-ден 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

112

 

200-ден 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Құрылыс, құрылыс-монтаждық және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізетін өндіріс жобалық құжаттама талаптарында бекітілмеген нысандарды тұрғызу және қайта жөндеуден өткізген жағдайда ірі кәсіпкерліктің субъектісі болып табылатын заңды тұлға...көлемде айыппұл төлейді ( [1] , 2 бөлім, 18 тарау,  233 бап, 1 тармақ)

 

 

1

300-ден 500-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

1000 айлық есептік көрсеткіш

 

   

30 айлық қызметтік жалақы

 

   

500-ден 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

113

 

200-ден 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Нысандарды тұрғызу және қайта жөндеу, құрылыс материалдарын, бөлшектерін және құрастырмаларын дайындау үшін құрылыс-монтаждық және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде нормативті құжаттарда қарастырылған, атқарушы техникалық құжаттамаларды толтыру ережелерін бұзған ірі кәсіпкерліктің субъектісі болып табылатын заңды тұлғалар ... көлемде айыппұл төлейді ( [1] , 2 бөлім, 18 тарау,  234 бап)

 

 

1

50-ден 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

1000 айлық есептік көрсеткіш

 

   

30 айлық қызметтік жалақы

 

   

500-ден 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

114

 

20-дан 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Нысандарды тұрғызу және қайта жөндеуден өткізу, құрылыс материалдарын, бөлшектерін және құрастырмаларын дайындау үшін құрылыс-монтаждық және қайта жөндеу жұмыстарын өндіру барысында нормативті құжаттарда қарастырылған, атқарушы техникалық құжаттамаларды толтыру ережелерін бұзған  лауазымдық тұлғалар ... көлемде айыппұл төлейді ( [1] , 2 бөлім, 18 тарау,  234 бап)

 

 

1

20-дан 50-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

100 айлық есептік көрсеткіш

 

   

10 айлық қызметтік жалақы

 

   

50-ден 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

115

 

20-дан 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Заңнамалық тәртіпте көрсетілгендей мемлекеттік сараптамадан өтпеген нысандардың құрылысы, оларды қайта және күрделі жөндеуден өткізген немесе құрылыс жұмыстарын әкімшілік тиым салынғаннан кейін бір жыл ішінде рұқсатсыз іске асырған лауазымдық тұлғалар ... көлемде айыппұл төлейді  ( [1] , 2 бөлім, 18 тарау,  235 бап, 2 тармақ)

 

 

1

50-ден 70-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

100 айлық есептік көрсеткіш немесе 45 тәулікке дейінгі әкімшілік қамау

 

   

10 айлық қызметтік жалақы

 

   

50-ден 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

116

 

20-дан 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Лицензиясы жоқ өндірістік, тұрғын, шаруашылық, гидротехникалық (сушаруашылық) немесе тұрмыстық нысандардың заңсыз құрылысын тұрғызуға рұсқат алған лауазымдық тұлғалар ... көлемде айыппұл төлейді ([1], 2 бөлім, 18 тарау, 237 бап)

 

 

1

10-нан 50-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

15айлық есептік көрсеткіш немесе 45 тәулікке дейінгі әкімшілік қамау

 

   

10 айлық қызметтік жалақы

 

   

10-нан 150-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

117

 

20-дан 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Нысанның құрылысы, жобалық бірлестіктің және құрылыс салушының мәліметтерінің мазмұнына, тұрғын құрылысы жұмыстарына үлестік қатысу жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінің талаптарын бұзған, сонымен қатар сол мәліметтің құрылыс салушы және жобалық бірлестік тарапынан толық, тура емес және жаңылыстыруға әкеп соқтыратын күйде таратылуы кезінде заңды тұлғалар...көлемде айыппұл төлейді ([1] , 2 бөлім, 18 тарау, 237-1 бап, 1 тармақ)

 

 

1

200-ден 300-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

150 айлық есептік көрсеткіш немесе 45 тәулікке дейінгі әкімшілік қамау

 

   

100 айлық қызметтік жалақы

 

   

100-ден 150-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

118

 

200-ден 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Құрылыс салушының, жобалық бірлестіктің (компания) Қазақстан Республикасы заңдарында қарастырылғандай, мәліметтер мен есептерді жергілікті облыстық атқарушы органдарға ұсынбаған немесе жалған ақпарат берген заңды тұлғалар ... көлемде айыппұл төлейді ([18], 2 бөлім, 18 тарау,  237-1 бап, 1 тармақ)

 

 

1

200-ден 300-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

150 айлық есептік көрсеткіш немесе 45 тәулікке дейінгі әкімшілік қамау

 

   

100 айлық қызметтік жалақы

 

   

100-ден 150-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

119

 

200-ден 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Тұрғылықты үйлердегі тұрғын және тұрғын емес үйлерді сәулет-құрылыс жобасынсыз және сәулет және қалақұрылысы бойынша өкілетті органдардың рұқсатынсыз, заңсыз түрде қайта жабдықтаған және қайта жоспарлаған заңды тұлғалар .. көлемде айыппұл төлейді ([18], 2 бөлім, 18 тарау,  238 бап, 1 тармақ)

 

 

1

20-дан 50-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

150 айлық есептік көрсеткіш немесе 45 тәулікке дейінгі әкімшілік қамау

 

   

100 айлық қызметтік жалақы

 

   

100-ден 150-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

120

 

200-ден 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Тұрғылықты үйлердегі тұрғын және тұрғын емес үйлерді сәулет-құрылыс жобасынсыз және  сәулет және қалақұрылысы бойынша өкілетті органдардың рұқсатынсыз, заңсыз түрде қайта жабдықтап немесе қайта жоспарлап, ғимараттың (қирауы) беріктігі мен тұрақтылығының толық жоғалуына әкеп соқтырған жағдайда заңды тұлғалар .... көлемде айыппұл төлейді ([18] , 2 бөлім, 18 тарау,  238 бап, 2 тармақ)

 

 

1

50-ден 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

150 айлық есептік көрсеткіш немесе 45 тәулікке дейінгі әкімшілік қамау

 

   

10 айлық қызметтік жалақы

 

   

100-ден 150-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

121

 

20-дан 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Лицензиаттың лицензия алуы барысында жалған ақпарат беруі, яғни осы баптың бірінші бөлімінде қарастырылған әкімшілік жазадан кейінгі бір жылдың ішінде қайталанған әрекеті (әрекетсіздігі), сонымен қатар лицензияның қызмет ету уақыты аяқталғаннан кейін, әкімшілік жазаға тартылуға итермелеген лицензиялық ережелер мен нормалардың бұзылуын жоймаған  заңды тұлғалар ... көлемінде айыппұл төлейді ([18], 2 бөлім, 24 тарау, 357-2 бап, 2 тармақ)

 

 

1

100-ден 1500-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

10-нан 50-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

   

10 айлық қызметтік жалақы

 

   

10-нан 150-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

122

 

20-дан 100-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш

 

 

Құрылысы белгіленген нысандардың жауапкершілік деңгейлері (Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық күрделі нысандарға жатқызу ережесі, п.4)

 

 

1

бірінші - жоғары, екінші - қалыпты , үшінші - төмен

   

 

   

бірінші – күрделі, екінші - орташа , үшінші - жай

   

 

   

бірінші –А, екінші - Б , үшінші - В

 

 

   

бірінші – A, екінші - B, үшінші - C

 

 

123

Жобалардың сараптамасы тиісті лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалармен орындалады. Ал жобалардың мемлекеттік сараптамасы ше? ([15], раздел 1, гл. 1 , п. 4 )

 

 

1

жобалардың мемлекеттік сараптамасы ҚР Үкіметімен тағайындалған заңды тұлғамен орындалады

 

   

жобалардың мемлекеттік сараптамасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органының құзырындағы заңды тұлғамен орындалады

 

   

жобалардың мемлекеттік сараптамасы ҚР Үкіметімен тағайындалған жеке тұлғамен орындалады

 

   

жобалардың мемлекеттік сараптамасы ҚР Үкіметімен тағайындалған заңды және жеке тұлғалармен орындалады

 

   

жобалардың мемлекеттік сараптамасы сараптау жұмыстарының субъекттерімен орындалады

 

124

Жеке және заңды тұлғалар орындайтын жобалардың сараптамасы келісім-шарт негізінде шығындарды қарастырылатын жоба құнына қосып есептегенде. Құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік сараптау жұмыстарының бағасы мен тарифы ......... келісу арқылы Мемлекеттік сараптамамен бекітіледі ([15], раздел 1, гл. 2 , п.7  )

 

 

1

сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органымен және  бәсекелестікті қорғау бойынша уәкілетті органмен

 

   

сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органымен және  облыстық атқару органымен

 

   

сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органымен немесе  бәсекелестікті қорғау бойынша уәкілетті органмен

 

   

сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органымен, бәсекелестікті қорғау бойынша уәкілетті органымен және жергілікті атқару органымен

 

   

сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органымен және  жергілікті атқару органымен

 

125

Жобаны мемлекеттік сараптамаға кім ұсынады?   ([15], раздел 1, гл. 2 , п. 10 )

 

 

1

тапсырыс беруші

     

 

   

жобалаушы

     

 

   

орындаушы

     

 

   

сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті орган

 

   

мердігерлік ұйым

     

 

126

Мемлекеттік сараптамаға ұсынылған жоба материалдарының толықтығы, олрдың құрамының мемлекеттік нормативтармен бекітілген талаптарға сай болуы қанша мерзім ішінде тексеріледі? ([15], раздел 1, гл. 2 , п. 11 )

 

 

1

сараптамаға түскеннен бастап 5 күнтізбелік күн

   

 

   

8 жұмыс күні

     

 

   

сараптама жүргізуге тапсырыс берген күннен бастап 5 жұмыс күні

 

   

сараптамаға түскеннен бастап 10 жұмыс күні

 

   

5 күнтізбелік күн

     

 

127

Жобаларды мемлекеттік сараптамадан өткізу мерзімі мен ұзақтығы ([15], 1 бөлім,  2 тарау , 12 бап)

 

 

1

45 күнтізбелік күн

     

 

   

60 күнтізбелік күн

     

 

   

сәулет, құрылыс және қала құрылысы істері бойынша уәкілетті органмен белгіленеді

 

   

тапсырыс берушімен келісім-шарт бойынша белгіленеді

   

 

   

15 күнтізбелік күн

     

 

128

Құрылысы басталмаған жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама дайындалып, мемсараптама өткізілген соң, қанша уақыт ішінде ескірген деп саналып және заңмен қарастырылған тәртіппен  жаңадан сарапталып, қайта бекітуден кейін қанша уақыт ішінде іске қолдануға болады? ([15], 1 бөлім, 2 тарау , 14 бап)

 

 

1

Үш жыл және одан да көп уақыт ішінде

 

   

Екі  жыл және одан да көп уақыт ішінде

 

   

Бір  жыл және одан да көп уақыт ішінде

 

   

Төрт  жыл және одан да көп уақыт ішінде

 

   

Бес  жыл және одан да көп уақыт ішінде

 

129

Жеке тұрғын құрылысы елді-мекендерде орналастырыла алмайды ([9], п. 2.3)

 

 

1

құрылысты бақылау аймағы шегінен және қорғалатын табиғи көріністер аймағынан, қорықтардың, ұлттық және табиғи саябақтардың, сонымен қатар санитарлық-қорғау аймақтары және санитарлық қорғау аймақтары шегінде

 

   

қала сызбасының шегіндегі бос аймақтарда және басқа да елді-мекендерде

 

   

әрекеттегі құрылыс тұрғындарының тығыздалуына байланысты қайта соғылып жатқан құрылыс аймақтарында

 

   

табиғи қорғау талаптарын ескергендегі сақтық аймақтарда - табиғи аймақтарда

 

   

тарихи-мәдени мұраларды пайдалану және мемлекеттік күзет органдарының келісімімен - құрылысты реттеу аймақтарының шегінде және табиғи қорықтарды күзету аймақатры шегінде

 

130

Жеке тұрғын құрылыстарын жүргізуде және жоспарлауда үй-жайлық телімдегі тұрғын үйлерді тұрғын көшелерінің қызыл жолдарынан қандай қашықтықта шегіндіріп орналастыру қажет ([9], п. 4.3)

 

 

1

3 м-ден кем емес

     

 

   

6 м-ден кем емес

     

 

   

5 м-ден кем емес

     

 

   

2 м-ден кем емес

     

 

   

1 м-ден кем емес

     

 

131

Жеке тұрғын құрылыстарын жүргізуде және жоспарлауда әртүрлі отқа төзімділік дәрежесі бар жеке тұрғын үйлерді және шаруашылық құрылыстарды одақтастыруға болады ма ([9], п. 4.6)

 

 

1

рұқсат етілмейді

     

 

   

рұқсат етіледі

     

 

   

сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы уәкілетті органдардың келісімімен рұқсат етіледі

 

   

өрт қауіпсіздігі органдарымен келісілген жағдайда рұқсат етіледі

 

 

   

өрт қауіпсіздігі органдарының келісімінсіз рұқсат етілмейді

 

 

132

Жаяу арбадағы мүгедектердің екі жақты қауіпсіз қозғалуын қамтамасыз ететін жаяу жүргінші жодар мен тротуарлардың ені қанша метрден кем болмау керек ([15], 5.2)

 

 

1

1,8

   

2

   

1,5

   

1,6

   

2,5

133

Көлбеушенің екі жағы бойынша немесе мүгедектердің жүруіне арналған баспалдақты торлардың тұтқалары бар қоршауларының биіктігі қандай болуы керек ([15], п.8.7)

 

 

1

0,9 м-ден кем емес

   

 

   

0,8 м-ден кем емес

   

 

   

0,75 м-ден кем емес

   

 

   

0,6 м-ден кем емес

   

 

   

1 м-ден кем емес

     

 

134

Өндірістік ғимараттардың бөлмелеріндегі еденнен шығып тұрған жабу құрылыстарының астыңғы бөлігіне дейінгі биіктік (ҚР ҚНжЕ 3.02-09-2010, п. 6.11)

 

 

1

2,2 м-ден кем емес

   

 

   

2,5 м-ден кем емес

   

 

   

2,0 м-ден кем емес

   

 

   

2,6 м-ден кем емес

   

 

   

3,0 м-ден кем емес

   

 

135

Заңды және жеке тұлғалар жасайтын жобалардың сараптамасы олардың шығындары қаралатын жобаның құнына  жатқызуды қалыптастыратын келісімшарт негізінде іске асырылады.  Құрылыс жобаларының мемлекеттік сараптама жұмыстарының бағалары  мен тарифтерін мемлекеттік сараптама ...... келісімімен қалыптастырады ([15], 1 бөлім,  2 тарау , 7 бап  )

 

 

1

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органның және бәсекелестікті қорғау уәкілетті органның

 

   

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органның және облыстық атқару органның

 

   

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органның немесе бәсекелестікті қорғау уәкілетті органның

 

   

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органның, бәсекелестікті қорғау уәкілетті органның және жергілікті атқару органның

 

   

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті органның  және жергілікті атқару органның

 

136

Жобалау үрдісінде құрылыс нысанына белгіленген жауапкершілік дәрежесін кім орнатады (Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі техникалық нысандарға жатқызу ережелері, п. 4.)

 

 

1

жобаны жасаушы (басжобалаушы)

 

 

   

тапсырыс беруші

     

 

   

Сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы атқарушы орган

 

   

Сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы облыстық және атқарушы орган

 

   

Сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы уәкілетті орган

 

137

Балаларға арналған қабатты тұрғын ғимараттарының төле және жертөле (цоколь) қабаттарындағы бөлмелерді пайдалану рұқсатының тәртібі ([10], п. 4.1.6)

 

 

1

Рұқсат етілмейді

     

 

   

Рұқсат етіледі

     

 

   

Арнайы кіре беріс жабдықталғанда рұқсат етіледі

   

 

   

Арнайы бөлмелер жабдықталғанда рұқсат етіледі

   

 

   

Жергілікті сәулет және қалақұрылыстық органдардың рұқсатын алған жағдайда рұқсат етіледі

 

138

Тұрғын бөлмелерінің ауданынын анықтау ([10], 1 қосымша, 1 бап)

 

 

 

1

Еден деңгейіндегі (еденкемерді (плинтус) есептемегенде) өңделген қабырғалар беті мен қалқалар арасындағы қашықтық мөлшеріне байланысты

 

   

Мөлшері бойынша

   

 

   

өңделген қабырғалар беті мен қалқалар арасындағы қашықтық мөлшеріне байланысты

 

   

өңделген  беттер арасындағы қашықтық мөлшеріне байланысты

 

 

   

Еден деңгейіндегі (еденкемерді (плинтус) есептемегенде) қабырғалар беті мен қалқалар арасындағы қашықтық мөлшеріне байланысты

 

139

Тұрғын ғимаратының ауданын анықтау  ([10], 1 қосымша, 7 бап)

   

 

 

1

Ғимараттың тұрғын және тұрғын емес бөлмелерінің пайдалы алаңдардың және ортақ меншік болып саналатын тұрғын ғимаратының бөліктері ауданының жиынтығы

 

   

Барлық пәтер аудандарының және ортақ меншік болып саналатын тұрғын ғимараты бөліктері ауданының жиынтығы

 

   

Барлық пәтерлердің пайдалы алаңдарының және ортақ меншік болып саналатын тұрғын ғимаратының бөліктері ауданының жиынтығы

 

   

Барлық пәтер аудандарының жиынтығы

 

   

Ғимараттың тұрғын және тұрғын емес бөлмелер  алаңдарының және ортақ меншік болып саналатын тұрғын ғимаратының бөліктері ауданының жиынтығы

 

140

Тұрғын ғимаратының құрылыстық көлемі ([10], 1 қосымша, 6 бап)

 

 

 

1

Шығып тұрған сәулет бөлшектері (деталь) мен конструктивті элементтерін, террассаларды, қалқаларды, қылтималарды, өтпелер көлемін, бағаналарда тұрған ғимарат асты кеңістіктерді (таза күйінде), еден асты бағаналарды есептемегенде, қоршау құрылғыларын қоса алғандағы ғимараттың сыртқы беттерін шектейтін шамада

 

   

Қоршау құрылғыларын, жарық шамдарын (фонарь) және таза еден белгісінен басталатын басқа да қондырмаларды қоса алғандағы ғимараттың сыртқы беттерін шектейтін шамада

 

   

Шығып тұрған сәулет бөлшектері мен конструктивті элементтерін, террассаларды, қалқаларды, қылтималарды, өтпелер көлемін, бағаналарда тұрған ғимарат асты кеңістіктерді (таза күйінде), еден асты бағаналарды есептемегенде, қабырғаларының сыртқы айналымы бойынша қабаттың көлденең қимасы алаңын ғимарат биіктігіне көбейту арқылы

 

   

± 0,000 (жер усті бөлігі) белгісінен жоғары және төмен ( жер асты бөлігі) құрылыс көлемінің жиынтығы ретінде

 

   

Қоршау құрылғыларын қоса алғандағы ғимараттың сыртқы беттерін шектейтін шамада

 

141

Үй төбесіндегі жылы жай (мансарда) қабаттарында, көлбеулі қоршау құрылыстары бар бөлмелерде қолдануға тиімдісі болып еденнен көлбеу төбеге дейінгі биіктіктегі аумақ болып табылады ([11], п. 3.3.8)

 

 

1

көлбеудің қабатқа (горизонт) деген бұрышы 30°-тан 45°-қа дейін болған жағдайда 1,6 м-ден бастап; 45° және одан жоғары болған жағдайда 1,9 м-ден бастап;

 

   

құрылыстық шешімге байланысты қабылданады

   

 

   

көлбеудің қабатқа (горизонт) деген бұрышы 30°-тан 45°-қа дейін болған жағдайда 1,6 м-ден бастап; 45° және одан жоғары болған жағдайда 1,9 м-ден бастап;

 

   

көлбеудің қабатқа (горизонт) деген бұрышы 30°-тан 45°-қа дейін болған жағдайда 1,6 м-ден бастап; 45° және одан жоғары болған жағдайда 1,9 м-ден бастап;

 

   

көлбеудің қабатқа (горизонт) деген бұрышы 30°-тан 45°-қа дейін болған жағдайда 1,6 м-ден бастап; 45° және одан жоғары болған жағдайда 1,9 м-ден бастап;

 

142

Негіздер мен іргетастарды жобалау кезінде жұмыстар қалай жүргізілуі тиіс?  (п. 4.3.)

 

 

1

Жобалау жұмыстарын жобалаудың техникалық тапсырмасына және қажетті бастапқы деректеге сәйкес жүргізу керек

 

   

«Топографиялық-геодезиялық ізденістер есебіне» сәйкес

   

 

   

«Инженерлі – геологиялық қорытындыға» сәйкес

   

 

   

ҚР ҚНжЕ 5.01-01-2002 «Ғимараттар мен құрылыстардың негіздері» сәйкес

 

   

Құрылыс құрылымдары номенклатурасына және мердігердің құрылыс материалдарына сәйкес

 

143

Жобалау кезінде құрылыстардың жауапкершілігінің қандай деңгейлері ескеріледі?  (п. 4.4.)

 

 

1

Жоғары, қалыпты, төмен

   

 

   

1-ші топтық

     

 

   

2- ші топтық

     

 

   

3- ші топтық

     

 

   

Уақытша ғимараттар мен құрылыстар

 

144

Негіздердің көтергіш қабілеті бойынша есебі қандай жағдайларда жүргізіледі? (п.5.1.3.)

 

 

1

егер негіздерге айтарлықтай көлденең күштер берілетін жағдайларда (тіреу қабырғалары, тіреуішті құрылыс іргетастары және т.с.с.), соның ішінде сейсмикалық; құрылыс құламада (откос) немесе құлама жанында орналасқан жағдайда; негіздер 5.6.5 пунктінде көрсетілген дисперсті топырақтардан төселген жағдайда; негіздер жартасты топырақтан төселген жағдайда;

 

   

негіздер шөгетін топырақтан төселген жағдайда;

   

 

   

негіздер ісінетін топырақтардан төселген жағдайда;

   

 

   

жерасты суларының жақын тұрғанында;

 

   

негіздерге 2,0 кг/см2 артық күштер түскен жағдайда;

   

 

145

Негіздердің шектік жағдайлар бойынша есептеулерінің мақсаты неде? (п.5.1.5.)

 

 

1

негіздердің шекті жағдайларға жетуінің мүмкін еместігін қамтамасыз ететін іргетастардың техникалық шешімдерін таңдау;

 

   

негіздердің пішінінің өзгеруін (деформация) болдырмау;

   

 

   

құрылыстың ауып кетуін болдырмау;

 

   

құрылыстың жылжуын болдырмау;

 

 

   

құрылыстың тербелуін болдырмау;

 

 

146

Есепте баяндалатын инженерлі-геологиялық ізденістер нәтижелері қандай мәліметтерден құралуы керек? ( п.5.1.7.)

 

 

1

барлық келтірілгендер;

   

 

   

ерекше топырақтардың болуы жайлы;

 

   

бақыланатын қолайсыз геологиялық және инженерлі-геологиялық үрдістер жайлы (карст, көшкіндер, суффозия, тау жұмыстары, температуралық  аномалиялар жән т.б.);

 

   

топырақтардың физико-механикалық сипаттары жайлы;

 

 

   

құрылыстарды соғу және пайдалану кезінде гидрогеологиялық жағдайлардың және топырақтардың физико-механикалық қасиеттерінің өзгеруі мүмкіндігі жайлы;

 

147

Топырақтың физико-механикалық сипаттамалары құрамына не кіреді? (п.5.1.8.)

 

 

1

барлық келтірілгендер;

   

 

   

топырақтың және оның бөшектерінің тығыздығы мен ылғалдығы;

 

   

топырақтардың ішкі үйкелу бұрышы, меншікті бірігу және деформация модулі;

 

   

иілгіштік және аққыштық шекарасындағы ылғалдық, саз балшық топырақтары үшін иілгіштік мәні және аққыштық көрсеткіші;

 

   

ірі ұсақталған топырақтар мен құмдар үшін кеуіктілік коэффициенті және гранулометриялық құрамы;

 

148

Негіздердің пішінінің өзгеруін (деформация) және көтергіш қабілеті бойынша есептері күштердің қандай қосарлануы кезінде орындалады?  ( п.5.2.3.)

 

 

1

күшердің негізгі қосарлануына;

 

 

   

күш пішінінің өзгеруі (деформация) бойынша тұрақты және ұзақ уақытты; көтергіш қабілеті бойынша тұрақты, бірі қысқа мерзімді, бірі ерекше;

 

   

күш пішінінің өзгеруі бойынша тұрақты, бірі ұзақ уақытты; көтергіш қабілеті бойынша тұрақты, бірі қысқа мерзімді, бірі ерекше;

 

   

күш пішінінің өзгеруі бойынша тұрақты, қысқа мерзімді; көтергіш қабілеті бойынша бір тұрақты, бірі ұзақ уақытты, бірі ерекше;

 

   

күш пішінінің өзгеруі бойынша тұрақты; көтергіш қабілеті бойынша тұрақты, бірі ерекше;

 

149

Топырақтың механикалық қасиеттерінің қандай параметрлері негіздердің көтергіштік қабілетін және олардың деформациясын анықтайды? (п.5.3.1.)

 

 

1

дисперсті топырақтардың ішкі үйкелу бұрышы, меншікті бірігу және деформация модулі, жартасты топырақтардың біростік сығуға берікті шегі;

 

   

топырақ кеуіктілігі;

   

 

   

топырақтың меншікті салмағы;

 

 

   

топырақтың тығыздығы;

   

 

   

тоңу тереңдігі;

     

 

150

Негіздерді пішінінің өзгеруі бойынша есептеу мақсаты неде? (п.5.5.1.)

 

 

 

1

құрылыстардың қалыпты қолданылуы кепілденетін және оның ұзақ жасауы төмендемейтін кездердегі абсолюттік немесе салыстырмалық жылжуларын шектеу;

 

   

топырақтың көтергіштік қабілетін тексеру;

 

   

құрылыстың жылжуын болдырмау үшін үшін;

 

   

негіздер пішінінің өзгеруін болдырмау үшін;

 

   

құрылыс кренін болдырмау үшін;

 

 

151

Мg, Мq, Мс коэффициенттері қандай физико-механикалық қасиеттерге байланысты? ( п.5.5.8.)

 

 

1

Ішкі үйкелу бұрышына,  Мg , Мq, Мc

 

 

   

топырақтың иілгіштігіне;

   

 

   

кеуіктілігіне;

     

 

   

топырақтың ылғалдығына;

   

 

   

топырақтың тығыздығына;

   

 

152

Қандай ғимараттар мен құрылыстар қатты құрастырмалық сұлбасы бар құрылыстарға жатады? (п.5.5.12.)

 

 

1

қабат аралық аражабындары бүкіл контуры бойынша көлденең және бойлы қабырғаларға тірелетін немесе аз қадамды тек қана көлденең көтергіш қабырғаларына тірелетін панельді, блокты және кірпішті ғимараттар;

 

   

таспалы (ленталы) іргетасты кірпіш ғимараттар;

   

 

   

монолитті темірбетон қаңқалы, кірпіш қабырғалы қаңқалы ғимараттар;

 

   

монолитті темірбетон қаңқалы, панелді қабырғалы қаңқалы ғимараттар;

 

   

монолитті темірбетон қаңқалы ғимараттар;

 

153

Үзік іргетастарды қандай жағдайларда қабылдауға ұсыныс етілмейді? (п.5.5.18.)

 

 

1

деформацияланатын аумақ шеңберінде топырақтың беткі тығыздалуы жоқ кезде шөгуі бойынша топырақтық жағдайының I түрі;

 

   

шөгуі бойынша топырақтық жағдайының II түрі;

   

 

   

7 баллдан төмен сейсмикалық кезінде;

 

   

құмды топырақтар үшін;

   

 

   

саз балшықты топырақтар үшін;

 

 

154

Ортасынан тыс күш түсетін іргетастарды есептеу кезінде қандай қысым эпюралары болуы мүмкін? (п.5.5.27.)

 

 

1

трапеция тәрізді және үшбұрышты;

 

 

   

сейсмикалығы 8 баллдан жоғары кезде тек қана трапеция тәрізді эпюра рұқсат етіледі;

 

   

сейсмикалығы 7 баллдан жоғары кезде трапеция тәрізді және үшбұрышты эпюралар рұқсат етіледі;

 

   

сейсмикалығы 7 баллдан жоғары кезде Рмин/Рмах>=0,10 шарты сақталғанда;

 

   

сейсмикалығы 7 баллдан кем кезде қысқартылған үшбұрышты эрюра рұқсат етіледі;

 

155

Сейсмикалық аудандарда құрама таспа іргетастың (ленточный фундамент) құрылымына қойылатын талаптар ( п. 7.17)

 

 

1

Құрама таспа іргетастың үстінен 100 ден кем емес маркалы құйма (раствор) немесе қалыңдығы 50 мм кем болмайтын  кем дегенде В 7,5 кластық бетон, есептік сейсмикасы 7, 8 және 9 баллға бойлай төселген диаметрі 10 мм тиісінше үш, төрт және алты арматуралық өзек салынуы керек. Әрбір 300-400 мм кейін бойлаған арматуралар диаметрі 6 мм көлденең арматуралық өзектермен қосылу керек

 

   

Құрама таспа ірге тастың асты мен үстінен 100-ден кем емес маркалы құйма (раствор) немесе қалыңдығы 50 мм кем болмайтын  кем дегенде В7,5 кластық бетон, есептік сейсмикасы 7, 8 және 9 баллға бойлай төселген диаметрі 10 мм тиісінше үш, төрт және алты арматуралық өзек салынуы керек. Әрбір 300-400 мм кейін бойлаған арматуралар  диаметрі 6 мм көлденең арматуралық өзектермен қосылу керек

 

   

Құрама таспа ірге тастың  үстінен  антисейсмикалық белдеу (пояс) жасау керек

 

   

Құрама таспа ірге тастың үстінен 150-ден кем емес маркалы құйма (раствор) немесе қалыңдығы 50 мм кем болмайтын  кем дегенде В10 кластық бетон, есептік сейсмикасы 7, 8 және 9 баллға бойлай төселген диаметрі 10 мм тиісінше үш, төрт және алты арматуралық өзек салынуы керек. Әрбір 300-400 мм кейін бойлаған арматуралар  диаметрі 6 мм көлденең арматуралық өзектермен қосылу керек

 

   

Құрама таспа ірге тастың  асты мен үстінен 100-ден кем емес маркалы ерітінді (раствор) немесе қалыңдығы 50 мм кем болмайтын  кем дегенде В7,5 кластық бетон, бойлай төселген диаметрі 10 мм екі, үш және төрт арматуралық өзек, есептік сейсмикасы 7, 8 және 9 балл тиісінше. Әрбір 300-400 мм кейін бойлаған арматуралар  диаметрі 6 мм көлденең арматуралық өзектермен қосылу керек

 

156

Сейсмикалық аудандарда жертөле қабырғаларын  қалау үшін іші қуыс (пустотный) блоктарды қолдануға бола ма? ( , п. 7.19)

 

 

1

25 % дейінгі қуыс блоктарды сейсмикасы 7 және 8 балдық алаңқайлардағы биіктігі 3 қабатқа дейінгі (қоса алғанда) ғимараттарда қолдануға болады

 

   

25 % дейінгі қуыс блоктарды биіктігі 3 қабатқа дейінгі (қоса алғанда) ғимараттарда қолдануға болады

 

   

сейсмикасы 7 және 8 балдық алаңқайлардағы биіктігі 3 қабатқа дейінгі (қоса алғанда) ғимараттарда қолдануға болады

 

   

Қолдануға болмайды

   

 

   

7 и 8 балдық алаңқайлардағы ғимараттарда қуыстарды бетонмен толтырған жағдайда қолдануға болады

 

157

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде жобалау кезеңінде құрылыстардың сенімділігі бойынша талаптардың орындалуы үшін не атқару керек? ( , п. 4.7)

 

 

1

құрылыстың есептік сұлбасын және есептік сәттерін таңдау;

 

 

   

құрылыстың сұлбаларын есептеу әдісін және есептік сәттерін таңдау;

 

   

құрылыс сұлбаларының техникалық сипаттамаларын қарастыра отырып;

 

   

құрылыстың берілген сұлбасын және есептік сәттерін таңдау;

 

 

   

құрылыстың жобаланатын деректерін және есептік сәттерін таңдау;

 

158

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде жобалық құжаттамада бекітілген құрылыс кезеңі талаптары не қамтуы керек?  ( , п. 4.9)

 

 

1

материалдарды талаптану және элементтердің зауыттық немесе құрастырмалық жасау;

 

   

қолданылатын материалдар сипаттамасы және элементтердің зауыттық немесе құрастырмалық жасау;

 

   

пайдаланатын материалдарға құрастырмалық шешімдер және элементтердің зауыттық немесе құрастырмалық жасау;

 

   

пайдаланатын материалдарға техникалық сипаттамалар және элементтердің зауыттық немесе құрастырмалық жасау;

 

   

пайдаланатын материалдарға күштемелер нормасы және элементтердің зауыттық немесе құрастырмалық жасау;

 

159

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде жобалық құжаттамада бекітілетін қолдану кезеңіне қойылтын талаптар не қамтуы тиіс? ( , п. 4.10)

 

 

1

тексеру кезеңдерінің және құрылыс жағдайын бағалау талаптары;

 

   

құрылыс жағдайын есептік бағалау талаптары;

   

 

   

құрылыс жағдайы талдауы;

   

 

   

құрылыстың техникалық жағдайы;

 

 

   

құрылыстың бағалауы мен жағдайы жайлы жалпы деректер;

 

 

160

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде олардың қауіпсіздігі, қолданылу жарамдылығы, элементтердің ұзақ жасауы келесідей талаптар тобын орындаумен қамтамасыз етілуі тиіс ( , п. 4.5)

 

 

1

бетон мен арматура сипаттарының нормативті және есептік мәндерінің талаптары;

 

   

бетон мен арматураның техникалық мәндерінің талаптары;

 

 

   

бетон мен арматураның күшею есептік мәндерінің талаптары;

 

 

   

бетон мен арматураның қолданылу технологиясының талаптары;

 

   

бетонмен арматура күштемелерінің есептік мәндерінің талаптары;

 

161

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде белгілі бір құрылыстарға қойылатын қолданыстық талаптарға сәйкес бетон және темірбетон құрылыстарын жобалау кезінде бетон түрі не бойынша бекітілуі тиіс?  ( , п. 5.1.1)

 

 

1

МЕМСТ 25 192

     

 

   

МЕМСТ 25 194

     

 

   

МЕМСТ 25 196

     

 

   

МЕМСТ 25 198

     

 

   

МЕМСТ 25 191

     

 

162

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде бетон және темірбетон құрылыстарын жобалау кезінде бетон түрі неге байланысты қабылданады?  ( , п. 5.1.1)

 

 

1

құрылыс мақсатына, қоршаған орта күштемелері мен әсерлері сипатына;

 

   

құрылыстарды қолдану жағдайы мен қоршаған орта әсерлеріне;

 

 

   

құрылыстарды қолдану технологиясына және күштемелер сипатына;

 

   

құрылыстардың қолданылу мерзіміне және құрылыс мақсатына;

 

 

   

барлық жауаптар дұрыс емес;

 

 

163

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде қысуға беріктігі бойынша класына және осьтік тартылуға беріктік бойынша класына сәйкес болатын, құрылыстың жобалық күштемелермен жүктелуінің мүмкін болатын шынайы мерзіміне байланысты жобалау кезін бетонның жобалық жасы деп атайды. Бұл деректер жоқ болған жағдайда бетонның жобалық жасы ретінде қандай мерзімді қабылдайды? ( , п. 5.1.5)

 

 

1

28 тәулік

   

17 тәулік

   

13 тәулік

   

35 тәулік

   

9 тәулік

164

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде ТБ тақтасының 60 мм минималды қалыңдығы – бұл: ( ,5.3)

 

 

1

өндірістік ғимараттардың монолитті қабатаралық аражабындарының қалыңдығы;

 

   

тұрғын және қоғамдық ғимараттардың монолитті қабатаралық аражабындарының қалыңдығы;

 

   

монолитті ТБ жабын тақтасының минималды қалыңдығы;

 

 

   

В7,5 және одан да төмен класты жеңіл бетон тақталарының қалыңдығы;

 

   

ашық арналар қаптамасының минималды қалыңдығы;

   

 

165

Бетон және темірбетон құрылыстарын жасау кезінде ТБ тақтасының 70 мм минималды қалыңдығы – бұл: ( ,5.3)

 

 

1

В7,5 және одан да төмен класты жеңіл бетон тақталарының қалыңдығы;

 

   

тұрғын және қоғамдық ғимараттардың монолитті қабатаралық аражабындарының қалыңдығы;

 

   

өндірістік ғимараттардың монолитті қабатаралық аражабындарының қалыңдығы;

 

   

монолитті ТБ жабын тақтасының минималды қалыңдығы;

 

 

   

ашық арналар қаптамасының минималды қалыңдығы;

   

 

166

Тасты және армотасты құрылыстарын жасау кезінде, сейсмикалық емес аудандарда кірпішті  (тасты) салмақ көтеретін қабырғалы ғимараттардың рұқсат етілетін биіктігі қандай? ( , п. 1.5)

 

 

1

12 қабат

   

15 қабат

   

50 м

   

45 м

   

12 қабат

167

Тасты және армотасты құрылыстарын жасау кезінде, силикатты кірпішті, тастар мен блоктарды, ұяшықты бетондардан жасалған тастар мен блоктарды, қуыс денелі керамикалық кірпіштер мен тастарды, қуыс бетон блоктарын, жартылай құрғақ сығымдалған керамикалық кірпіштерді ылғалды режимді бөлмелердің сыртқы қабырғалары үшін пайдалану тәртібі қандай? ( , п. 1.3)

 

 

1

олардың ішкі беттеріне бу оқшаулағыш қабатты орнатқан жағдайда рұқсат етіледі;

 

   

рұқсат етіледі;

     

 

   

рұқсат етілмейді;

     

 

   

қабырға беттерінің гидрооқшаулануы қамтамасыз етілгенде рұқсат етіледі;

 

   

қабырға материалының сіңдіргіш гидрооқшаулауын орындаған кезде рұқсат етіледі;

 

168

Тасты және армотасты құрылыстарын жасау кезінде, силикатты кірпішті, тастар мен блоктарды, ұяшықты бетондардан жасалған тастар мен блоктарды, қуыс денелі керамикалық кірпіштер мен тастарды, қуыс бетон блоктарын, жартылай құрғақ сығымдалған керамикалық кірпіштерді сулы режимді бөлмелерге, сондай-ақ төлелер мен жертөлелердің сыртқы қабырғалары үшін пайдалану тәртібі қандай? ( , п. 1.3)

 

 

1

рұқсат етілмейді;

     

 

   

олардың ішкі беттеріне бу оқшаулағыш қабатты орнатқан жағдайда рұқсат етіледі;

 

   

рұқсат етіледі;

     

 

   

қабырға беттерінің гидрооқшаулануы қамтамасыз етілгенде рұқсат етіледі;

 

   

қабырға материалының сіңдіргіш гидрооқшаулауын орындаған кезде рұқсат етіледі;

 

169

Тасты және армотасты құрылыстарын жасау кезінде тасты құрылыстарды торлы арматуралау үшін арматураның қандай класын пайдаланған жөн? ( , п. 2.6)

 

 

1

А-I және Вр-I

     

 

   

А-I; А-II және Вр-I

   

 

   

А-I; А-II

   

Вр-I

   

А-I

170

Тасты және армотасты құрылыстарын жасау кезінде тасты құрылыстарды арматуралау кезінде бойлық және көлденең арматура, анкерлер мен байланыстар үшін арматураның қандай класын пайдаланған жөн? ( , п. 2.6)

 

 

1

А-I; А-II және Вр-I

   

 

   

Вр-I

   

А-I және Вр-I

     

 

   

А-I; А-II

   

А-I

171

Қабырғасы шикі кірпіш пен жер тастарынан жасалған ғимараттардың қызмет ету мерзімі қанша?  ( , п. 3.14)

 

 

1

25 жыл

   

50 жыл

   

60 жыл

   

40 жыл

   

35 жыл

172

Кірпіш панельдерінің материалы ( , п. 6.21)

 

 

 

1

Белгілері (марка) 50-ден төмен емес ерітінділердегі белгісі 75-тен кем емес керамикалық немесе силикат кірпіш

 

   

Белгілері (марка) 50-ден төмен емес ерітінділердегі белгісі 75-тен кем емес кірпіш пен дұрыс қалыпты тастар

 

   

Белгілері (марка) 25-ден төмен емес ерітінділердегі белгісі 100-тен кем емес керамикалық немесе силикат кірпіш

 

   

Белгілері (марка) 25-ден төмен емес ерітінділердегі белгісі 75-тен кем емес керамикалық немесе силикат кірпіш

 

   

Белгілері (марка) 25-ден төмен емес ерітінділердегі белгісі 50-тен кем емес кірпішпен дұрыс қалыпты тастар

 

173

Элементтердің қалауға сүйеу кезіндегі бөлу (распределительная) тақтасының қалыңдығы ( , п. 6.41)

 

 

1

Қалау қатарларының еселенген қалыңдығына тең, бірақ 15 см-ден кем емес

 

   

Қалау қатарларының еселенген қалыңдығына тең, бірақ 13 см-ден кем емес

 

   

Есептік көрсеткіштер бойынша қалау қатарларының еселенген қалыңдығына тең

 

   

Қалау қатарларының еселенген қалыңдығына тең, бірақ 20 см-ден кем емес

 

   

Қалау қатарларының еселенген қалыңдығына тең, бірақ 10 см-ден кем емес

 

174

Пилястрлерге фермалардың, жабындар арқалықтарының, кран асты арқалықтарының  сүйену кезіндегі тарату (распределительная) тақтасының қабырғаға кіріктірілу тереңдігі ( , п. 6.42)

 

 

1

12 см-ден кем емес

   

 

   

15 см-ден кем емес

   

 

   

Тереңдік есеп нәтижелері бойынша қабылданады

   

 

   

10 см-ден кем емес

   

 

   

Қабырғаның барлық қалыңдығына

 

 

175

9 балдық сейсмикалық мүмкіндігі бар құрылыс алаңында кірпішпен(таспен) қаланған немесе ірі блокты қабырғалы  ғимараттар биіктігінің шекті деңгейі (п. 7.3, кесте. 7.2)

 

 

1

8 м (2 қабат)

     

 

   

16 м (4 қабат)

     

 

   

19 м (5 қабат)

     

 

   

13 м (3 қабат)

     

 

   

3 м (1 қабат)

     

 

176

8 балдық сейсмикалық мүмкіндігі бар құрылыс алаңында кірпішпен(таспен) қаланған немесе ірі блокты қабырғалы  ғимараттар биіктігінің шекті деңгейі (п. 7.3, кесте. 7.2)

 

 

1

13 м (3 қабат)

     

 

   

8 м (2 қабат)

     

 

   

16 м (4 қабат)

     

 

   

19 м (5 қабат)

     

 

   

3 м (1 қабат)

     

 

177

8 балдық сейсмикалық мүмкіндігі бар құрылыс алаңында темір-бетон жақтаулы қаңқасы бар (рамный каркас) ғимараттар биіктігінің шекті деңгейі (п. 7.3, кесте. 7.2)

 

 

1

25 м (7 қабат)

     

 

   

19 м (5 қабат)

     

 

   

14 м (4 қабат)

     

 

   

32 м (9 қабат)

     

 

   

42 м (12 қабат)

     

 

178

8 және одан жоғары балдық сейсмикалық мүмкіндігі бар құрылыс алаңында мектептер мен ауруханалар биіктігі (п. 7.3, 7.2 кесте)

 

 

1

Үш қабаттан артық емес

   

 

   

Екі қабаттан артық емес

   

 

   

Төрт қабаттан артық емес

   

 

   

Бес қабаттан артық емес

   

 

   

Ғимараттың  күш (салмақ) түсетін құрылыстарының типіне байланысты

 

179

8 және одан жоғары балдық сейсмикалық мүмкіндігі бар құрылыс алаңында мектепке дейінгі мекемелер (балабақша, жас) биіктігі (п. 7.3, 7.2 кесте) 

 

 

1

Екі қабаттан артық емес

   

 

   

Төрт қабаттан артық емес

   

 

   

Үш  қабаттан артық емес

   

 

   

Бес қабаттан артық емес

   

 

   

Ғимараттың  көтергіш құрылыстарының типіне байланысты

 

 

180

Антисейсмикалық жіктің ені ( , п. 7.6.3)

 

 

 

1

Екі көршілес ерекше орындардың (отсек) көлденең жылжуының  көрсеткішінен кем емес, ғимарат биіктігі 5м-ге дейін болғанда, есептеулердің нәтижелеріне тәуелсіз, антисейсмикалық жіктің ені 50 мм-ден кем болмауы керек. Бұдан биік ғимараттарда антисейсмикалық жіктің енін әр 5 м биіктік сайын 30 мм-ге көбейту керек

 

   

Екі көршілес орындардың көлденең ауысуының көрсеткішінен кем емес

 

   

ғимарат биіктігі 5 м-ге дейін болғанда антисейсмикалық жіктің ені 50 мм-ден кем болмауы керек. Бұдан биік ғимараттарда антисейсмикалық жіктің енін әр 5 м биіктікке 30 мм көбейту керек

 

   

ғимарат биіктігі 5 м-ге дейін болғанда, есептеулер қорытындысына қарамастан антисейсмикалық жіктің ені 30 мм-ден кем болмауы керек. Бұдан биік ғимараттарда антисейсмикалық жіктің енін әр 5 м биіктікке 20 мм көбейту керек

 

   

Екі көршілес орындардың көлденең ауысуының көрсеткішінен кем емес,есептеулер қорытындысына қарамастан антисейсмикалық жіктің ені 30 мм-ден кем болмауы керек

 

181

Сейсмикалық аудандарда салмақ түсетін  және өзін-өзі көтергіш қабырғалардағы қалауда қолданылатын ерітінді (раствор) белгісі (п. 7.89)

 

 

1

50-ден төмен емес

   

 

   

25-тен төмен емес

   

 

   

Жазғы маусымда 25-тен төмен емес, қыста-50-тен төмен емес

 

 

   

75-тен төмен емес

   

 

   

Жазғы маусымда 50-тен төмен емес, қысқта-75-тен төмен емес

 

 

182

Сейсмикалық аудандардағы құрылыс кезінде баспалдақ алаңшасы мен баспалдақ алаңшасы арқалығының (балка лестничной площадки) кірпіш (тас) қабырғалар қалауына бекітілу тереңдігі (п. 7.110)

 

 

1

250 мм-ден кем емес

   

 

   

150 мм-ден кем емес

   

 

   

200 мм-ден кем емес

   

 

   

180 мм-ден кем емес

   

 

   

300 мм-ден кем емес

   

 

183

Болат құрылыстарын жасау кезінде, бір бөлігінің күшейтілуі дәнекерлеу жіктерімен, ал қалғаны - болттармен бекітілетін болат құрылыстарында біріктірілген осындай қосылыстарды қолдануға болады ма? ( , п. 12.12. )

 

 

1

Жоқ

   

иә

   

күшейтілу пайыздары қабылданған дәнекерлеу жіктерімен - 50% және болттармен – 50% болған кезде болады

 

   

күшейтілу пайыздары қабылданған дәнекерлеу жіктерімен - 40% және болттармен – 60% болған кезде болады

 

   

күшейтілу пайыздары қабылданған дәнекерлеу жіктерімен - 60% және болттармен – 40% болған кезде болады

 

184

Ағаш құрылыстардың жабын тақталар (плита) үшін тіреу бөлігі қандай болу керек? (/8/, 6.7)

 

 

1

5,5 см-ден кем болмау керек

 

 

   

5,0 см-ден кем болмау керек

 

 

   

6,0 см-ден кем болмау керек

 

 

   

6,5 см-ден кем болмау керек

 

 

   

6,0 см-ден кем болмау керек

 

 

185

Құрылыс үшін инженерлік іздеулердің материалдар негізінде қандай құжат түрі орындалмайды? ( , п. 2.1)

 

 

1

сметалық құжатты жасау;

   

 

   

қала құрылыс құжатын жасау;

 

 

   

жобалық құжатты жасау;

   

 

   

елді мекендердің ақпараттық жүйелерін және мемлекеттік кадастрларды енгізу;

 

   

экономикалық, техникалық, әлеуметтік және экологиялық негізделген жобалық шешімдерді қабылдау үшін ұсыныстарды құру.

 

186

Экономикалық-әлеуметтік және экологиялық тәуекелдігі жоғары ғимараттар мен құрылыстар, мекемелер құрылысы үшін инженерлік-геологиялық іздеулерді кім жүргізу керек? (Ұқыптылықтың 1-ші деңгейінде бірегей ғимараттар мен құрылыстар, торапты құбырлар, байланыс құрылыстары және т.б.) ( , п. 2.3)

 

 

1

Қазақстан Республикасы аумағында кешенді инженерлік зерттеулер жүргізуге лицензиясы бар мамандандырылған іздеу немесе жобалық-іздеу ұйымдары;

 

   

Кез-келген жобалық-іздеу ұйымдары;

 

   

Қосалқы мердігерліктегі ұйымдар;

 

 

   

Мемлекеттік жобалық-іздеу ұйымдары;

 

   

Дербес жобалық-іздеу ұйымдары.

 

 

187

Қандай жылу тұтынушылар жылумен қамтамасыз ету сенімділігі бойынша І санатқа жатқызылады? ([3], п.1)

 

 

1

Ауруханаға, перзентханаға, балабақшаға, сурет галереясына, шахтаға берілетін жылудың үзілуіне жол бермейтін тұтынушылар

 

   

544-тен аспайтын, апат жағдайында жылытылатын бөлмелердегі температураның төмендеуіне жол беретін тұтынушылар

 

   

12˚С-қа дейінгі тұрғын үйлер

 

 

   

12˚С-қа дейінгі қоғамдық ғимараттар

 

 

   

8˚С-қа дейінгі өндірістік ғимараттар

 

 

188

Жылу жүйелері (төсеме (прокладка) әдісіне байланыссыз) қандай аймақтар бойынша жүргізілмеуі керек?( [3], п. 6.3)

 

 

1

Бейіт, қоқыс жерлер, мал моласы, радиоактивті қалдықтар көмілген жерлер, суармалы алаңдар, сүзу алаңдары

 

   

Бейіт, қоқыс жерлер, тұрғын кварталдар

 

   

Орман саябақтары, бейіт, сүзу алаңдары

 

   

Ықшамаудандар, бейіт, қоқыс жерлер

 

   

Тұрғын кварталдар, ықшамаудандар, бейіт

 

189

Қандай ғимараттар мен құрылыстарға транзиттік жылу жүйелерімен қиылысуға рұқсат етіледі? ([3].;п.9.3 )

 

 

1

Жылу құбырларының диаметрі 300 мм-ден аспайтын тұрғын және қоғамдық ғимараттар

 

 

   

Мектепке дейінгі балалар мекемелері

 

 

   

Мектеп мекемелері

   

 

   

Емдік-профилактикалық мекемелер

 

 

   

Трансформаторлық стансалар

 

 

190

Жылу жүйелерін жер астына қандай инженерлік желілермен бірлесе отырып тартуға рұқсат етілген? ([3],п.9.6)

 

 

1

Арықтарда – су құбырларымен, сығылған ауа қысымы 1,6 МПа-ға дейін болатын құбырлармен, мазут құбыры, бақылау шоғырсымдарымен тоннельдерде – Ǿ500 мм-ден кем емес су құбырларымен, байланыс шоғырсымдарымен, кернеулігі 10 кВ-қа дейінгі күштік шоғырсымдармен, сығылған ауа қысымы 1,6 МПа-ға дейін болатын құбырлармен, ағынды кәріз құбырларымен 

 

   

Өздігінен ағатын кәріз, су құбыры, мазут құбыры

   

 

   

Тек қана ағынды кәріз, N>10 кв. күш кабелі, бақылау байланыс кабелі

 

   

Тек қана ағынды кәріз, су құбыры, сығылған ауа құбыры

 

 

   

Тек қана өздігінен ағатын кәріз, су құбыры,байланыс сымы, мазут құбыры

 

191

Жылу жүйелері үшін қандай құбырлар қарастырылады? ([3],п.10.2)

 

 

 

1

Электрлік дәнекерленген болаттар, жіксіз болаттар, қысымы 1,6 МПа-ға және жылуы 150ºС-қа дейін болатын В4ШГ құбырлары

 

   

Электрлік дәнекерленген болаттар, сугазқұбырлы болаттар, қысымы 1,6 МПа-ға және жылуы 150ºС-қа дейін болатын В4ШГ құбырлары

 

   

Электрлік дәнекерленген болаттар, жіксіз болаттар, ағынды шойындар

 

   

Электрлік дәнекерленген болаттар, жіксіз болаттар, мыс жезді

 

 

   

Электрлік дәнекерленген болаттар, жіксіз болаттар, мыс, полиэтиленді 

 

192

Қаптамадағы (футляр) жылу желілерін жүргізу кезінде қандай іс-шаралар өткізілуі қажет? ([3], п 9.13)

 

 

1

Жылу желілерінің және қаптамалардың құбырларын тотанудан қорғау, электрленген темір жол және трамвай жолдарының қиылысқан жерлерін – электрохимиялық қорғау 

 

   

Жылу желілерінің құбырларын тотанудан қорғау, электрленген темір жол және трамвай жолдарының қиылысқан жерлерін – электрохимиялық қорғау

 

   

Қаптамалардың құбырларын тотанудан қорғау, электрленген темір жол және трамвай жолдарының қиылысқан жерлерін – электрохимиялық қорғау

 

   

Жылу желілерінің және қаптамалардың құбырларын тотанудан қорғау

 

   

Тек қана электрленген темір жол және трамвай жолдарының қиылысқан жерлерін – электрохимиялық қорғау

 

193

Ауа-жылу бүркемелері (завеса) арқылы берілетін ауаның максимальды температурасы қандай? ([5],п. 6.11)

 

 

1

сыртқы есіктерде 50°С-тан жоғары емес және сыртқы қақпаларда, ойықтарда 70°С-тан аспайды

 

   

сыртқы есіктерде 55°С-тан жоғары емес және сыртқы қақпаларда, ойықтарда 70°С-тан аспайды

 

   

сыртқы есіктерде 50°С-тан жоғары емес және сыртқы қақпаларда, ойықтарда 75°С-тан аспайды

 

   

сыртқы есіктерде 55°С-тан жоғары емес және сыртқы қақпаларда, ойықтарда 75°С-тан аспайды

 

   

сыртқы есіктерде 60°С-тан жоғары емес және сыртқы қақпаларда, ойықтарда 70°С-тан аспайды

 

194

Жылыту жүйелерін жобалау кезінде құбырларды қандай материалдардан қолдану керек? ([5],п. 7.4.1)

 

 

1

Болат, мыс, жез, полимер материалдарынан жасалған температураға төзімді құбырлар

 

   

Болат, шойын, мыс, жез

   

 

   

Полимер материалдарынан жасалған температураға төзімді болат шойын

 

   

Болат, мыс, шойын, шыны

   

 

   

Полимер материалдарынан жасалған температураға төзімді болат, мыс, шыны

 

195

Аудандарда ғимараттардың желдетілетін еден астындарында және шатыр астындағы жайларда (жылы шатыр асты жайларынан басқа) берілетін және қайталанатын жылыту жүйелерінің құбырларын жүргізу қандай температурада рұқсат етілмейді? ([5],п. 7.4.15)

 

 

1

минус 40ºС және одан төмен

 

 

   

-35ºС

   

-30ºС

   

-38ºС

   

-33ºС

196

Транзиттік жылу жүйелерін қандай бөлмелер арқылы тартуға тыйым салынады? ([5], п. 7.4.16)

 

 

1

Баспаналар, электротехникалық бөлмелер, электр шоғырсымдары бар шахталар, жаяу жүргіншілер тоннелдері мен галереялары

 

   

Баспаналар, электротехникалық бөлмелер, электр шоғырсымдары бар шахталар, ауа тазартқыш камералар

 

   

Баспаналар, электротехникалық бөлмелер, электр шоғырсымдары бар шахталар, аурухана палаталары, ота жасау бөлмелері

 

   

Баспаналар, электротехникалық бөлмелер, электр шоғырсымдары бар шахталар, қоғамдық тамақтану мекемелері, мейрамханалар

 

   

Баспаналар, электротехникалық бөлмелер, электр шоғырсымдары бар шахталар, басқыш торлары

 

197

Қоғамдық және тұмыстық тұрғын ғимараттардағы бірқұбырлы және екіқұбырлы жылыту жүйелері үшін жылу тасымалдағыштың қандай максимальды температурасына рұқсат етіледі? ([5],п. 7.3.4)

 

 

1

Екіқұбырлы үшін 95ºС-тан, бір құбырлы үшін 105ºС-тан аспайды

 

 

   

Екіқұбырлы үшін 95ºС-тан, бір құбырлы үшін 110ºС-тан аспайды

 

 

   

Екіқұбырлы үшін 100ºС-тан, бір құбырлы үшін 105ºС-тан аспайды

 

   

Екіқұбырлы үшін 100ºС-тан, бір құбырлы үшін 110ºС-тан аспайды

 

   

Екіқұбырлы үшін 100ºС-тан, бір құбырлы үшін 100ºС-тан аспайды

 

                   
 1. Қалақұрылыстық құжаттама..... құрамдық бөлігі болып табылады… ([3], п.4.17)
 •  

Қалақұрылыстық кадастрдың

 

 •  

Қалақұрылыстық сұлбаның

 

 •  

Қалақұрылыстық жобаның

 

 •  

Қалақұрылыстық тұрғызу жоспарының

 

 •  

Қалақұрылыстық тұрғызу тапсырмасының

 

 1. Қалақұрылыстық құжаттаманы дайындау кезінде қалақұрылыстық қызмет барысындағы аталған оперативті шаралар салдарынан оны қайта өңдеу қажеті туса , келісмшартта көзделмеген жобалаушының шығындарын.... өтейді: ([3], п.4.22)
 •  

Тапсырыс беруші

 

 •  

Сәулет, қала құрылысыжәне құрылыс істері бойынша уәкілетті орган

 

 •  

Облыстық атқару органы

 

 •  

Жергілікті атқару органы

 

 •  

Мемлекеттік уәкілетті органдар

 

 1. Қалақұрылыстық жобаға өзгертулер енгізу .... шешімімен рұқсат етіледі … ([3], п.4.24)
 •  

Бекіткен және сараптамасын жасаған органның

 

 •  

Тапсырыс беруші мен сараптама жасаушы

 

 •  

Облыстық атқару органының

 

 •  

Сәулет, қала құрылысыжәне құрылыс істері бойынша уәкілетті органның

 

 •  

Жергілікті атқару органының

 

 1. Қалақұрылыстық даму жобасында мекендер, қала мен қала маңы шекараларын белгілеу ұсыныстарының шеңберінде.... дайындалады: ([3], п.5.1.4.5)
 •  

Бас жоспар

 

 •  

Құрылыс жоспары

 

 •  

нүктелі құрылыс (точечной застройки) жоспары

 

 •  

Сводтық ведомость

 

 •  

жобаны іске асыру сұлбасы

 

 1. Ең көп адам жиналған кездегі бір мезгілде ішінде орналасу саны 200 адамнан аспайтын  мінажат ету ғимараттары мен құрылыстардың жобалық құжаттамасына мемлекеттік сараптама жасала ма? ([3]) 
 •  

Жоқ

 •  

Иә

 •  

Иә ,егер жеке тұлға қаржыландырса

 •  

Иә ,егер заңды тұлға қаржыландырса

 •  

Иә ,егер жеке және заңды тұлға қаржыландырса

 1. Жобалардың мемлекеттік сараптамасын қандай тұлға өткізеді ([3])

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің уәкілетті тұлғасы;

 

Тиісті лицензиясы бар жеке және /немесе заңды тұлға

 

Тиісті лицензиясы бар  заңды тұлға

 

Сараптық қызмет нарығының субъекті

 

Тиісті лицензиясы бар жеке тұлға

 1. Жобаларды мемлекеттік сарптамадан өткізу мерзімдері мен ұзақтығы ([3])

 

45 күнтізбелік күн

 

15 күнтізбелік күн

 

Келісім-шартпен белгіленеді

 

55 күнтізбелік күн

 

60 күнтізбелік күн

 1. Сараптама қорытындысы ескірген болып саналады...([3])

 

ЖСҚ әзірленген соң және сараптама өткізілген соң 3 жыл бойы құрылыс басталмаса

 

Үш жыл және одан жоғары

 

Нысан құрылысы үш жыл ішінде басталмаса

 

ЖСҚ әзірленген соң және сараптама өткізілген соң 3 жыл бойы

 

ЖСҚ әзірленген соң 3 жыл бойы құрылыс басталмаса

 1. Жобалардың сараптамасын жүргізетін жеке және заңды тұлғалардың құқықтары: ([3])

 

ЖСҚ сараптамасын өткізуге, бекітуге ұсынуға, жобаларды қайтарып, қайта өңдеуге жіберуге, бұрын берілген оң корытындыларды қайтарып алуға,сарптық комиссияларды құруға

 

Инвестициялар дәлелдемелерінің, техника-экономикалық дәлелдемелер мен есептердің, мемлекеттік инвестициялар есебінен немесе мемлекеттің қатысуымен салынған нысандар (кешендер)  құрылысының жобалық құжаттамасыныңсараптамасын өткізу

 

Құрылысты қаржыландыру көздерін ескермегендегі болжалды қолданылатын ерекше қорғалатын табиғи территорияларға, қайталанбас сирек ланшафттарға, тарихи-мәдени мұра нысандарына сараптама өткізу

 

Ұзақтығы 6 айдан асатын құрылыстың ірі және күрделі нысандары бойынша мердігерлік жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды өткізу конкурстық (тендерлік) құжаттамасының болжамданатын немесе белгіленген параметрлер, көрсеткіштер мен сипаттамалар бөлігіне сараптама жасау .

 

Санитарлық, экологиялық, өртке қарсы және жарылғыш,еңбекті қорғау қауіпсіздігі, құралымдар сенімділігі, әлеуетті қауіпті және техникалық күрделі нысандар қызметінің тұрақтылығын, мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындар топтарының әлеуметті, рекреациялық инфрақұрылым нысандарына қол жетімділігін қамтамасыз ету  бойынша мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкестігін сараптау

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы қала құрылысы дамуының алғашқы кезеңі ([2], п. 4.3)
 •  

5-7 жыл

 

 •  

1-2 жыл

 

 •  

 20 жылға дейін

 

 •  

10-15 жыл

 

 •  

25-30 жыл

 

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы қала құрылысы дамуының есептік кезеңі ([2], п. 4.3)
 •  

20 жылға дейін

 

 •  

1-2 жыл

 

 •  

 5-7 жыл

 

 •  

10-15 жыл

 

 •  

25-30 жыл

 

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы ықшам ауданның көлемі   … ([2], п. 5.10)
 •  

10-100 га

 •  

10-50 га

 •  

50-150 га

 •  

50-100 га

 •  

10-200 га

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы  тұрғын үйлер ауданының көлемі ([2], п. 5.21)
 •  

100-300 га

 •  

10-100 га

 •  

50-100 га

 •  

150-500 га

 •  

50-150 га

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар мен магистральдің қызыл сызығының ара қашықтығы: ([2], п. 7.1),
 •  

6 м

 •  

10 м

 •  

3 м

 •  

5 м

 •  

8 м

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар мен тұрғын көшелерінің қызыл сызығының ара қашықтығы: ([2], п. 7.1)
 •  

3 м

 •  

10 м

 •  

6 м

 •  

5 м

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы  темір жол мен тұрғын үйлер құрылысы арасындағы  санитарлық-қорғау алқабының ені: ([2], п. 8.38)
 •  

 Ең шеткі темір жол желісі  осінен (от оси) есептегенде,100 м кем емес

 

 •  

 Темір жол үйіндісінің шетінен есептегенде,100 м кем емес

 

 •  

 Темір жол үйіндісінің шетінен есептегенде,150 м кем емес

 

 •  

 Ең шеткі темір жол желісі осінен (от оси) есептегенде,150 м кем емес

 

 •  

 Темір жол желісінің шетінен есептегенде,200 м кем емес

 

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы қалалардың тұрғын үйлер аудандарының көгалдандырылған территориялардың нормативті көлемі: ([2],п. 9.6, кесте. 9.1)
 •  

Бір адамға 6 м2

 

 •  

Бір адамға 10 м2

 

 •  

Бір адамға 8 м2

 

 •  

Бір адамға 12 м2

 

 •  

Бір адамға 7 м2

 

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы жалпықалалық маңызы бар реттемелі қозғалысты (регулируемого движения) магистральді жол мен  магистральді көше жолағының ені: ([2], п. 11.7, кесте. 11.5)
 •  

3,5 м

 •  

4,0 м

 •  

3,75 м

 •  

3,0 м

 •  

4,2 м

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы жалпықалалық маңызы бар шапшаң (скоростной) қозғалысты магистральді жол мен толассыз қозғалысты магистральді көше жолағыеың ені  : ([2], п. 11.7, табл. 11.5)
 •  

3,75 м

 •  

4,0 м

 •  

3,5 м

 •  

3,0 м

 •  

4,2 м

 1. Қалалық пен ауылдық елді мекендерді жоспарлау мен тұрғызудағы қалалардағы негізгі өтпелердегі ( основной проезд) көше жолағының  ені   : ([2], п. 11.7, табл. 11.5)
 •  

3,0 м

 •  

3,75 м

 •  

3,5 м

 •  

4,0 м

 •  

4,2 м

 1. Халық пен мемлекет атынан сөйлеу құқығына кім ие? (3 т. 3бап)
 •  

Президент, конституциялық уәкілеттігі шеңберінде Республика Парламенті, құқық берілген уәкілеттігі шеңберінде Республика Үкіметі мен өзге мемлекеттік органдар.

 •  

Халық пен мемлекет атынан сөйлеу құқығына Президент пен Үкімет ие.

 •  

Халық пен мемлекет атынан сөйлеу құқығына тек Президент ие.

 •  

Халық пен мемлекет атынан сөйлеу құқығына Парламент ие.

 •  

Халық пен мемлекет атынан сөйлеу құқығына тек Конституциялық Қеңес ие.

 1. Қазақстан Республикасындағы басқару формасы. .(1 т. 2бап)
 •  

Қазақстан Республикасындағы басқару формасы –президенттік

 •  

Қазақстан Республикасындағы басқару формасы -монархия.

 •  

Қазақстан Республикасындағы басқару формасы –жартылай президенттік немесе аралас.

 •  

Дұрыс жауап жоқ

 •  

Қазақстан Республикасындағы басқару формасы -парламенттік.

 1. Қазақстан Республикасында мемлекеттік билік көзі болып кім есептеледі? (1 т. 3бап).
 •  

Жалғыз мемлекеттік билік көзі болып халық есептеледі .

 •  

Жалғыз мемлекеттік билік көзі болып Үкімет есептеледі .

 •  

Жалғыз мемлекеттік билік көзі болып Президент есептеледі .

 •  

Жалғыз мемлекеттік билік көзі болып Парламент есептеледі .

 •  

Жалғыз мемлекеттік билік көзі болып Конституциялық Кеңес есептеледі .

 1. Парламент депутаты кімге ант береді? (6 т. 51бап)
 •  

Қазақстан Республикасының халқына

 •  

Қазақстан Республикасының Президентіне

 •  

Қазақстан Республикасының Үкіметіне

 •  

Қазақстан Республикасының парламентіне

 •  

Парламент депутаты ешкімге ант бермейді

 1. Үкімет өз қызметінде кімге жауапты? . (2 т.64бап)
 •  

Үкімет өз қызметінде Республика Президентіне, және Үкімет бағдарламасы бойынша Республика Парламентіне есепті.

 •  

Үкімет өз қызметінде ешкімге есеп бермейді.

 •  

Үкімет өз қызметінде ҚР Парламентіне жауапты.

 •  

Үкімет өз қызметінде Конституциялық Кеңеске жауапты .

 •  

Үкімет өз қызметінде Қазақстан Республикасы халқының алдында жауапты

 1. Қазақстан Республикасының Үкіметінің мүшелері кімге ант береді? (3 т. 65бап)
 •  

Қазақстан халқы мен  Президентіне.

 •  

Тек Қазақстан Республикасының халқына

 •  

Парламент пен  Президентке.

 •  

Ант бермейді

 •  

Тек Қазақстан Президентіне

 1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері...( 9бап. 9т)
 •  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері  – Ту, Елтаңба, Гимн

 •  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері  –  Елтаңба, Гимн

 •  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері  – Ту, Елтаңба

 •  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәмізі  – Ту.

 •  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәмізі  – барыс

 1. Заңдарды дәл және біркелкі қолдануын мемлекет атынан кім қадағалайды? (1 т. 83бап)
 •  

Прокуратура

 •  

Президент

 •  

Үкімет

 •  

Парламент

 •  

Конституциялық Кеңес

 1. Сот пен Заң алдында кімнің құқығы үстем? (1 т. 14бап)
 •  

Сот пен Заң алдында бәрінің құқығы бірдей. Ешкімнің үстемдігі жоқ

 •  

Парламент пен Үкімет

 •  

Судьялар

 •  

Заңды тұлғалар

 •  

Президент

 1. Өзінің ары мен намысын қорғауға кімнің құқығы бар? (1 т. 18бап)
 •  

Қазақстан Республикасының  әрбір азаматы өзінің ары мен намысын қорғауға құқылы.

 •  

Қазақстан Республикасының  Президенті мен Парламенті өзінің ары мен намысын қорғауға құқылы.

 •  

Қазақстан Республикасының  Президенті өзінің ары мен намысын қорғауға құқылы.

 •  

Қазақстан Республикасының  судьялары өзінің ары мен намысын қорғауға құқылы.

 •  

Заңды тұлғалар

 

Жарияланған: 15.12.2015 - 12:39:53
Жаңартылған: 15.12.2015 - 12:44:02
© 2019

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі