Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Басқарма басшысы

-A A +A


 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ

ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

 

I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР/

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

 

 

Нуртаев Алибек Нурбаевич/

Нуртаев Алибек Нурбаевич

 

 

 

Басқарма басшысы

D-O-1 санаты/

Руководитель управления

категория D-O-1

 

 

 

 

 

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

1982 жылы 25 мамыр/

25 мая 1982 года

 

Туылған жерi/Место рождения

ҚАЗАҚСТАН, обл.ОҢТ-ҚАЗАҚСТАН, ШАРДАРА АУДАНЫ, ШАРДАРА/

КАЗАХСТАН, обл.Ю-КАЗАХСТАНСКАЯ, ШАРДАРИНСКИЙ РАЙОН, ШАРДАРА

 

Ұлты/Национальность

қазақ/казах

 

Бiлiмi/Образование

жоғары білім/

высшее

 

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/

Год окончания и наименование учебного заведения

2002 жыл - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

2006 жыл - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті/

2002 год - Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова

2006 год - Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова

 

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/

Квалификация по специальности

Дене тәрбиесінің оқытушысы және спорт түрінің жаттықтырушысы

Мемлекеттік басқарудың бакалавры/

Преподаватель физической культуры, тренер спорта

Бакалавр государственного управления

 

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы (болған жағдайда)/

Ученая степень, ученое звание (при наличии)

жоқ / не имеет

 

Шет тiлдерiн бiлуi/

Владение иностранными языками

ағылшынша - оқиды және сөздікпен аударады

орысша - еркін сөйлесе алады

английский - читает и переводит со словарем

русский - владеет свободно

 

Дипломатиялық дәрежесi (болған жағдайда)/

Дипломатический ранг (при наличии)

жоқ / не имеет

 

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/

Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии)

лейтенант /

лейтенант

 

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары (болған жағдайда)/

Государственные награды, почетные звания (при наличии)

жоқ / не имеет

 

Арнайы тексеру нәтижелерi/

Результаты специальной проверки

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ҰҚКД 2003 жылғы 18 маусымдағы №3/1-6-5326 хаты/

Письмо ДКНБ по Южно-Казахстанской области от 18 июня 2003 года №3/1-6-5326

 

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/

Дата принесения присяги государственным служащим

2003 жылы 19 маусым/

19 июня 2003 года

 

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/

Сведения о дисциплинарных взысканиях

жоқ / не имеет

 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/

Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

жоқ / не имеет

 

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

жоқ / не имеет

 

Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет

(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего

(дата и оценка)

«тиімді» - жылдық

«эффективно» - годовой

 

 

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/

Дата и результаты аттестации

2017 жылғы аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді және мемлекеттік лауазымын жоғарылатуға ұсынылады»

 

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

 

 

 

Жарияланған: 18.01.2016 - 16:58:22
Жаңартылған: 06.12.2017 - 17:31:57
© 2018

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі