Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Ресми Интернет-ресурс

You are here

Конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім беру нысаны

-A A +A

«Бизнестің жол қартасы 2020» 

бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде

мемлекеттік гранттар беру қағидаларына   

2-қосымша

 

«Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру үшін конкурстық іріктеуге қатысуға

ӨТІНІМ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(бұдан әрі – кәсіпкер)(заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы; дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, паспорт деректері)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның орналасқан жері, пошталық мекенжайы; дара кәсіпкердің тұратын жері)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(қала (аудан) коды көрсетілген байланыс телефонының нөмірі, электрондық пошта мекенжайы)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(банктік деректемелер)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(салық салу жүйесін көрсету)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(қызметтің бейінді бағыттарын көрсету)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(экономика саласын көрсету)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(өтінім берілген кездегі жалдамалы қызметкерлердің санын орташа көрсету)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(ұйым басшысы (Т.А.Ә, лауазымы, байланыс телефоны)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(жобаның жауапты орындаушысы (Т.А.Ә, лауазымы, байланыс телефоны)

      

ісін жаңа бастаған жеке кәсіпкерлік субъектілеріне (өз бизнесін ашуға) мемлекеттік грант беру үшін конкурстық іріктеуге қатысатыны туралы мәлімдейді.

Кәсіпкер конкурс шарттарымен танысты және Қағидаларға сәйкес тиісті құжаттарды ұсынады. 

Ұсынылған құжаттар тізбесі


Р/с

Заңды тұлға

Бет саны

Дара кәсіпкер

Бет саны

 

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі

 

1

Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі

 

 

Салықтар, алымдар мен жарналар бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы анықтама

 

2

Салықтар, алымдар мен жарналар бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы анықтама

 

 

Өтінім берген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған анықтама

 

3*

Өтінім берген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған анықтама

 

 

Бизнес-жоба

 

4

Бизнес-жоба

 

 

Бағдарлама және/немесе Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының курстарында қысқа мерзімді оқытудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі.

 

5

Бағдарлама және/немесе Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының курстарында қысқа мерзімді оқытудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі.

 

 

Өкілге сенімхат

 

6*

Өкілге сенімхат

 

 

Кәсіпкердің ағымдағы шотында қаржы қаражатының бар екендігін растайтын банктік шоттан үзінді немесе жылжитын және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалық құнын растайтын құжаттар

 

7*

Кәсіпкердің ағымдағы шотында қаржы қаражатының бар екендігін растайтын банктік шоттан үзінді немесе жылжитын және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалық құнын растайтын құжаттар

 

* қажет болған жағдайда толтырылады

Үміткер ________________________ _______________________________

М.О. (қолы) (Т.А.Ә., лауазымы)

20___ ж. "___" _________________ "___" сағ. "___" мин. өтінім №

 

 

Мен бұрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің жоқ екенін растаймын.

Мен өзім ұсынған мәліметтердің дұрыс екенін растаймын және Конкурстық комиссияның мәліметтерді іріктеп тексеруіне қарсы емеспін.

Осы өтінімге қол қою арқылы кәсіпкер мынаны мәлімдейді және оған кепілдік береді:

1. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне) осы өтініммен бірге не Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) сұратуы бойынша берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық деректер, ақпарат пен құжаттама дұрыс болып табылады және төменде көрсетілген күнге шындыққа сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген жағдайда, Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісін (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін) дереу хабардар етуге міндеттенемін.

2. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) бірінші талап етуі бойынша осы өтінімді қарау шеңберінде талап етілген, банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенемін.

3. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) көрсетілген мәлімдемелер мен кепілдіктердің шынайылығын тексеруге міндетті емес.

4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және/немесе дұрыс емес мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы ескертілді.

5. Кәсіпкердің жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның өтініш беруіне мүмкіндік беретінін кәсіпкер растайды.

6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс еместігі анықталған жағдайда, осы өтінім көрсетілген деректердің дұрыс еместігін растайтын мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін екендігімен келісемін, бұл ретте Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) жергілікті деңгейде кері қайтару себептерін хабарламауға құқылы.

Осы арқылы кәсіпкер Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне) мынаған келісім береді:

1. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) осы өтінімде көрсетілген мәліметтерді, ақпарат пен кәсіпкер ұсынған құжаттарды тексеру және қарау мақсатында мүдделі үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы.

2. Осы өтінімде қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік гранттар алу үшін ғана ұсынылған.

3. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал кәсіпкер ұсынған құжаттар және өтініштің түпнұсқасы мемлекеттік грант берілмесе де, Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінде (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінде) сақталатын болады.

4. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) осы өтінімді қарауға қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің ықтимал шығыстары (нысаналы грант алу үшін қажетті құжаттарды ресімдеу және т.б.) Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) нысаналы грант беру немесе кәсіпкер шеккен шығындарды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.

5. Нысаналы грант беру туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанымды растаймын және келісемін, кейіннен Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне) талап-арыз қоймаймын.

      Басшы

      (дара кәсіпкер) _______________________ ______________________

        (қолы) (қолының толық жазылуы)

       М.О.

 

 

Жарияланған: 18.04.2016 - 15:27:01
Жаңартылған: 17.03.2017 - 09:50:43
© 2019

Ресми Интернет-ресурс

Түркістан облысының әкімдігі