Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Басшылық

-A A +A

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ

ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ           

 

Әубәкіров Ғанибет Қанатұлы

 

Аубакиров Ганибет Канатович

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/     

фамилия, имя, отчество (при наличии))

 

Түркістан облысы кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасының  басшысы,

D-О-1 санаты/

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Туркестанской области

категория D-О-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

821207350372

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

7 желтоқсан 1982 жыл/

7 декабря 1982 года

Туылған жерi/Место рождения

Қарағанды облыс облысы Қарқаралы ауданы.

Карагандинская область Каркалинский район.

Ұлты/Национальность *

Қазақ/казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/

Год окончания и наименование учебного заведения

1999-2003 ж. Қарағанды қаржы институты, қаржы

1999-2003 гг. Карагандинский финансовый институт, финансы

2010-2011 ж. "Болашақ" Қарағанды университеті ", Құқық

2010-2011 г. , "Карагандиснкий университет "Болашак" "Юриспруденция"

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/

Квалификация по специальности

Қаржы – қаржыгер/

Финансы - финансист

"Құқықтану"-заңгер/

"Юриспруденция" - юрист

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/

Ученая степень, ученое звание

 

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/

Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Қазақ, орыс, ағылшын/

Казахский, русский, английский

Дипломатиялық дәрежесi/

Дипломатический ранг

 

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/

Воинское, специальное звание, классный чин

 

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/

Государственные награды, почетные звания

Жоқ/ не имеет

Арнайы тексеру нәтижелерi/

Результаты специальной проверки

 

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/

Дата принесения присяги государственным служащим

10.11.2008 ж.

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/ не имеет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/

Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

Жоқ/ не имеет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

Жоқ/ не имеет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет

(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки

(дата и оценка)

20.12.2017 ж., «өте жақсы»./

20.12.2017 г., «превосходно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/

Дата и результаты аттестации

 

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

 

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны

Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/

Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /

Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/

приема

босатылған/

увольнения

29.08.2008

10.11.2008

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Өнеркәсіп комитеті Өнеркәсіп комитетінің Мемлекеттік активтер мониторингі және ішкі әкімшілік ету басқармасының сарапшысының м.а./

И.о. эксперта Управления мониторинга государственных активов и внутренного администрирования Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

10.11.2008

28.07.2009

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Өнеркәсіп комитетінің Мемлекеттік активтер мониторингі және ішкі әкімшілік ету басқармасының сарапшысы/

Эксперт Управления мониторинга государственных активов и внутренного администрирования Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

28.07.2009

21.10.2010

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Өнеркәсіп комитетінің Ішкі әкімшілік ету басқармасының сарапшысы/

Эксперт Управления внутренного администрирования Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан  

21.10.2010

13.03.2014

ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Өнеркәсіп комитетінің Өнеркәсіптік саясат басқармасының бас сарапшысы/

Главный эксперт Управления промышленной политики Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК

13.03.2014

01.11.2014

ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Өнеркәсіп комитетінің Өнеркәсіптік саясат басқармасының басшысы (негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы уақытына) /

Руководитель Управления промышленной политики Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК (на период отсутствия основного работника)

01.11.2014

09.03.2015

ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялдық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Салааралық үйлестіру басқармасының басшысы (негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы уақытына)  /

Руководитель Управления межотраслевой координации Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК (на период декретного отпуска основного работника)

09.03.2015

10.09.2015

ҚР ИДМ Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті құрылыс индустриясы және ағаш өңдеу өнеркәсібі басқармасының бас сарапшысы /

главный эксперт управление стройиндустрии и деревообрабатывающей промышленности Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК

11.09.2015

01.09.2016

ҚР ИДМ Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті салааралық үйлестіру басқармасының басшысы /

Руководитель  управления межотраслевой координации Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК

02.09.2016

11.06.2018

 Алматы қаласы Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқарма басшының орынбасары /

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы

12.06.2018

24.07.2018

ОҚО кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму ж басқармасы басшысы /

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития  ЮКО

24.07.2018

б.к.д./д.н.в.

Түркістан облысы кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және туризм басқармасы басшысы /

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развитияТуркестанской области

 

 

Әкімшілік бөлімінің бас маман-заңгері /

Главный специалист юрист административного отдела:

_________ Лаханов Ердаулет Искендерович _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

 

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы

Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны

Место печати

 

 

                                                            

 

Жарияланған: 20.01.2016 - 11:26:27
Жаңартылған: 24.09.2018 - 16:18:33
© 2019

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі