Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Басшының орынбасарлары

-A A +A

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ

ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Сыдықов Қанат Жамалбекұлы

ЕҢБЕК ЖОЛЫ

 

Келген / Кеткен

айы және жылы

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ

 

22.05.1985

14.03.1988

Мақтарал ауданының Жаңа Жол совхозының элиталық учаскесінің аға агрономы

14.03.1988

04.08.1988

Мақтарал ауданының Жаңа Жол совхозы орталық бөлімшесінің гидротехнигі

04.08.1988

10.03.1989

Мақтарал ауданының Жаңа Жол совхозының агрохимигі

10.03.1989

17.06.1992

Мақтарал ауданының Жаңа Жол  совхозының жемшөп өндіру  бойынша аға агрономы, Политотдел бөлімшесінің аға агрономы

17.06.1992

30.06.1997

 Мақтарал аудан әкімшлігінің ұйымдастыру-талдау бөлімінің бас маманы

07.07.1997

04.02.2000

Мақтарал ауданы әкімшілігі Мақтарал ауылдық округі әкімінің орынбасары

04.02.2000

24.04.2001

Сайрам ауданы  әкімшілігінің жер инспекциясының бас маманы

Главный специалист земельной инспекции сайрамского района

24.04.2001

01.06.2001

ОҚО әкімі орынбасарының бас маманы референті міндетін атқарушы

01.06.2001

24.01.2005

ОҚО әкімі орынбасарының бірінші орынбасарының  бас маман-референті

24.01.2005

28.09.2007

Облыс әкімінің ұйымдастыру инспекторлық бөліміндегі облыс әкімінің бас инспекторы

28.09.2007

05.12.2008

Облыс әкімінің көмекшісі

05.12.2008

27.01.2009

Облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары

27.01.2009

09.02.2009

Түркістан қаласы әкімінің орынбасары

09.02.2009

27.07.2009

Арыс қаласы әкімінің орынбасары-қала әкімінің міндетін атқарушы

27.07.2009

06.08.2012

Арыс қаласының  әкімі

06.08.2012

11.07.2013

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының  бастығы

11.07.2013

22.01.2015

ОҚО кәсіпкерлік және индустриялды – инновациялық даму басқарамасы басшысының орынбасары

22.01.2015

қ/у

ОҚО кәсіпкерлік,  индустриялды – инновациялық даму және туризм басқарамасы басшысының орынбасары

 

 


МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ

ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

 

I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР/

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

 

Жұмашбеков Бағлан Шаймерденұлы/

Жумашбеков Баглан Шаймерденович

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/

фамилия, имя, отчество (при наличии))

ОҚО кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары

D-O-2 санаты/

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЮКО

категория D-O-2

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

860304301514

(жеке сәйкестендіру нөмірі/

индивидуальный идентификационный номер)

 


Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

1986 жылы 4 наурыз/

4 марта 1986 года

Туылған жерi/Место рождения

Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы/

Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент,

Ұлты/Национальность *

қазақ/казах

Бiлiмi/Образование

жоғары білім/

высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/

Год окончания и наименование учебного заведения

2007 жыл - Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті/

2009 жыл – М.Сапарбаев ат.Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты/

2007 год - Международный казахско-турецкий университет

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/

Квалификация по специальности

мемлекеттік және жергілікті басқару/

государственное и местное управление

2009 год – Ю.Казахстанский гуманинарный институт им. М.Сапарбаева

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы (болған жағдайда)/

Ученая степень, ученое звание (при наличии)

жоқ / не имеет

Шет тiлдерiн бiлуi/

Владение иностранными языками

ағылшын тілі – сөздікпен

английский язык – со словарем

Дипломатиялық дәрежесi (болған жағдайда)/

Дипломатический ранг (при наличии)

жоқ / не имеет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/

Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии)

әскери міндетті / военнообязанный

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары (болған жағдайда)/

Государственные награды, почетные звания (при наличии)

жоқ / не имеет

Арнайы тексеру нәтижелерi/

Результаты специальной проверки

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ҰҚКД 2008 жылғы 6 наурыздағы №2/3-10-7945 хатына сәйкес, беделіне нұқсан келтіретін мәлімет жоқ

Письмо ДКНБ по Южно-Казахстанской области от 6 марта 2017 года № 2/3-10-7945

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/

Дата принесения присяги государственным служащим

2008 жылы 12 наурыз/

12 марта 2008 года

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/

Сведения о дисциплинарных взысканиях

жоқ / не имеет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/

Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

ҚР Бас Прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ОҚО бойынша басқармасының 2017 жылғы 3 тамыздағы №5104 санды талапнамасы, беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер жоқ

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

ҚР Бас Прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ОҚО бойынша басқармасының 2017 жылғы 3 тамыздағы №5104 санды талапнамасы, беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер жоқ

Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет

(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего

(дата и оценка)

жылдық бағалау қорытындысы бойынша «тиімді» баға алды

Ежегодная оценка привела к «эффективной» оценке

 

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/

Дата и результаты аттестации

19.04.2017 атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді

19.04.2017 г. соответствует занимаемой государственной должности

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

07.04.2011 жылы

07.04.2011 года

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны/

Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата

Лауазымы, жұмыс орны,

ұйымның орналасқан жерi /

Должность, место работы,

местонахождение организации

қабылданған/

приема

босатылған/

увольнения

28.12.2007

07.03.2008

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаментінің базалық салалар бөлімінің жетекші маманы міндетін атқарушы арнайы тексеруден өткенге дейін, Шымкент қаласы /

Временно исполняющий обязанности ведущего специалиста отдела базовой отрасли управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

07.03.2008

01.08.2008

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы базалық салалар бөлімінің жетекші маманы, Шымкент қаласы /

Ведущий специалист отдела базовой отрасли управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

01.08.2008

04.03.2009

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы базалық салалар және талдауды жинақтау бөлімінің жетекші маманы, Шымкент қаласы /

Ведущий специалист отдела базовой отрасли и анализирования управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

04.03.2009

05.06.2009

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы базалық салалар бөлімінің жетекші маманы, Шымкент қаласы /

Ведущий специалист отдела базовой промышленности управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

05.06.2009

15.06.2009

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының өнеркәсіп бөлімінің жетекші маманы, Шымкент қаласы /

Ведущий специалист отдела промышленности управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

15.06.2009

23.04.2010

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының өнеркәсіп бөлімінің бас маманы, Шымкент қаласы /

Главный специалист отдела промышленности управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

23.04.2010

19.11.2010

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы өнеркәсіп және жергілікті қамтуды дамыту бөлімінің бас маманы, Шымкент қаласы /

Главный специалист отдела промышленности и развития местной охвата управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

19.11.2010

13.01.2012

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының өнеркәсіпті дамыту және жергілікті қамту бөлімінің бас маманы, Шымкент қаласы /

Главный специалист отдела развития промышленности и местного охвата управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

13.01.2012

25.06.2013

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының индустриялды-инновациялық даму бөлімінің бас маманы, Шымкент қаласы /

Главный специалист отдела индустриально-инновационного развития управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

25.06.2013

26.08.2013

ОҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының индустриялды-инновациялық даму бөлімінің бас маманы, Шымкент қаласы /

Главный специалист отдела индустриально-инновационного развития управления предпринимательства и промышленности ЮКО, город Шымкент

26.08.2013

05.09.2013

ОҚО кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасының өнеркәсіптің базалық салаларын дамыту бөлімінің бас маманы, Шымкент қаласы /

Главный специалист отдела развития базовых отраслей промышленности управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЮКО, город Шымкент

05.09.2013

13.06.2014

ОҚО кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасының сауда және баға мониторингі бөлімінің бас маманы, Шымкент қаласы /

Главный специалист отдела торговли и мониторинга цен управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЮКО, город Шымкент

13.06.2014

22.01.2015

ОҚО кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасының әкімшілік бөлімінің басшысы, Шымкент қаласы /

Руководитель административного отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЮКО, город Шымкент

22.01.2015

10.03.2015

ОҚО кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және туризм басқармасының әкімшілік бөлімінің басшысы, Шымкент қаласы /

Руководитель административного отдела управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО, город Шымкент

10.03.2015

09.03.2016

ОҚО кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және туризм басқармасының кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің басшысы, Шымкент қаласы /

Руководитель отдела развития предпринимательства управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО, город Шымкент

10.03.2016

20.08.2017

ОҚО кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және туризм басқармасы сауда және кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің басшысы, Шымкент /

руководитель отдела развития торговли и предпринимательства Управления предпринимательства,индустриально-инновационного развития и туризм ЮКО, Шымкент

21.08.2017

06.02.2018

ОҚО кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және туризм басқармасы басшысының орынбасары, Шымкент /

Заместитьель Руководитель Управления предпринимательства,индустриально-инновационного развития и туризм ЮКО, Шымкент

06.02.2018

по н/время

ОҚО кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары, Шымкент /

Заместитьель Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЮКО, Шымкент

 

Әкімшілік бөлімінің бас маманы:

Главный специалист административного отдела:

Балтабаева Алтынай Қанатқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

 

Қолы __________________ 2018 жыл « » айы

Подпись________________ « » месяц 2018 год

 

 

Мөрдің орны/

Место печати

Жарияланған: 20.01.2016 - 11:38:39
Жаңартылған: 26.02.2018 - 15:40:07
© 2018

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі