Техникалық бақылау

 1. Құрылыста мердігерлік жұмыстарға тапсырыс беруші ретінде кім бола алады? ([1], п. 4.1)
 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар, отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар, отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер, отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

Отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 1. Тапсырыс беруші қызметінің мәні ([1], п. 4.2)
 •  

Жаңа нысандардың құрылысы, реконструкция, ұлғаю, қызмет жасап тұрған кәсіпорындар мен ғимараттарды техникалық қайта жабдықтау, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

 •  

Жаңа нысандардың құрылысы, реконструкция, қызмет жасап тұрған кәсіпорындар мен ғимараттардың қызметін ұлғайту, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

 •  

Жаңа нысандардың құрылысы, реконструкция, ұлғаю, қызмет жасап тұрған кәсіпорындар мен ғимараттардың қызметін ұлғайту, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

 •  

Жаңа нысандардың құрылысы, реконструкция, қызмет жасап тұрған кәсіпорындар мен ғимараттардың қызметін ұлғайту

 •  

Жаңа нысандардың құрылысы, қызмет жасап тұрған кәсіпорындар мен ғимараттардың реконструкциясы, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

 1. Бюджеттік инвестициялық жобалар (мемлекеттік тапсырыс берушілер) бойынша құрылыста мердігерлік жұмыстарға тапсырыс беруші ретінде кім бола алады? ([1], п. 4.10)
 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, азаматтығы жоқ тұдғалар, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 •  

Қазақстан Республикасының азаматтары, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес отандық және шетелдік заңды тұлғалар

 1. Инвестициялық жобаны іске асыруда тапсырыс берушіні қаржыландыру ([1], п. 4.5)
 •  

Кәсіпорындар, ғимараттар және олардың бөліктері құрылысының бағасы келтірілген жинақ сметасының есебінде көрсетілген қаражат есебінен

 •  

Тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен

 •  

Инвестордың негізгі қызметінің қаражаты есебінен

 •  

Құрылыс кезінде тапсырыс берушіге инвестор тарапынан бөлінген қаражат есебінен

 •  

Нұсқаулық құжаттармен келісілген тапсырыс берушіге есептелген қаражат есебінде

 1. Нысан құрылысына жер телімін алдын-ала таңдауды кім жүргізеді? ([1], п. 7.2.2)
 •  

Жер телімін беру міндетіне ие, жергілікті атқарушы органның құзырлығы аясында құрған арнайы комиссиясы

 •  

Сәулет және қала құрылысының жергілікті органы

 •  

Аймақтық жер комитетінің өкілдері

 •  

Тапсырыс беруші мен жергілікті атқарушы органның бірлесе құрған арнайы комиссиясы

 •  

Инвестор мен жергілікті атқарушы органның бірлесе құрған арнайы комиссиясы

 1. Жобалық-сметалық құжаттамада ескерілмеген жұмыстарды орындау қажеттілігі анықталған кездегі іс-әрекеттер реті.п. 7.4.7
 •  

Мердігер жүргізіліп жатқан жұмысты тоқтатып, тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті.Тапсырыс беруші он күн ішінде мердігерге шешім  қабылдау туралы хабарлау керек.Белгіленген мерзім өтіп кеткен кезде, мердігер тоқтауға байланысты келтірілген шығындарды өтеп беруге талап етуге құқылы

 •  

Жұмыстарды тоқтатпай, мердігер тапсырыс берушіні хабардар ету керек.Тапсырыс беруші он күн ішінде мердігерге шешім қабылдау туралы хабарлау керек

 •  

Жұмыстарды тоқтатпай, мердігер тапсырыс берушіні хабардар ету керек.Тапсырыс беруші бір апта ішінде жұмыстарды жасау қажеттігін тексеріп, мердігерге шешім қабылдау туралы хабарлау керек.

 •  

Мердігер жүргізіліп жатқан жұмысты тоқтатып, тапсырыс берушіге  хабарлауға міндетті.Тапсырыс беруші жеті күн ішінде жұмыстарды жасау қажеттігін тексеріп, мердігерге шешім  қабылдау туралы хабарлау керек.Белгіленген мерзім өтіп кеткен кезде, мердігер тоқтауға байланысты келтірілген шығындарды өтеп беруге талап етуге құқылы.

 •  

Мердігер жүргізіліп жатқан жұмысты тоқтатып, тапсырыс берушіге  хабарлауға міндетті.Тапсырыс беруші он күн ішінде жұмыстарды қаржыландыру мәселесін қарастырып, мердігерге шешім  қабылдау туралы хабарлау керек.Белгіленген мерзім өтіп кеткен кезде, мердігер тоқтауға байланысты келтірілген шығындарды өтеп беруге талап етуге құқылы.

 1. Құрылыс барысындағы техникалық қадағалауды жүргізу  мақсаттары: п. 7.7.1
 •  

Жобалық-сметалық құжаттама мен орындалған және төлеуге ұсынылған құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) сапасының сәйкестігін, жүргізілген жұмыс көлемінің мен құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) құнының есебін жүргізу, құрылыс мерзімдерін, мердігер мекеменің сапасыз орындалған жұмыстар көлемі мен кемшіліктерді жоюға кеткен шығындар көлемін бақылау

 •  

Жобалық-сметалық құжаттама мен орындалған және төлеуге ұсынылған құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) сапасының сәйкестігін, жүргізілген жұмыс көлемінің мен құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) құнының есебін жүргізу, құрылыс мерзімдерін  бақылау

 •  

Жобалық-сметалық құжаттама мен орындалған және төлеуге ұсынылған құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) сапасының сәйкестігін, құрылыс мерзімдерін, мердігер мекеменің сапасыз орындалған жұмыстар көлемі мен кемшіліктерді жоюға кеткен шығындар көлемін   бақылау

 •  

Жобалық-сметалық құжаттама мен орындалған және төлеуге ұсынылған құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) сапасының сәйкестігін, жүргізілген жұмыс көлемінің мен құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) құнының есебін жүргізу, нысан құрылысының мерзімдерін, жасырын жұмыстарды куәландыруды бақылау, аяқталған нысан құрылысын пайдалануға қабылдау ға қатысу

 •  

Жобалық-сметалық құжаттама мен орындалған және төлеуге ұсынылған құрылыстық-монтаждық жұмыстар (ҚМЖ) сапасының сәйкестігін,  құрылыс мерзімдерін бақылау

 1. Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауды ұйымдастыру тәртібі  п. 7.7.2
 •  

Инжинирингтік қызмет көрсету мекемелерін  қолданыстағы нормативтерге сәйкес нысандар құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасында қарастырылған қаражаттар есебінен жасалған келісім-шарт негізінде тарту

 •  

Жеке қызметтер немесе қолданыстағы нормативтерге  сәйкес нысандар құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасында қарастырылған қаражаттар есебінен жасалған келісім-шарт негізінде

 •  

Инжинирингтік қызмет көрсету мекемелерін  қолданыстағы нормативтерге  сәйкес нысандар құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасында қарастырылған қаражаттар есебінің негізінде тарту

 •  

Мердігерлік  мекемелерді  қолданыстағы нормативтерге  сәйкес нысандар құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасында қарастырылған қаражаттар есебінің негізінде тарту

 •  

Қызметтің бұл түріне лицензиясы бар мекемелерді  қолданыстағы нормативтерге  сәйкес нысандар құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасында қарастырылған қаражаттар есебінің негізінде тарту

 1. Мердігердің техникалық қадағалаудың өкілін алдағы жұмыстарды куәландыру немесе қабылдау туралы хабардар ету тәртібі.п. 7.7.7.2
 •  

басталғанға дейін бір тәуліктен кешіктірмей

 •  

басталғанға дейін екі күннен кешіктірмей

 •  

басталғанға дейін төрт күннен кешіктірмей

 •  

нақты басталар алдында

 •  

басталғанға дейін үш күннен кешіктірмей

 1. Жасырын жұмыстарды қайта куәландыру қай жағдайда жасалады? (п. 7.7.7.4)
 •  

Егер келесі жұмыстарды үзілістен кейін немесе ауа райының күрт өзгерісінен кейін, кемшіліктерді жойғаннан соң куәландырылған жұмыстар мен құралымдар бұзылған жағдайда

 •  

Ұзақ үзілістен кейін жұмыстарды орындау кезінде, куәландырылған жұмыстар мен құралымдар бұзылған жағдайда

 •  

Егер келесі жұмыстарды ауа райының күрт өзгерісінен кейін, кемшіліктерді жойғаннан соң куәландырылған жұмыстар мен құралымдар бұзылған жағдайда

 •  

Егер келесі жұмыстарды үзілістен кейін немесе ауа райының күрт өзгерісінен кейін орындау керек болса

 •  

Жасырын жұмыстарынан кейін жүретін жұмыстар ақауларын жою  үшін құралымдарды демонтаждау немесе бөлшектеу кезінде

 1. Дайын құрылыс өніміне мүліктік құқықты тіркеудің негізі болып не табылады.?.([1], п. 7.8.6)
 •  

Тұрғызылған нысанды қолданысқа енгізу жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

 •  

Жергілікті сәулет және қала құрылысы органдарының шешімі

 •  

Аймақтық округ әкімінің шешімі

 •  

Құрылыс жұмыстарының аяқталуы

 •  

Құрылысы аяқталған нысанды тапсыру

 1. Құрылыс үрдісінде мердігердің (жұмысты атқарушы) атқаратын қызметіне жатпайды: ([8], п. 4.6.11)
 •  

Құрылысы аяқталған нысанды мемлекеттік қабылдау комиссиясына пайдалануға қабылдау үшін ұсыну;

 •  

Жеткізілетін  құрылыстық материалдар, бұйымдар мен жабдықтардың кіру бақылауын жүргізу және құжаттау;

 •  

Жасырын жұмыстарды куәландыру мен жауапты құралымдар мен жабдықтарды аралық қабылдауды өткізу және құжаттау

 •  

Құрылыс алаңы маңындағы аймақтарда тәртіп сақтау туралы жергілікті атқару органдарының талаптарын орындау

 •  

Жеткізілетін  құрылыстық материалдардың кіру бақылауын жүргізу және құжаттау

 1. Құрылыс үрдісінде не орындалу керек?  п. 4.11.3
 •  

Барлық технологиялық операциялардың технологиялық тәртіп нормаларының орындалу сапасын операциялық бақылау, сол бақылау қорытындыларының құжатталуын тексеру

 •  

Жұмыс атқарушының өз күшімен дайындаған бұйымдар мен материалдарды бақылау

 •  

Технологиялық операциялардың технологиялық тәртібін бақылау

 •  

Құрылыс алаңына құрылыс материалдарын, бұйымдарды, жабдықтарды және монтаждық жабдықтаудың жеткізілуін бақылау

 •  

Монтаждалған жабдықтардың іске қосып тексерілуі

 1.  Құрылыс аяқталған кезде құрылыс салушы (тапсырыс беруші) қандай аяқталған нысандарды өз бетінше қабылдауға құқығы бар? ([2], гл.11, п. 1.1)
 •  

Күш түсетін және қоршау құрылыстарының (конструкция), инженерлік жүйелер мен жабдықтардың өзгеруіне, сонымен бірге, бөлмелерді қайта бейімдеуге (функционалды мақсатын өзгерту) қатысы жоқ бір қабатты тұрғын немесе тұрғын емес бөлмелерді (бейсейсмикалық өңірде ғимараттың  жекешелеген бөліктері ) қайта құру (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)

 •  

Контейнерлік және блоктық тұрғыдағы тұтастылық кешендер, сонымен бірге сауда, қоғамдық тамақтану мен тұрмыстық қызмет көрсету мекемелері үшін бір қабатты ғимараттар (құрылыстар)

 •  

Қолданыстағы ғимараттарда жүзеге асырылатын өндірістік емес мақсаттағы бөлмелерді қайта жоспарлау (қайта жабдықтау)

 •  

Спорт алаңдары

 •  

Ашық типтес автотұрақтар, және гараждар

 1.  Ғимаратты қайта құру немесе үзілістен кейінгі жұмысты жалғастыруға рұқсат беру кезінде мелекеттік сәулеттік-құрылыстық инспекция органы құрылыстың техникалық жағдайы туралы құжаттарды қосымша қай кезде талап етуге құқылы?п. 7.5
 •  

Құрылыстық –монтаждық жұмыстардың үзілісі 6 айдан асып кеткен кезде

 •  

Құрылыстық –монтаждық жұмыстардың үзілісі 3 айдан асып кеткен кезде

 •  

Құрылыстық –монтаждық жұмыстардың үзілісі 9 айдан асып кеткен кезде

 •  

Құрылыстық –монтаждық жұмыстардың үзілісі 12 айдан асып кеткен кезде

 •  

Құрылыстық –монтаждық жұмыстардың үзілісі 1,5 айдан асып кеткен кезде

 1.  Қанша мерзімдегі құрылыстық-монтаждық жұмыстарға рұқсатты беру немесе бермеу туралы шешімді мемлекеттік сәулеттік-құрылыстық инспекция органы тапсырыс берушінің ұсынған құжаттары мен материалдарын қарастыра отырып шешім қабылдайды?.п.7.6
 •  

Екі аптадан аспайтын

 •  

10 тәуліктен аспайтын

 •  

15 күннен аспайтын

 •  

жеті жұмыс күнінен аспайтын

 •  

бір айдан аспайтын

 1.  Қанша мерзімдегі құрылыстық-монтаждық жұмыстарға рұқсатты беру немесе бермеу туралы шешімді мемлекеттік сәулеттік-құрылыстық инспекция органы тапсырыс берушінің екінші мәрте ұсынған құжаттары мен материалдарын қарастыра отырып шешім қабылдайды? п.7.6
 •  

7 жұмыс күнінен аспайтын

 •  

10 тәуліктен аспайтын

 •  

15 тәуліктен аспайтын

 •  

Екі аптадан аспайтын

 •  

Бір айдан аспайтын

 1. Құрылыстық-монтаждық жұмыстарға берілген рұқсаттың максимальды қолданылу мерзімі ([2], , п.7.7)
 •  

Құрылыс жалғасуының нормативті мерзімі

 •  

Құрылыс салушы (тапсырыс беруші) өтінішін ескере отырып мезгіл кезеңіне негіздеп белгіленеді

 •  

Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес белгіленеді

 •  

Үш жылдан аспайтын

 •  

Күнтізбелік жылдың аяғына дейін

 1.  Жұмыс алдында құрылыстың бас жоспарында қарастырылған көшелерді жабу, көлік жүрісін шектеу, қоғамдық көлік бағыттарын өзгерту шараларын жұмыс атқарушы біржола кіммен келісу керек?…([2], п.8.5)
 •  

Ішкі істер органдарының мемлекеттік жол жүру қауіпсіздігі инспекциясымен және жергілікті атқару органының көлік және байланыс мекемелерімен

 •  

Ішкі істер органдарының мемлекеттік жол жүру қауіпсіздігі инспекциясымен

 •  

жергілікті атқару органының көлік және байланыс мекемелерімен

 •  

Сәулет ,қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқару органының мекемелерімен

 •  

Ішкі істер органдарының мемлекеттік жол жүру қауіпсіздігі инспекциясымен және сәулет ,қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқару органының мекемелерімен

 1.  Уақытша елді мекендер аймағында орналасқан ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануға рұқсатты кім береді? ([2], п. 8.10)
 •  

жергілікті атқару органы

 •  

сәулет , қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқару органы

 •  

мемлекеттік сәулеттік-құрылыстық инспекция органы

 •  

жергілікті атқару органы және мемлекеттік сәулеттік-құрылыстық инспекция

 •  

Жергілікті атқару органы және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқару органы

 1. Табиғат ресурстарын қазбалау (өңдеу) мынадай құжаттар болғанда рұқсат етіледі ([2], п.9.1.)
 •  

Тиісті мемлекеттік қадағалау органы мен жергілікті өзін-өзі басқару органы келіскен жобалық құжаттама

 •  

Тиісті мемлекеттік қадағалау органы мен жергілікті өзін-өзі басқару органының  келісімдері

 •  

Тиісті мемлекеттік қадағалау органымен келісімдер

 •  

Тиісті жергілікті өзін-өзі басқару органымен келіскен жобалық құжаттама

 •  

сәулет , қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқару органы Тиісті мемлекеттік қадағалау органы мен жергілікті өзін-өзі басқару органы  келісімдері мен жобалық құжаттама

 1. Құрылыс алаңына кіріс бақылауынан өтпеген құрылыстық материалдар мен бұйымдар, жабдықтар мен т.с.с. жеткізген кездегі құрылыстық іс-шараларын атқарушының әрекеті қандай? ([2], п. 9.2.8)
 •  

Бұйымдарға арнайы белгі салынып, тиісті шешім қабылданғанша, қолданыстан алыну керек

 •  

Бұйымдарға арнайы белгі салынып, өндіруші кәсіпорынға жөнелтілу қажет

 •  

Құрылыс нысанында ары қарай қолдану үшін бұйымдарды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын өткізу керек

 •  

Бұйымдарға арнайы белгі салынып, қолданыстан алыну қажет

 •  

Жұмыстардың жалпы журналына анықталған ақауларды (кемшіліктерді) тіркеп, бұйымдар өндіруші кәсіпорынға жөнелтілу қажет

 1.  Құрылыс нысанындағы операциялық бақылауды орындауға жауапты тұлғаны кім тағайындайды? ([2], п.9.3.3)
 •  

Құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқарушы

 •  

сәулет , қала құрылысы және құрылыс саласындағы жергілікті атқару органы

 •  

Құрылыс салушы (тапсырыс беруші)

 •  

Техникалық бақылау

 •  

Жергілікті атқару органы

 1. Ғимараттар мен құрылыс элементтері торабының (узлов) , жауапты құрылғылардың, инженерлік жүйелердің және  олардың бөліктерінің сәйкестілігін қайта бағалау жұмыстары қандай жағдайда жүргізіледі? ([2], п.9.4.3)
 •  

Құрылыстық-монтаждық жұмыстар үзілісінің ұзақтығы 6 айдан асып кеткен жағдайдағы жұмысты қайта бастар алдында құрылыс салушының (тапсырыс берушінің) талабы бойынша

 •  

құрылыс салушының (тапсырыс берушінің) талабы бойынша

 •  

құрылыстық-монтаждық жұмыстарын 6 айдан кейін қайта бастау жағдайда

 •  

құрылыстық-монтаждық жұмыстарын бір жылдан кейін қайта бастау жағдайда

 1. Ағаш құрылыстарын (конструкция) монтаждау кезінде сыналарды және тағы да басқа бөлшектерді дайындаудағы бұтанақсыз және басқа да кемістіксіз ағаштардың түзу қабатының рұқсат етілген ылғалдылығы ([3], 2.3)
 •  

12%-дан кем

 •  

15%-дан аспайды

 •  

9%-дан кем емес

 •  

9%-дан аспайды

 •  

15%-дан кем

 1. Ағаш құралымдарын монтаждауда А1 температуралы-ылғалды жағдайда пайдалану кезінде желімделген құрылыстарды (конструкция) қолдануға.............рұқсат етілмейді ([3], 2.2,  1 кесте, 1 ескертпе)
 •  

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45%–дан төмен болғанда

 •  

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 40%–дан төмен болғанда

 •  

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60%-75% болғанда

 •  

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60%-ға дейін болғанда

 •  

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60%-дан төмен болғанда

 1. Ағаш құралымдарын монтаждауда ағаш элементтерінің желімделетін элементтерінің қалыңдығын келесідей етіп қабылдау керек ([3], 5.7 пункт)
 •  

Оларға бойлық тіліктерді орнату мақсатында түзусызықты элементтерде қабаттардың қалыңдығы 42 мм-ге дейін болады

 •  

33 мм-ден кем емес

 •  

Оларға бойлық тіліктерді орнату мақсатында түзусызықты элементтерде қабаттардың қалыңдығы 50 мм-ге дейін болады

 •  

Түзусызықты элементтерде қабаттардың қалыңдығы 50 мм-ге дейін болады

 •  

Түзусызықты элементтерде қабаттардың қалыңдығы 42 мм-ге дейін болады

 1. Ағаш құралымдарды монтаждауда қасбетті (врубка) дөңгелек ағаш пен діңгектен жасалған элементтердің түйіндік байланыстарын бір тіспен (зубом) орындау керек және ....([3], 5.9 пункт)
 •  

Болттармен тартылу керек

 •  

Шегелермен біріктірілу керек

 •  

Сыналармен біріктірілу керек

 •  

Желімделу керек

 •  

Қамыттармен тартылу керек

 
 1. Ағаш құралымдарды монтаждауда цилиндрлік жабық (глухих) сыналарда (нагель) қаптама (накладка) және төсемемен (прокладка) сыналық (нагельное) байланыс ...... қолданылады ([3], 2.2, 1 кесте)
 •  

Сыналардың орналасу тығыздылығы қамтамасыз етілген жағдайда

 •  

ерекше жауапты құрастырмаларда

 •  

нормаланбайды

 •  

Кез келген жағдайда

 •  

Сыналарды орналастыру тығыздылығын азайту қажет болған жағдайда

 
 1. Ағаш құралымдардың жабын тақталар (плита) үшін тіреу бөлігі қандай болу керек? ([3], 6.7 пункт)
 •  

5,5 см кем болмау керек

 •  

5,0 см кем болмау керек

 •  

6,0 см кем болмау керек

 •  

6,5,0 см кем болмау керек

 •  

6,0 см кем болмау керек

 
 1. Халықаралық және қозғалу интенсивтілігі 7000 авт/тәу мәнінен жоғары мемлекеттік қызметтегі жылдамдығы жоғары автокөлік жолдары қандай санаттағы жолдарға жатады ([5], п.4.1, 4.1.1 кесте)
 •  

I-б

 •  

I-а

 •  

II

 •  

IIc

 •  

Ic

 1. Құмдақты және құмды, жетілдірілген төсем типті автокөлік жолдарынан барлық  келушілердің жол киімінің (дорожная одежда) ұзыңдығы ..... м. кем болмау керек ([5], п. 6.2.4)
 •  

құмдақты және құмды топырақтарда - 50 м

 •  

барлық топырақ түрлерінде -100 м

 •  

құмдақты және құмды топырақтарда - 100 м

 •  

құмдақты және құмды топырақтарда - 25 м

 •  

барлық топырақ түрлерінде -25 м

 •  

барлық топырақ түрлерінде -50 м

 1.  Жолдық киім орналасқан жерлердегі жүретін жер алыбының күшейтілетін жол шетінің ені ([5],п. 6.2.4)
 •  

0,5-0,75 м-ден кем емес

 •  

1,5 м-ден кем емес

 •  

0,75 м-ден кем емес

 •  

1,0 м-ден кем емес

 •  

1,5 м-ден аспайтын

 •  

1,0 м-ден аспайтын

 1. Темір жолдарымен бір денгейде қиылысатын автокөлік жолдарының көлік жүретін жол бөлігінің енін қиылыстарға дейінгі көлік жүретін жол бөлігінің енімен бірдей етіп; ал  V санаттағы автомобиль жолдарында-темір жол өткелінен әр жаққа L м қашықтыққа 6,0 м-ден кем емес шамада қабылдау керек ([5],п.5.4.1., 3 азат жол (абзац))
 •  

L=200 м

 •  

L=150 м

 •  

L=175 м

 •  

L=250 м

 •  

L=300 м

 1.  Жер төсемесінің жұмыс қабатының қолданылу мақсаты ([5],п.7.2.1)
 •  

Топырақ суларының белгіленген денгейінен, немесе ұзақ тұрған ( 30 тәуліктен астам) жер беті суларынан жол төсемесінің биік тұруын қамтамасыз ету

 •  

Жер беті суларынан жол төсемесінің биік тұруын қамтамасыз ету

 •  

Жергілікті жердің кедір-бұдырын тегістеу мақсатымен жер беті суларынан жол төсемесінің биік тұруын қамтамасыз ету

 •  

Ғимарат үстінен жол төсемесінің биік тұруын қамтамасыз ету

 •  

Жер асты инженерлік байланыстардан жол төсемесінің биік тұруын қамтамасыз ету

 1.  Үю (насыпи) арқылы орындалған жер төсемесінің жұмыс қабатының нығыздалу дәрежесі..........болмау керек ([5],п.7.2.5., 7.2.2 кесте)
 •  

III-V жол-климаттық аймақтардағы жолдық киімнің жеңілдетілген түрі үшін 0,95-тен төмен

 •  

III-V жол-климаттық аймақтардағы жолдық киімнің жеңілдетілген түрі үшін 0,98-тен төмен

 •  

III-V жол-климаттық аймақтардағы жолдық киімнің жеңілдетілген түрі үшін 0,98-1,0

 •  

III-V жол-климаттық аймақтардағы жолдық киімнің жеңілдетілген түрі үшін 0,90-0,95

 •  

III-V жол-климаттық аймақтардағы жолдық киімнің жеңілдетілген түрі үшін 0,90-нан төмен

 1.  Жер үйінділер құламасының тіктігі (крутизна) апатты жағдайларда көліктік транспорттық құралдардың шымдалған жер үйіндісінен аударылмай жүріп кетуін қамтамасыз ету керек ([5], п.7.3.4., 2 азат жол)
 •  

үйінді биіктігі 3м –ге дейінгі I - III санаттағы жолдарда тіктігі1:4 аспайтын

 •  

үйінді биіктігі 3м –ге дейінгі IІ - V  санаттағы жолдарда тіктігі1:3 аспайтын

 •  

үйінді биіктігі 2м –ге дейінгі I - II санаттағы жолдарда тіктігі1:5 аспайтын

 •  

үйінді биіктігі 2м –ге дейінгі IІІ - ІV санаттағы жолдарда тіктігі1:3 аспайтын

 •  

үйінді биіктігі 3м –ге дейінгі IІ - ІV санаттағы жолдарда тіктігі1:2.5 аспайтын

 1.  Автокөлік жолдарының жер үйіндісінде аз және орташа тұзды топырақтарды қай кезде қолдануға болады? ([5], п.7.5.5., 2 азат жол)
 •  

Жер асты сулары денгейінен 20-30%-ға төсеменің қалыпты биіктігін арттыру кезіндегі типтік құрылыстарды (конструкция) тұрғызу

 •  

Жер асты сулары денгейінен 1,1 есеге төсеменің қалыпты биіктігін арттыру кезіндегі типтік құрылыстарды (конструкция) тұрғызу

 •  

Жер асты сулары денгейінен 40%-ғатөсеменің қалыпты биіктігін арттыру кезіндегі типтік құрылыстарды (конструкция) тұрғызу

 •  

Жер асты сулары денгейінен 1,6 есеге төсеменің қалыпты биіктігін арттыру кезіндегі типтік құрылыстарды (конструкция) тұрғызу

 •  

Жер асты сулары денгейінен 50%-ға төсеменің қалыпты биіктігін арттыру кезіндегі типтік жеке жобалауды тұрғызу

 1.  Автокөлік жолдарының жолдық киім қабаттарының минимальды қалыңдықтары ([5], п.8.2.6, 8.2.1 кесте)
 •  

6 см – төсеме материалы ірі түйіршікті асфальтобетон

 •  

5 см - төсеме материалы майда түйіршікті асфальтобетон

 •  

4 см - төсеме материалы құмды, соның ішінде салқын асфальтобетон

 •  

5 см - төсеме материалы ірі түйіршікті асфальтобетон

 •  

4 см - төсеме материалы ірі түйіршікті асфальтобетон

 1.  Сына қағу (заклинка) әдісімен жасалған қиыршықтас (щебень) төсемдерін орнату кезінде жарғыш (расклинивать) ретінде қолдануға болатын материал ([5], п. 8.4.11)
 •  

10-12 фракциялы қиыршық тас

 •  

С3-С6

 •  

С12,С13

 •  

С10-С12

 •  

С9-С13

 1.  Ине және пеш түпті (лещадной) түріндегі түйіршікті IV және V санаттағы жолдарға қиыршық тас төсеу үшін белгісі (марка) >800  болып табылатын ыдыраған және метаморфологиялық жыныстардың қиыршық тастағы рұқсат етілген мөлшері ([5], п.8.4.13)
 •  

15%-дан аспайды

 •  

10%-дан аспайды

 •  

20%

 •  

<30%

 •  

25%-дан кем емес

 1.  Топырақты нығыздаудың қажетті тұрақтылығының mb минимальды мәнінде, қолайлы мән үлесінде, нығыздауда жеңіл құмды балшықтардың шекті wдоп ылғалдылығы ([5], 3 ескертпе, п.3.11 кесте)
 •  

Wшек.=1.15, mb=1.0-0.98

 •  

Wшек.=1.30, mb=1.0-0.98

 •  

wшек.=1.20, mb=1.0-0.98

 •  

wшек.=1.05, mb=1.0-0.98

 •  

wшек.=1.50, mb=1.0-0.98

 1.  Қажетті 0,95 кезіндегі балшықтар мен топырақтардың салыстырмалы нығыздалу тұрақтылығының мәні ([5], қосымша, п.3.14 кесте)
 •  

1,0

 •  

1,05

 •  

0,95

 •  

1,15

 •  

1,10

 1. Өсімдікпен бекітілу дәрежесі әлсіз болған кездегі құмдардың қозғалу дәрежесі ([5], п.5.4.1., п.3.13 кесте)
 •  

қозғалғыш

 •  

өте қозғалғыш

 •  

жай қозғалғыш

 •  

сусыма (сыпучий)

 •  

қозғалмайтын

 1. Негізгі нормаланатын және бақыланатын бетонның сипаттамалары болып саналатындар ([7], п. 5.1.4)
 •  

сығылу беріктігінің тобы –В, аязға төзімділік белгісі, су сіңірмеушілік белгісі-W

 •  

аязға төзімділік белгісі- W, орташа тығыздылық белгісі-D

 •  

Кіндікті созылу беріктігінің тобы- Вt, орташа тығыздылық белгісі-D

 •  

Сығылу беріктігінің тобы – Вt , кіндікті созылу беріктігінің тобы - В , орташа тығыздылық белгісі-D

 •  

Барлық жауап дұрыс емес

 1. Сипаттамалары сығылу беріктігінің, кіндікті созылу беріктігінің тобына сәйкес мағлұматтар болмаған жағдайда бетонның жобалық жасы .....болып қабылданады ([7], п. 5.1.5)
 •  

28 тәулік

 •  

17 тәулік

 •  

13 тәулік

 •  

35 тәулік

 •  

9 тәулік

 1. Болат арматуралары сапасының негізгі нормаланатын және бақыланатын көрсеткіші болып табылады...([7], п. 5.3.4)
 •  

арматураның созылуға беріктілік тобы

 •  

арматураның аязға төзімділік тобы

 •  

арматураның беріктілік және сығылуға байланысты тобы

 •  

арматураның орташа тығыздыққа сәйкес тобы

 •  

арматураның көлемі мен массасына сәйкес тобы

 1. Бетон және темір-бетон құрылыстардың (конструкция) пайдалану жарамдылығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар, есеп талаптарына сай келесі құрылыстық (конструктивные) талаптарды да орындау керек ([7], п. 7.1.1)
 •  

Геометриялық мөлшер және арматуралау

 •  

Физика-механикалық параметрлер

 •  

Күштік әсерлер

 •  

Тұрақтылық есептері

 •  

Беріктілік есептері

 1. Арматураны дәнекерлеп байланыстыру келесі нормативті құжаттарға сәйкес орындалады ([7], п. 7.3.12)
 •  

МемСТ 14098, МемСТ 10922

 •  

МемСТ 14095,  МемСТ 10925

 •  

МемСТ 14090,  МемСТ 10929

 •  

МемСТ 14020

 •  

МемСТ 14099

 1. Бетон қоспасының құрамы, дайындалуы, қабылдау ережелері, бақылау және тасымалдау әдістері келесі құжатқа сәйкес болу керек ([7], п. 8.1.3)
 •  

МемСТ 7473

 •  

МемСТ 7572

 •  

МемСТ 7477

 •  

МемСТ 7474

 •  

МемСТ 7479

 1. Құрылыстардың (конструкция) пайдалануға жарамдылығы мен ұзақтылығын, қауіпсіздігін анықтайтын сапа көрсеткіштерінің таңдамалы бақылауы ақаулық дәрежесі ...............төмен емес мәнді қамтамасыз ететін жоспарға сай болу керек ([7], п. 8.5.2) 
 •  

4%-дан

 •  

2%-дан

 •  

3%-дан

 •  

8%-дан

 •  

9%-дан

 1. Зауыттық дайындалудағы немесе құрылыс барысында дайындалатын бетон және темір-бетон элементтерінің топтық құрылыстарының (конструкция) сапасының шығу, операциялық және қабылдау бақылауы талаптарға сүйене отырып жасалған техникалық жағдайларға немесе бекітілген тиісті стандарттардағы ретпен және әдістермен жүргізілуі керек ([7], п. 8.5.3)
 •  

МемСТ 13015

 •  

МемСТ 13013

 •  

МемСТ 13011

 •  

МемСТ 13017

 •  

МемСТ 13019

 1. Жаңадан соғылатын және қайта жаңартылатын сумен жабдықтау жүйелерін жасау кезінде су құбырларының желілері қай жерге дейін жеткізілуі керек ([9], п.4.1)
 •  

Суды тұтынушылардың телімдерінің шекараларына дейін

 •  

Су бөлетін құдықтарға

 •  

Ғимараттарға дейін

 •  

Жеткізусіз сақиналанған

 •  

өрт сөндіру гидранттарына дейін

 
 1. Ауа құбырларын тоттануға қарсы қорғау үшін жанатын материалдардан жасалған бояулардың қандай қалыңдығын қолдану керек?( ([11], п. 6.12)
 •  

0,2 мм-ден аспау керек

 •  

О,3 мм

 •  

0,35 мм

 •  

0,40 мм

 •  

0,45 мм

 1. Жер қамбасы (амбар) деген не? ([18], п. 3.17)
 •  

Қабырғасы оқшаулағышпен (изоляция) жабылған қазаншұңқыр (котлован) және құйылған мұнайдың сақталуын қамтамасыз ететін түп (днище)

 •  

Қабырғасы термиялық жабылған қазаншұңқыр (котлован) және құйылған мұнайдың сақталуын қамтамасыз ететін түп (днище)

 •  

Қабырғасы суытқышпен жабылған қазаншұңқыр (котлован) және құйылған мұнайдың сақталуын қамтамасыз ететін түп (днище)

 •  

Қабырғасы бутежегішпен (пароизоляция) жабылған қазаншұңқыр (котлован) және құйылған мұнайдың сақталуын қамтамасыз ететін түп (днище)

 •  

Қабырғасы жапқышпен қапталмаған қазаншұңқыр (котлован) және құйылған мұнайдың сақталуын қамтамасыз ететін түп (днище)

 1. Жобалық құжаттаманың кіріс бақылауының құрамында не қарастырылмайды? ([19], п. 4.2)
 •  

Құрастырмалардың, бұйымдардың, материалдардың тиісті стандарттар мен техникалық жағдайлар талаптарына сәйкестілігі;

 •  

Жобалық біліктік мөлшерлер мен геодезиялық негіздің сәйкестілігі;

 •  

Материалдар мен бұйымдарға сілтемелердің болуы;

 •  

Жиынтық талдауы (анализ комплектности);

 •  

Бақылау мен өлшемдер тәсілдері туралы нұсқаулардың болуы, соның ішінде тиісті нормативтік құжаттарға сілтемелер түрінде болуы;

 1. Дұрыс қоймаланбаған және дұрыс сақталмаған материалдар мен бұйымдарды жұмыс атқарушының құрылыс алаңында қолдануы...([19], п. 4.8)
 •  

қажет болған жағдайда жобалаушы мен мемлекеттік бақылау (қадағалау) органының өкілдерін қатыстыру арқылы құрылыс салушының (тапсырыс беруші) құрылысқа зиян келтірмей пайдалану мүмкіндіктері мәселесі шешілмейінше тоқтатылу қажет

 •  

материалдар мен бұйымдардың жарамдылығына жүргізілген зертханалық зерттеулерден кейін рұқсат етіледі

 •  

сәулет-қала құрылысы қызметіне сәйкес лицензиясы бар арнайы мекеменің материалдар мен бұйымдарды тексеру жұмысынан кейін рұқсат етіледі

 •  

зертханалық зерттеулер жүргізуге рұқсат етілмейді

 •  

жобалаушы өкілдерін тартудың рұқсаты жоқ болғандықтан тоқталуы мүмкін

 1. Материалдар мен бұйымдарды (құрастырмаларды) құрылыс алаңында тасымалдауға, сақтауға және олардың монтаждау аймақтарында уақытша қоймалауға қойылатын талаптар ([19], п. 4.8)
 •  

Мемлекеттік стандарттар және (немесе) осы материалдар мен бұйымдардың (құрастырмалардың) техникалық жағдайлары талаптарына сәйкес орындалу керек

 •  

Арнайы жабдықталған қоймалар алаңдарында орындау керек

 •  

Құрылыстық-монтаждық жұмыстарды орындау тәртібі бойынша жасау

 •  

әзірленген ПОС және ЖЖЖ-ге (ППР) сәйкес  орындалу керек

 •  

Қазақстан Республикасындағы қалақұрылыстық және құрылыстық  қызмет саласында қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес орындалу керек

 1. Монтаждалатын элементтерді ілу ([19], п. 4.14)
 •  

Жұмыс сызбаларында көрсетілген орындарда орындау керек және жобадағы жағдайға жақын орнатылу орнына көтеру мен жеткізуді қамтамасыз ету

 •  

Ерікті жерлерде орындауға рұқсат етіледі

 •  

Тек қана арнайы монтаждық ілмек пен  құралдар арқылы орындау керек

 •  

әзірленген ЖЖЖ-ға (ППР) сәйкес орындау керек

 •  

Құралымдарды тұрақты көтеру және монтаждау ыңғайлылығын қамтамасыз ететін жерлерде орындауға рұқсат етіледі

 1. Жобаға сәйкес элементтерді орнату келесідей жасалады ([19], п. 4.17)
 •  

Қабылданған бағдарлар (ориентир) бойынша (тәуекелдер, қазықтар, тіреулер, қырлар т.с.с.) ал арнайы бекітетін және тіркейтін құрылғылары бар элементтер болған жағдайда осы құрылғылар бойынша орнатылады

 •  

ЖЖЖ-ге (ППР) сәйкес өлшемдер бойынша

 •  

Тиісті элементтерді монтаждауға рұқсаттарды ескере отырып, жоба бойынша

 •  

Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес өлшемдер бойынша

 •  

Қонструктивті элементтерді монтаждау үшін  әзірленген арнайы құралдарды (кондукторов)қолдану арқылы

 1. Жүк полиспасттарын, бұру блоктарын және басқа жүк көтергіш құралдарды бекіту үшін  орнатылған құралымдарды (конструкция) қолдануға рұқсат етіле ме? ([19], п. 4.21)
 •  

ЖЖЖ-да (ППР) қарастырылған және қажет болған кезде құрастырмалардың жұмыстық сызбаларын жасаған мекемемен келісілген жағдайларда рұқсат етіледі

 •  

Рұқсат етілмейді

 •  

Жобалық ережеге құралымды бекіткен соң рұқсат етіледі

 •  

Тапсырыс берушімен келісілген жағдайда

 •  

Рұқсат етіледі

 1. Құрылыстық-монтаждық жұмыстар туралы мәліметтер, соның ішінде операциялық бақылау нәтижелері, құрылыс құралымдарын монтаждау бойынша мәліметтерді жұмыс журналдарына енгізу тәртібі ([19], п. 4.23)
 •  

күнделікті

 •  

жұмыстарды орындау барысында

 •  

үш күнде бір рет

 •  

аптасына бір рет

 •  

үнемі есеп беру кезінде

 1. Жасырын жұмыстар ([19],  п. 4.25)
 •  

нәтижелері нысанның қауіпсіздігіне әсер ететін жұмыстар, бірақ келесі жұмыстарды орындау басталғаннан соң, тексеру үшін қабылданған технологияға сәйкес қол жетімділігі мүмкін емес жұмыстар

 •  

келесі жұмыстарды орындау басталғаннан соң тексеру үшін қабылданған технологияға сәйкес қол жетпейтін жұмыстар

 •  

келесі жұмыстарды орындауда қиыншылық тудыратын жұмыстар

 •  

құрылыс құрастырмаларын монтаждау, бақылаушы анықтаған бұзусыз немесе кейінгі құралымдарды қиратусыз ақауларды жою мүмкін емес жұмыстар

 •  

Нәтижелері нысанның қауіпсіздігіне әсер ететін және оған жұмыстың қабаттасуынан мүмкіндік болмайтын жұмыстар

 1. Бетон қоспасын тығыздауда тереңдік дірілдеткішін (вибратор) орналастыру тереңдігі ([19],  п. 5.3.4)
 •  

Ертеректе төселген қабатқа 5 - 10 см тереңдетуді қамтамасыз ету керек

 •  

Төселетін бетон қабатының қалыңдығынан кем болмау керек

 •  

Ертеректе төселетін қабатқа 10 - 15 см тереңдетуді қамтамасыз ету керек

 •  

Төселген қабаттың тығыздалуын қамтамасыз ету керек

 •  

Ертеректе төселетін қабатқа әсер ету радиусына тереңдетуді қамтамасыз ету керек

 1. Бетон қоспасын тығыздаудағы тереңдік дірілдеткішінің тереңдеу қадамы ([19], п.5.3.4)
 •  

бір жарым есе әсер ету радиусынан аспайтын

 •  

15-20 см аспайтын

 •  

әсер ету радиусынан аспайтын

 •  

екі есе әсер ету радиусынан аспайтын

 •  

25 см аспайтын

 1. Пайдалану барысында атмосфералық әсерлерге ұшырайтын құралымдардың қату сәтіне дейінгі монолитті және құрама-монолитті В 7.5-В10 тобына жататын бетонның беріктігі ([19], п. 5.10.10)
 •  

жобалық беріктіктің 50%-нан кем емес

 •  

5 МПа-дан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 40%-нан кем емес

 •  

7 МПа-дан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 70%-нан кем емес

 1. Пайдалану барысында атмосфералық әсерлерге ұшырайтын құралымдардың қату сәтіне дейінгі монолитті және құрама -монолитті В 12.5-В25 тобына жататын бетонның беріктігі ([19], п. 5.10.10)
 •  

жобалық беріктіктің 40%-нан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 50%-нан кем емес

 •  

5 МПа-дан кем емес

 •  

7 МПа-дан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 70%-нан кем емес

 1. Ауа температурасы 25°С-тан жоғары болғанда жаңадан төселген бетонды күту оның беріктік деңгейі ..... болған жағдайда іске асырылу керек ([19], п. 5.11.4)
 •  

жобалық беріктіктің 70%-нан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 60%-нан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 40%-нан кем емес

 •  

3,5 МПа-дан кем емес

 •  

5 МПа-дан кем емес

 1. Пластикалық отыру салдарынан бетінде сызаттар пайда болған жағдайда бетон бетін қайталап дірілдетуге болады ма? ([19], п. 5.11.3)
 •  

Төсеп біткеннен кейін 0,5-1 сағаттан кешіктірмей мүмкін болады

 •  

Бетон қоспасы қатқан сәтке дейін мүмкін болады

 •  

Рұқсат етілмейді

 •  

Рұқсат етіледі

 •  

Төсеп біткеннен кейін 2 сағаттан кешіктірмей мүмкін болады

 1. Бетонды және темірбетонды механикалық өңдеу кезіндегі бетон мен темірбетонның рұқсат етілген беріктігі ([19], п. 5.13.3)
 •  

жобалық беріктіктің 50%-нан кем емес

 •  

3,5 МПа-дан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 70%-нан кем емес

 •  

5 МПа-дан кем емес

 •  

жобалық беріктіктің 60%-нан кем емес

 1. Пішінін (форма) сақтау жағдайындағы тік жақтаулы қалыптарды бөлшектеу кезінде жүктелмеген монолитті құрылыстардың (конструкция) минимальды беріктігі........кем болмау керек ([19], п. 5.16.10)
 •  

0,2-0,3 МПа-дан

 •  

Жобалықтың 50%-нан

 •  

Жобалықтың 40%-нан

 •  

1 МПа-дан

 •  

Жобалықтың 60%-нан

 1. 6 м-ге дейінгі аралықтар болған жағдайда көлденең және еңісті (наклон) жақтаулы қалыптарды бөлшектеу кезінде жүктелмеген монолитті құрылыстардың (конструкция) минимальды беріктігі........кем болмау керек ([19], п. 5.16.10)
 •  

Жобалықтың 70%-нан

 •  

3, 5 МПа-дан

 •  

Жобалықтың 80%-нан

 •  

1 МПа-дан

 •  

Жобалықтың 60%-нан

 1. 6 м-ден жоғары аралықтар болған жағдайда көлденең және еңісті (наклон) жақтаулы қалыптарды бөлшектеу кезінде жүктелмеген монолитті құрылыстардың (конструкция) минимальды беріктігі........кем болмау керек ([19], п. 5.16.10)
 •  

Жобалықтың 80%-нан

 •  

3,5 МПа-дан

 •  

Жобалықтың 70%-нан

 •  

1 МПа-дан

 •  

Жобалықтың 60%-нан

 1. Темірбетон тіреулер мен арқалықтар үшін бөлек орнатылған арматуралық жұмыстық өзекшелер арасындағы қашықтықтағы рұқсат етілген  ауытқу…([19], п. 5.15.10)
 •  

10 мм-ге дейін

 •  

5 мм-ге дейін

 •  

 20 мм-ге дейін

 •  

элемент қимасының 1\75-не  дейін

 •  

элемент қимасының 1\100-не дейін

 1. Тақталар мен іргетас (фундаменттер) қабырғалары үшін бөлек орнатылған арматуралық жұмыстық өзекшелер арасындағы қашықтықтағы рұқсат етілген  ауытқу ([19], п. 5.15.10)
 •  

20 мм-ге дейін

 •  

10 мм-ге дейін

 •  

 30 мм-ге дейін

 •  

элемент қимасының 1\75-не  дейін

 •  

элемент қимасының 1\100-не дейін

 1. Ірі көлемді құрастырмалар (конструкциялар) үшін бөлек орнатылған арматуралық жұмыстық өзекшелер арасындағы қашықтықтағы рұқсат етілген  ауытқу ([19], п. 5.15.10)
 •  

30 мм-ге дейін

 •  

10 мм-ге дейін

 •  

 20 мм-ге дейін

 •  

элемент қимасының 1\150-не  дейін

 •  

элемент қимасының 1\200-не дейін

 1. Темірбетон элементтерінің ұзындығындағы немесе арасындағы ұзындықта рұқсат етілген  ауытқу ([19], п. 5.17.3)
 •  

20 мм-ге дейін

 •  

10 мм-ге дейін

 •  

арасы мен ұзындығына байланысты 1\400-ге дейін

 •  

арасы мен ұзындығына байланысты 1\500-ге дейін

 •  

30 мм-ге дейін

 1. Темірбетон элементтерінің көлденең қимасы өлшеміндегі ауытқуы ([19], п. 5.17.3)
 •  

+6 мм; -3 мм

 •  

+5 мм; -4 мм

 •  

Элемент қимасынан 1/150-ге дейін

 •  

Элемент қимасынан 1/100-ге дейін

 •  

5 мм-ге дейін

 1. Кірпіш және  дұрыс пішінді тастар қалауының көлденең жапсарының қалыңдығы қандай болу керек? ([19], п. 10.1.6)
 •  

12 мм

 •  

20 мм

 •  

15 мм

 •  

5 мм

 •  

7 мм

 1. Кірпіш және  дұрыс пішінді тастар қалауының тік (вертикаль) жапсарының қалыңдығы қандай болу керек? ([19], п. 10.1.6)
 •  

10 мм

 •  

12 мм

 •  

15 мм

 •  

5 мм

 •  

7 мм

 1. Сабақтас қапсарлардағы тұрғызылатын кірпіш қабырғалар қалауы  биіктіктерінің және сыртқы және ішкі қабырғалар түйіскен жерлердегі қалау биіктігінің айырмасы неден аспау керек? ([19], п. 10.1.9)
 •  

қабат биіктігінен

 •  

1 м-ден

 •  

қабаттың жарты биіктігінен

 •  

1,5 м-ден

 •  

2 м-ден

 1. Іргетастар қалауларының сабақтас жерлеріндегі  биіктіктерінің айырмасы неден аспау керек? ([19], п. 10.1.9)
 •  

1,2 м-ден

 •  

1 м-ден

 •  

0,5 м-ден

 •  

1,5 м-ден

 •  

2 м-ден

 1. Қалқалар немесе уақытша бекіткіштермен бекітілмеген, арматураланбаған қалыңдығы 120 мм тас  қалқалардың биіктігі неден аспау керек? ([19], п. 10.1.13)
 •  

1,8 м –ден

 •  

1,2 м-ден

 •  

1,5 м-ден

 •  

1 м-ден

 •  

2 м-ден

 1. Құрылыс барысында қабырғаларды қолмен калап тұрғызуда ерітіндінің қалыпты байланысуының беріктігін бақылауды қай мерзім ішінде жүргізу керек? ([19], п. 10.6.6)
 •  

7 тәулік

 •  

10 тәулік

 •  

28 тәулік

 •  

беріктігі 100%-ға жеткен кезде

 •  

30 тәулік

 1. Қысқы қалауға жылжымалығы қандай ерітінділерді қолдану керек? ([19], п. 10.7.1)
 •  

9-13 см

 •  

8-10 см

 •  

8-12 см

 •  

9-20 см

 •  

9-15 см

 1. К3 типті қиыстырып байланыстыруда арматураның қандай минимальды диаметрі кезінде қолмен доғалық дәнекерлеуге рұқсат етіледі? ([31], 3 кесте)
 •  

10 мм

 •  

6 мм

 •  

8 мм

 •  

14 мм

 •  

12 мм

 1. 10-25 мм АІІ және АІІІ типті арматуралардың екі өзекшені (стержень) жапсарлай байланыстыру кезіндегі С23 типті қосымша технологиялық элементтерсіз жіктердің минимальды ұзындығы ([31], 14 кесте)
 •  

өзекшелердің 8 диаметрі

 •  

өзекшелердің 6 диаметрі

 •  

өзекшелердің 10 диаметрі

 •  

өзекшелердің 7 диаметрі

 •  

өзекшелердің 9 диаметрі

 1. 10-40 мм АІ типті арматуралардың екі өзекшені (стержень) жапсарлай байланыстыру кезіндегі С23 типті қосымша технологиялық элементтерсіз жіктердің минимальды ұзындығы ([31], 14 кесте)
 •  

өзекшелердің 6 диаметрі

 •  

өзекшелердің 8 диаметрі

 •  

өзекшелердің 10 диаметрі

 •  

өзекшелердің 7 диаметрі

 •  

өзекшелердің 9 диаметрі

 1. 10-40 мм АІ типті арматуралардың екі өзекшені (стержень) жапсарлай байланыстыру кезіндегі С21 типті өзекшелі үстемелері (накладки) бар жіктердің минимальды ұзындығы ([31], 12 кесте)
 •  

өзекшелердің 6 диаметрі

 •  

өзекшелердің 10 диаметрі

 •  

өзекшелердің 7 диаметрі

 •  

өзекшелердің 8 диаметрі

 •  

өзекшелердің 9 диаметрі

 1. 10-40 мм АІІ және АІІІ типті арматуралардың екі өзекшені (стержень) жапсарлай байланыстыру кезіндегі С21 типті өзекшелі үстемелері (накладки) бар жіктердің минимальды ұзындығы ([31], 12 кесте)
 •  

өзекшелердің 8 диаметрі

 •  

өзекшелердің 7 диаметрі

 •  

өзекшелердің 6 диаметрі

 •  

өзекшелердің 10 диаметрі

 •  

өзекшелердің 9 диаметрі

 1. Іргетастар үшін қиылысатын жазықтық сызықтарының  тігінен немесе құрастырмалардың бүкіл биіктігі бойынша жобалық еңістен рұқсат етілген ауытқу ([19], п. 5.17.3, 11 кесте)
 •  

20 мм

 •  

15 мм

 •  

10 мм

 •  

25 мм

 •  

30 мм

 1. Монолитті төсемдер мен жабындарды тіреп тұрған қабырғалар мен тіреулер үшін қиылысатын жазықтық сызықтарының тігінен немесе құрастырмалардың (конструкция) бүкіл биіктігі бойынша жобалық еңістен рұқсат етілген ауытқу ([19], п. 5.17.3, 11 кесте)
 •  

15 мм

 •  

20 мм

 •  

10 мм

 •  

25 мм

 •  

30 мм

 1. Арқалық құрастырмаларды тіреп тұрған қабырғалар мен тіреулер үшін қиылысатын жазықтық сызықтарының  тігінен немесе құрастырмалардың бүкіл биіктігі бойынша жобалық еңістен рұқсат етілген ауытқу ([19], п. 5.17.3, 11 кесте)
 •  

10 мм

 •  

15 мм

 •  

20 мм

 •  

25 мм

 •  

30 мм

 1. Салыстырылатын аумақтың бүкіл ұзындығы бойынша көлденең жазықтықтардың ауытқуы ([19], п. 5.17.3, 11 кесте)
 •  

20 мм

 •  

30 мм

 •  

25 мм

 •  

15 мм

 •  

10 мм

 1. Тіреу беттерінен бөлек екі метрлік рейка арқылы тексеру кезіндегі бетон бетінің тегіс еместігі ([19], п. 5.17.3, 11 кесте)
 •  

5 мм

 •  

7 мм

 •  

10 мм

 •  

1 мм

 •  

3 мм

 1. Стақандарының түбіне төселетін тегістеу қабатынан іргетастар стақандарының түбіндегі тірек бетінің жобалық белгілерінен рұқсат етілетін шекті ауытқулар ([19], п. 6.1.7, 12 кесте)
 •  

-20 мм

 •  

-15 мм

 •  

-10 мм

 •  

-25 мм

 •  

-30 мм

 1. Іргетас блоктарының орнатылу бағдарлары мен бөлу біліктерін тәуекел ете отырып, іргетастар стақандарының  бірігуінен (совмещение) рұқсат етілетін шекті ауытқулар ([19], п. 6.1.7, 12 кесте)
 •  

12 мм

 •  

17 мм

 •  

10 мм

 •  

15 мм

 •  

8 мм

 1. Аралық (пролет) ортасындағы фермалар мен арқалықтардың жоғарғы белдеулерінің біліктері арасындағы қашықтықтың шекті ауытқуы ([19], п. 6.1.7, 12 кесте)
 •  

60 мм

 •  

70 мм

 •  

40 мм

 •  

50 мм

 •  

30 мм

 1. Монолитті жабындарды тіреп тұрған қабырғалар мен бағаналар үшін және аяқталған бетон немесе темір-бетон жабындары үшін жобалық құжаттамада оларға қойылатын талаптар болмаған жағдайдағы қиылысу жазықтықтары сызықтарының тік сызықтан немесе жобалық көлбеуден құрылыстың (конструкция) бүкіл биіктігі бойынша ауытқуы.............көп болмау керек ([35],  11 кесте)
 •  

15 мм-ден

 •  

10 мм-ден

 •  

30 мм-ден

 •  

25 мм-ден

 •  

20 мм-ден

 1. Аяқталған бетон немесе темір-бетон құрылыстарының немесе құрылыстар бөліктерінің құрама арқалық құрылыстарды (конструкция) тіреп тұрған қабырғалар мен бағаналар үшін жобалық құжаттамада оларға қойылатын талаптар болмаған жағдайдағы қиылысу жазықтықтары сызықтарының тік сызықтан немесе жобалық көлбеуден құрылыстың (конструкция) бүкіл биіктігі бойынша ауытқуы.............көп болмау керек ([35],  11 кесте)
 •  

10 мм-ден

 •  

15 мм-ден

 •  

30 мм-ден

 •  

25 мм-ден

 •  

20 мм-ден

 1. Аяқталған бетон немесе темір-бетон құрылыстарының немесе құрылыстар бөліктерінің дұрысталатын жерлерінің жобалық құжаттамада оларға қойылатын талаптар болмаған жағдайда көлденең жазықтықтардың бүкіл ұзындық бойынша ауытқуы.............аспау керек ([35], 11 кесте)
 •  

20 мм-ден

 •  

10 мм-ден

 •  

30 мм-ден

 •  

25 мм-ден

 •  

15 мм-ден

 1. Аяқталған бетон немесе темір-бетон құрылыстарының немесе құрылыстар бөліктерінің тірек жақтауларын алмағанда, жобалық құжаттамада оларға қойылатын талаптар болмаған жағдайда екі метрлік төрткілдешпен (рейка) тексеру кезіндегі бетонның кей жерлеріндегі кедір-бұдыры..............аспау керек ([35], 11 кесте)
 •  

5 мм-ден

 •  

10 мм-ден

 •  

8 мм-ден

 •  

3 мм-ден

 •  

15 мм-ден

 1. Жобалық құжаттамада оларға қойылатын талаптар болмаған жағдайда, аяқталған бетон немесе темір-бетон құрылыстарының немесе құрылыстар бөліктері элементтерінің көлденең қимасының көлемі.................аспау керек ([35], 11 кесте)
 •  

+6 мм-ден; -3 мм-ден

 •  

+10 мм-ден; -6 мм-ден

 •  

+4 мм-ден; -3 мм-ден

 •  

+8 мм-ден; -6 мм-ден

 •  

+2 мм-ден; -1 мм-ден

 1. Құбырларды арнасыз тарту кезінде ұзын ор (траншея) түбінің ең аз ені әр жағына  құбырларының шартты диаметрі Dy 250 мм дейін қоса отырып жылу желілерінің (бағыттас дренаж) шеткі құбырларының оқшаулануының сыртқы бүйір шетінің арасындағы қашықтыққа тең болуы керек  ([34], п. 2.2)
 •  

0,30 м

 •  

0,40 м

 •  

0,50 м

 •  

0,60 м

 •  

0,70 м

 1. Құбырларды арнасыз тарту кезінде ұзын ор (траншея) түбінің ең аз ені әр жағына  құбырларының шартты диаметрі Dy 250 мм жоғары 500 м дейін қоса отырып жылу желілерінің (бағыттас дренаж) шеткі құбырларының оқшаулануының сыртқы бүйір шетінің арасындағы қашықтыққа тең болуы керек  ([34], п. 2.2)
 •  

0,40 м

 •  

0,50 м

 •  

0,30 м

 •  

0,70 м

 •  

0,80 м

 1. Құбырларды арнасыз тарту кезінде ұзын ор (траншея) түбінің ең аз ені әр жағына  құбырларының шартты диаметрі Dy 500 мм жоғары 1000 м дейін қоса отырып жылу желілерінің (бағыттас дренаж) шеткі құбырларының оқшаулануының сыртқы бүйір шетінің арасындағы қашықтыққа тең болуы керек  ([34], п. 2.2)
 •  

0,50 м

 •  

0,40 м

 •  

0,30 м

 •  

0,20 м

 •  

0,60 м

 1. Арна құрылыстарының сыртқы жақтаулары мен ордың қабырғалары және еңістерінің арасында адамдардың жұмыс істеу қажеттілігі туса жарық түсу ені қандай мәннен кем болмауы тиіс?  ([34], п. 2.3)
 •  

0,70 м  - тік қабырғалы орлар үшін және 0,30 м – еңісті орлар үшін

 •  

0,30 м  - тік қабырғалы орлар үшін және 0,70 м – еңісті орлар үшін

 •  

0,90 м  - тік қабырғалы орлар үшін және 0,70 м – еңісті орлар үшін

 •  

1,0 м  - тік қабырғалы орлар үшін және 0,50 м – еңісті орлар үшін

 •  

0,50 м  - тік қабырғалы орлар үшін және 1,0 м – еңісті орлар үшін

 1. Жылу желілерін арналы тарту кезінде ұзын ор түбінің ең аз ені қалыпты (монолитті жерлерде), гидрооқшаулауды, бағыттас дренажды және су төгетін құралдарды, орды бекіту құрастырмаларының 0,2 м қосылғанын есептегендегі арна еніне тең болуы тиіс. Бұл ретте ор ені қандай шамадан аз болмауы керек?  ([34], п. 2.3)
 •  

1,0 м

 •  

0,5 м

 •  

2,5 м

 •  

2,0 м

 •  

3,0 м

 1. Жылу желілерінің қабысқан құдықтары арасындағы дренаж құбырларының телімдерінің тура түзулігін ұзын орды көмгенге дейін және көміп болғаннан кейін айналар арқылы «жарық» етіп тексеру қажет. Айнада шағылысқан құбыр шеңбері дұрыс пішінді болуы керек. Көлденеңі бойынша шеңберден ауытқудың рұқсат етілетін шамасы қандай мәннен артық болмауы тиіс?  ([34], п. 3.10)
 •  

құбыр диаметрінің 0,25 мәнінен, бірақ әр жағынан 50 мм аспайтындай

 •  

құбыр диаметрінің 0,5 мәнінен, бірақ әр жағынан 50 мм аспайтындай

 •  

құбыр диаметрінің 0,5 мәнінен, бірақ әр жағынан 100 мм аспайтындай

 •  

құбыр диаметрінің 0,25 мәнінен, бірақ әр жағынан 150 мм аспайтындай

 •  

құбыр диаметрінің 0,25 мәнінен, бірақ әр жағынан 250 мм аспайтындай

 1. Диаметрі 100 мм асатын құбырларды, жылу желілерін тарту кезінде бойлы және серіппелі жіктерлі құбырларды тартуды осы жіктердің қандай шамаға ауытқуымен жүргізуге болады?  ([34], п. 4.5)
 •  

100 мм

 •  

200 мм

 •  

300 мм

 •  

400 мм

 •  

500 мм

 1. Құбырларды, жылу желілерін тарту кезінде қандай диаметрден артық бойлы және серіппелі жіктерлі құбырларды тартуды қандай шамаға ауытқуымен жүргізуге болады? ([34], п. 4.5)
 •  

100 мм

 •  

200 мм

 •  

300 мм

 •  

400 мм

 •  

500 мм

 1. Диаметрі 100 мм аз құбырларды, жылу желілерін тарту кезінде жіктердің ауытқуы қандай болуы керек?  ([34], п. 4.5)
 •  

құбыр қабырғасының 3 есе қалыңдығындай

 •  

құбыр қабырғасының 2 есе қалыңдығындай

 •  

құбыр қабырғасының 4 есе қалыңдығындай

 •  

құбыр қабырғасының 5 есе қалыңдығындай

 •  

құбыр қабырғасының 5 есе қалыңдығындай

 1. Құбырларды, жылу желілерін тарту кезінде жіктердің ауытқуының қандай диаметрі құбыр қабырғасы қалыңдығының 3 еседей шамасынан кем емес болуы керек?  ([34], п. 4.5)
 •  

100 мм

 •  

50 мм

 •  

150 мм

 •  

250 мм

 •  

200 мм

 1. Құбырларды орнату кезінде серіппелі ілмектер жұмыс сызбаларына сәйкес тартылуы керек. Жылу желілерінің, бу құбырларының гидравликалық сынақтарын орындау кезінде серіппелі ілмектерде жеңілдету құралын қай диаметрден артық етіп орнату керек?   ([34], п. 4.7)
 •  

400 мм және одан да көп

 •  

500 мм және одан да көп

 •  

300 мм және одан да көп

 •  

200 мм және одан да көп

 •  

100 мм және одан да көп

 1. Құбырлы арматураларды жабық жағдайында құрастыру қажет. Арматураның ернемекті және дәнекерленген байланыстары құбырларды кермейтіндей етіп жасалуы керек. Құбыр осіне қатысты құбырға дәнекерленіп жалғанған ернемек жазықтығына перпендикулярлық шамасынан рұқсат етілетін ауытқуы қандай болуы керек?  ([34], п. 4.8)
 •  

ернемектің сыртқы диаметрінен 1 % аспауы керек, ал ернемек үстінен 2 мм аспауы керек

 •  

ернемектің сыртқы диаметрінен 5 % аспауы керек, ал ернемек үстінен 1 мм аспауы керек

 •  

ернемектің сыртқы диаметрінен 4 % аспауы керек, ал ернемек үстінен 3 мм аспауы керек

 •  

ернемектің сыртқы диаметрінен 3 % аспауы керек, ал ернемек үстінен 4 мм аспауы керек

 •  

ернемектің сыртқы диаметрінен 2 % аспауы керек, ал ернемек үстінен 5 мм аспауы керек

 1. Жылу желілерінің қозғалмалы тіреуіштері құрастырмалардың тірек беттерірне қалай жанасып тұруы керек?  ([34], п. 4.15)
 •  

саңылаусыз және қисаюсыз

 •  

5 мм саңлаулы және қисаюсыз

 •  

3 мм саңлаулы және қисаюсыз

 •  

2 мм саңлаулы және қисаюсыз

 •  

1 мм саңлаулы және сәл ғана қисайтып

 1. Құрау және дәнекерлеу алдында таза металл қабатына дейін құбыр шеттерін және оған жанасып тұрған құбырлардың ішкі және сыртқы беттерінің тазалану ені қандай? ([34], п. 5.4)
 •  

10 мм кем емес

 •  

20 мм кем емес

 •  

30 мм кем емес

 •  

40 мм кем емес

 •  

50 мм кем емес

 1. Жылу желілері құбырларының түйіспелері қандай диаметрден аса қалған астына салынатын сақинасыз дәнекерленетін құбыр ішінде жік тамырын дәнекерлеп орындалуы керек?  ([34], п. 5.6)
 •  

920 мм

 •  

720 мм

 •  

820 мм

 •  

630 мм

 •  

600 мм

 1. Жылу желілері құбырларының түйіскен жерлерінде жиналатын және қалған астына салатын сақинада дәнекерленетін сақина мен құбырдың ішкі бетінің арасындағы саңылау қандай шамадан аспауы керек?  ([34], п. 5.7)
 •  

1 мм

 •  

0,5 мм

 •  

1,5  мм

 •  

2 мм

 •  

2,5 мм

 1. Жылу желілерінің түйіскен жерлерін тұтқыштар көмегімен құрау кезінде диаметрі 100 мм дейінгі құбырлар үшін тұтқыштар саны қанша болуы тиіс?   ([34], п. 5.9)
 •  

1-2

 •  

3-4

 •  

5-6

 •  

7-8

 •  

9-10

 1. Жылу желілерінің түйіскен жерлерін тұтқыштар көмегімен құрау кезінде диаметрі 100 мм үлкен, 426 мм дейінгі құбырлар үшін олардың саны қанша болуы қажет?  ([34], п. 5.9)
 •  

3-4

 •  

1-2

 •  

5-6

 •  

9-10

 •  

8-7

 1. Жылу желілерінің түйіскен жерлерін тұтқыштар көмегімен құрау кезінде диаметрі 100 мм дейінгі құбырлар үшін бір тұтқыштың ұзындығы қандай болуы керек?  ([34], п. 5.9)
 •  

10-20 мм

 •  

25-30 мм

 •  

30-40 мм

 •  

5-8 мм

 •  

25-35 мм

 1. Тексеру алдында дәнекерленген жік және оған жанасып тұрған құбырлар беттері, жылу желілері қождан (шлак), ерітілген металл шашырандыларынан, күйіктен және басқа да ластанулардан тазалану (жіктің екі жағы бойынша) ені қандай?  ([34], п. 5.16)
 •  

20 мм кем емес

 •  

20 мм кем емес

 •  

30 мм кем емес

 •  

25 мм кем емес

 •  

40 мм кем емес

 1.  Жылу желілерін тарту кезінде ірі ақау деп шартты ұзындығы 5 м асатын, қабырғасының қалыңдығы ........ ақауды атайды  ([34], п. 5.20)
 •  

5,5 мм дейін

 •  

1,0 мм дейін

 •  

2,5 мм дейін

 •  

3,5 мм дейін

 •  

4,5 мм дейін

 1. Жылу желілерін тарту кезінде ірі ақау деп шартты ұзындығы 10 м асатын, қабырғасының қалыңдығы ........ ақауды атайды  ([34], п. 5.20)
 •  

5,5 мм жоғары

 •  

1,0 мм дейін

 •  

5,5 мм дейін

 •  

3,5 мм дейін

 •  

4,5 мм дейін

 1. Жылу желілерін жүргізу кезінде, құбырларды беріктік пен саңлаусыздыққа (герметикалық) сынақ жүргізгенге дейін дәнекерлік (сварной) және ернемектік (фланцевый) байланыстардың екі жағынан да оқшауланбау ені қандай? ([34], п. 6.2)
 •  

150  мм

 •  

100 мм

 •  

50  мм

 •  

120  мм

 •  

80  мм

 1. Газ тарату жүйесі дегеніміз – бұл ......([36], 3 тарау)
 •  

газды тұтынушыларға тасымалдау мен беруге арналған, технологиялық, ұйымдастырушылық және экономикалық өзара байланысқан нысандардан тұратын мүліктік өндірістік кешен

 •  

газды тұтынушыларға тасымалдау мен беруге арналған, технологиялық, ұйымдастырушылық және экономикалық өзара байланыспаған нысандардан тұратын мүліктік өндірістік кешен

 •  

газды тасымалдауға арналған, технологиялық, ұйымдастырушылық және экономикалық өзара байланысқан нысандардан тұратын кешен

 •  

газды тұтынушыларға тасымалдау мен беруге арналған, технологиялық, ұйымдастырушылық және экономикалық өзара байланысқан нысандардан тұратын шаруашылық өндірістік кешен

 •  

газды тұтынушыларға тасымалдау мен беруге арналған, технологиялық, ұйымдастырушылық және қаржылық өзара байланысқан нысандардан тұратын мүліктік өндірістік кешен

 1. Сыртқы газ құбыры дегеніміз не? ([36], 3 тарау)
 •  

ғимараттың сыртқы құрылысына дейін ғимарат сыртынан жүргізілген жерасты, жербеті және (немесе) жерүсті газ құбыры

 •  

ғимараттың ішкі құрылысына дейін ғимарат ішінде жүргізілген жерасты, жербеті және (немесе) жерүсті газ құбыры

 •  

ғимараттың сыртқы құрылысына дейін ғимарат сыртынан жүргізілген жербеті газ құбыры

 •  

ғимараттың сыртқы құрылысына дейін ғимарат сыртынан жүргізілген жерасты газ құбыры

 •  

ғимараттың сыртқы құрылысына дейін ғимарат сыртынан жүргізілген жерасты немесе жербеті газ құбыры

 1. Ішкі газ құбыры дегеніміз не? ([36], 3 тарау)
 •  

ғимараттың сыртқы құрылысынан ғимарат ішінде орналасқан газ пайдаланушы жабдыққа қосылған жеріне дейінгі газ құбыры

 •  

сыртқы газ құбырынан ғимарат ішінде орналасқан газ пайдаланушы жабдыққа қосылған жеріне дейінгі газ құбыры

 •  

ғимараттың сыртқы құрылысынан қосылған жеріне дейінгі газ құбыры

 •  

ғимараттың сыртқы құрылысынан жүргізілген газ құбыры

 •  

ғимараттың сыртқы құрылысынан ғимарат ішінде орналасқан жеріне дейінгі газ құбыры

 1. Газ құбырының қорғау аумағы деген не? ([36], 3 тарау)

 

 

қалыпты пайдалану жағдайын және оның бұзылу мүмкіндігін болдырмау мақсатында газ құбырлары трассасы бойында және басқа да газ тарату желілерінің айналасында орнатылатын ерекше пайдалану жағдайлары бар аумақтар

 •  

қалыпты пайдалану жағдайын қамтамасыз ету мақсатында газ құбырлары және басқа да газ тарату желілерінің айналасында орнатылатын ерекше пайдалану жағдайлары бар аумақтар

 •  

газ құбырлары трассасы бойында және басқа да нысандардың айналасында орнатылатын ерекше пайдалану жағдайлары бар аумақтар

 •  

қалыпты пайдалану жағдайын және оның бұзылу мүмкіндігін болдырмау мақсатында газ құбырлары трассасы бойында және басқа да газ тарату желілерінің айналасында орнатылатын жекелеген пайдалану жағдайлары бар аумақтар

 •  

қалыпты пайдалану жағдайын және оның бұзылу мүмкіндігін болдырмау мақсатында газ тарату желілері трассасы бойымен орнатылатын ерекше пайдалану жағдайлары бар аумақтар

 1. МЕМСТ 9.602-89* талаптарына сәйкес жерасты және жербеті газ құбырларын қандай тот басудан қорғау керек? [36], п. 4.8
 •  

топырақтық тот басудан және кезбе (блуждающих) тоқ тот басуынан

 •  

топырақтық тот басудан және атмосфералық тот басудан

 •  

топырақтық тот басудан

 •  

жер тот басуынан және кезбе (блуждающих) тоқ тот басуынан

 •  

кезбе (блуждающих) тоқ тот басуынан

 1. Ұзын терең орсыз (траншеясыз) тарту кезінде көлік жолдары астындағы газ құбырларының болат қаптамалары немен қорғалуы керек? [36], п. 4.8
 •  

электрохимиялық қорғаныс құралдарымен (ЭХҚ)

 •  

электробиологиялық қорғаныс құралдарымен (ЭБҚ)

 •  

электрофизикалық қорғаныс құралдарымен (ЭФҚ)

 •  

электромагниттік қорғаныс құралдарымен (ЭМҚ)

 •  

электролиздік қорғаныс құралдарымен (ЭЛҚ)

 1. Қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес жерүсті және ішкі болат газ құбырларын қандай тот басудан қорғау керек? ([36], п. 4.8)
 •  

атмосфералық тот басудан

 •  

қоршаған жағдай тот басуынан

 •  

биосфералық тот басудан

 •  

күн тот басуынан

 •  

су тот басуынан

 1. Тұрғындар саны 100 мыңнан астам адамы бар елді мекендердегі газ тарату жүйелері немен жабдықталуы тиіс?  ([36], п. 4.9)
 •  

газ таратудың технологиялық үрдісін қашықтық басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен (ГТ ТҮ БАЖ)

 •  

газ таратудың технологиялық үрдісін қашықтық бақылаудың автоматтандырылған жүйелерімен (ГТ ТҮ БАЖ)

 •  

технологиялық үрдісті қашықтық басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен (ТҮ БАЖ)

 •  

газ таратуды қашықтық басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен (ГТ  БАЖ)

 •  

газ таратудың технологиялық үрдісін қашықтық басқарудың автоматтандырылған сұлбаларымен (ГТ ТҮ БАС)

 1. Газ тарату жүйелерінің құрылысы кезінде не қолданылуы керек? ([36], п. 4.10)
 •  

қолданыстағы стандарттар мен басқа да нормативті құжаттар бойынша газ пайдаланушы материалдар мен бұйымдар және газ жабдықтары

 •  

қолданыстағы стандарттар мен басқа да нормативті құжаттар бойынша газ пайдаланушы материалдар мен өнімдер және газ жабдықтары

 •  

қолданыстағы нормалар бойынша газ пайдаланушы материалдар мен бұйымдар және газ жабдықтары

 •  

құрылыс нормаларының талаптары бойынша газ пайдаланушы материалдар мен бұйымдар және газ жабдықтары

 •  

нормативті құжаттар бойынша газ пайдаланушы материалдар мен бұйымдар және газ жабдықтары

 1. Жерасты газ құбырлары үшін қандай құбырлар түрін пайдаланады? ([36], п. 4.11)
 •  

полиэтиленді және болат құбырлар

 •  

полиэтиленді және мыс құбырлар

 •  

полипропиленді және болат құбырлар

 •  

поливинилхлоридті және болат құбырлар

 •  

полиэтиленді және шойын құбырлар

 1. Жерүсті және жербеті газ құбырлары үшін құбырлардың қандай түрі қолданады?  ([36], п. 4.11)
 •  

болат құбырлар

 •  

мыс құбырлар

 •  

полиэтиленді құбырлар

 •  

металл құбырлар

 •  

пластик құбырлар

 1. Болатты жерасты газ құбырлары үшін дәнекерлі байланыстардың қандай түрлері қолданылуы тиіс? ([36], п. 4.13)
 •  

түйістік (стыковые) және бұрыштық

 •  

түйістік және бұрылыстық

 •  

тіке және бұрыштық

 •  

байланыстық және бұрыштық

 •  

түйістік

 1. Дәнекерлік байланыстарды орындау кезінде не  орнатылуы керек? ([36], п. 4.13)
 •  

осы байланысты орындаған дәнекерлеушінің нөмірі мен ені

 •  

осы байланысты орындаған дәнекерлеушінің нөмірі мен таңбасы

 •  

осы байланысты орындаған дәнекерлеушінің нөмірі мен төлқұжаты

 •  

осы байланысты орындаған дәнекерлеушінің нөмірі

 •  

осы байланысты орындаған дәнекерлеушінің нөмірі мен қолтаңбасы

 1. Қорғаныс қабаты – бұл ........ ([30], п. 2.1)
 •  

құрылыс құрылымдарын, ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық және инженерлік жабдықтарын механикалық бұзылулардан, қоршаған ортаның тікелей әсерінен қорғайтын беткі қабат немесе құрылымдық элемент

 •  

құрылыс құрылымдарына, ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық және инженерлік жабдықтарына зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын/жабылатын, тиісті әсерлерден қорғайтын су, бу, жылу және дыбыс оқшаулайтын қабаттар

 •  

құрылыс құрылымдарының сәндік, санитарлы-гигиеналық және арнайы қасиеттерін жақсартуға, сондай-ақ олардың ұзақ тұруын арттыратын  зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын беткі қабат немесе құрылымдық элемент

 •  

құрылымдарды механикалық бұзылулардан, қоршаған ортаның тікелей әсерінен қорғайтын, зауыттық немесе құрылыс жағдайларында тиісті әсерлерден қорғайтын қабат

 •  

зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын, сәндік, су, бу, жылу, және дыбыс оқшаулауды жақсартуға арналған, құрылыс құрылымдарына, ғимараттардың технологиялық және инженерлік жабдықтарына қойылатын/жабылатын қабат

 1. Оқшаулау қабаты – бұл ....... ([30], п. 2.2)
 •  

құрылыс құрылымдарына, ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық және инженерлік жабдықтарына зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын/жабылатын, тиісті әсерлерден қорғайтын су, бу, жылу және дыбыс оқшаулайтын қабаттар

 •  

зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын, сәндік, су, бу, жылу, және дыбыс оқшаулауды жақсартуға арналған, құрылыс құрылымдарына, ғимараттардың технологиялық және инженерлік жабдықтарына қойылатын/жабылатын қабат

 •  

құрылымдарды механикалық бұзылулардан, қоршаған ортаның тікелей әсерінен қорғайтын, зауыттық немесе құрылыс жағдайларында тиісті әсерлерден қорғайтын қабат

 •  

құрылыс құрылымдарының сәндік, санитарлы-гигиеналық және арнайы қасиеттерін жақсартуға, сондай-ақ олардың ұзақ тұруын арттыратын  зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын беткі қабат немесе құрылымдық элемент

 •  

құрылыс құрылымдарын, ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық және инженерлік жабдықтарын механикалық бұзылулардан, қоршаған ортаның тікелей әсерінен қорғайтын беткі қабат немесе құрылымдық элемент

 1. Әрлеу (отделочное) қабат – бұл ........ ([30], п. 2.3)
 •  

құрылыс құрылымдарының сәндік, санитарлы-гигиеналық және арнайы қасиеттерін жақсартуға, сондай-ақ олардың ұзақ тұруын арттыратын  зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын беткі қабат немесе құрылымдық элемент

 •  

құрылымдарды механикалық бұзылулардан, қоршаған ортаның тікелей әсерінен қорғайтын, зауыттық немесе құрылыс жағдайларында тиісті әсерлерден қорғайтын қабат

 •  

құрылыс құрылымдарына, ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық және инженерлік жабдықтарына зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын/жабылатын, тиісті әсерлерден қорғайтын су, бу, жылу және дыбыс оқшаулайтын қабаттар

 •  

зауыттық немесе құрылыс жағдайларында қойылатын, сәндік, су, бу, жылу, және дыбыс оқшаулауды жақсартуға арналған, құрылыс құрылымдарына, ғимараттардың технологиялық және инженерлік жабдықтарына қойылатын/жабылатын қабат

 •  

құрылыс құрылымдарын, ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық және инженерлік жабдықтарын механикалық бұзылулардан, қоршаған ортаның тікелей әсерінен қорғайтын беткі қабат немесе құрылымдық элемент

 1. Жылу оқшаулау жұмыстарын жүргізу қашан басталуы мүмкін? ([30], п. 3.2)
 •  

тапсырыс беруші, монтажды ұйым және жылу оқшаулау жұмыстарын орындайтын ұйым өкілдері қол қойған кесімді (рұқсатты) рәсімдеуден кейін

 •  

жасырын жұмыстарын куәландыру кесімі құралған тиісті төмен жатқан элементтің орындалуының дұрыстығын тексергеннен кейін

 •  

оқшаулағыш, әрлеу, қорғаныс қабаттарынн және едендер құрылысынан кейін

 •  

тапсырыс беруші, монтажды ұйым және жылу оқшаулау жұмыстарын орындайтын ұйым өкілдері қол қойған, дайындалған жобадан кейін

 •  

жобалы ұйым мен тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін

 1. Жұмсақ және жартылай қатты талшықты бұйымдарды қолданып құбырларды жылу оқшаулау кезінде нені қамтамасыз ету керек? ([30], п. 4.6.4)
 •  

Барлық келтірілген

 •  

жұмсақ талшықты бұйымдар үшін тығыздалу коэффициенті 1,5 аспайтын, ал жартылай қатты бұйымдар үшін – 1,2 болатын жоба бойынша жылу оқшаулау материалдарының тығыздалуы

 •  

бұйымдардың оқшауланатын беттерге және өзара тығыз тақасуы; бірнеше қабаттық оқшаулау кезінде – бойлай және көлденең жіктердің жабылуы

 •  

құбыр осіне перпендикулярлы, салыстырмалы жазықтықтан минималды ауытқыған оқшаулауды баулар мен тартпалармен тығыз шиыршықтап (спиральную) орнату, және көп қабатты құрылымдарда әрбір келесі қабаттың алдыңғы қабат орамдарына қарама-қарсы бағытта орау

 •  

жылу оқшаулауларының салбырауын болдырмау үшін көлденең құбырларда және бекіту аппараттарында орнату

 1. Әрлеу жұмыстары басталғанға дейін қандай жұмыстар атқарылуы керек? ([30], п. 5.1.4)
 •  

әрленетін бөлмелердің атмосфералық жауын-шашыннан қорғалуы; жабындардың гидрооқшаулауы, жылу-дыбыс оқшаулауы және тегістегіш тартуы; топтамалар (блоки) мен панельдер арасындағы жіктерді саңлаусыздандыру; терезелік, есіктік және балкондық топтамалардың жанасу жерлері бітеліп, оқшаулануы; жарық саңылауларынің әйнектелуі; қаланатын бұйымдардың орнатылуы, жылумен, сумен қамтамасыз ету және жылыту жүйелерінің сынағы жүргізілуі қажет

 •  

сыртқы гидрооқшаулау мен жабын бөлшектері; балкондар едендерінің барлық құрылыстарын ортану; ғимарат қасбетіндегі сәулеттік бөлшектердің жиектеулерінің (окаймления) металл суреттерін құру мен бекіту; су ағатын құбырлардың барлық бекіту құралдарын орнату (жобаға сәйкес)

 •  

бұйымдардың оқшауланатын беттерге және өзара тығыз тақасуы; бірнеше қабаттық оқшаулау кезінде – бойлай және көлденең жіктердің жабылуы; құбыр осіне перпендикулярлы, салыстырмалы жазықтықтан минималды ауытқыған оқшаулауды баулар мен тартпалармен тығыз шиыршықтап (спиральную) орнату, және көп қабатты құрылымдарда әрбір келесі қабаттың алдыңғы қабат орамдарына қарама-қарсы бағытта орау; жылу оқшаулауларының салбырауын болдырмау үшін көлденең құбырларда және бекіту аппараттарында орнату

 •  

беткі жарықтар ашылып, тазартылып, 2 мм кем емес тереңдікке дейін сылап жағылып, тегістелуі тиіс; жарғақтар (раковина) мен тегіс емес жерлер тегістеліп, сылап жағылып, жайылып тегістелуі керек; қабыршақтар, ерітінді ақпалары және сүрту машиналарымен өңдегеннен кейін қалған іздерді жою

 •  

беттерді шаңнан тазарту тегістеудің, жабыстырудың, сылаудың, сырлаудың, қорғаныс қабаттарын орнатудың, жағу және әйнектік жақпалардың әр қабатын жасаудан бұрын

 1. Тот басуға қарсы жұмыстарды қандай талаптарға сай орындау керек? ([30], п. 5.1.6)
 •  

ҚНжЕ  3.04.03-85

 •  

ҚНжЕ  6.05.04-70

 •  

ҚНжЕ  5.09.10-80   

 •  

ҚНжЕ  4.08.07-75  

 •  

ҚНжЕ  8.06.06-90  

 1. Қандай негіздер бойынша әрлеу және қорғаныс қабаттарын жасау рұқсат етілмейді? ([30], п. 5.2.1)
 •  

Тот басу, тұздану, майлы және битумды дақтары бар және әктен тазартылмаған беттерде тұсқағаз жапсыру жұмыстарын жүргізу

 •  

жабыстыратын, сылақ, сырлау және қорғаныс құрамдарын, жағу мен әйнекті бітеу

 •  

әктен тазартылған

 •  

беткі жарықтар ашылып, 2 мм кем емес тереңдікке сылап жағумен толтырылған және тегістелген

 •  

майлы, желімді және су эмульсионды құрамдармен сырлау кезінде

 1. Дәнекерленген байланыс жігінің жанына не қойылуы керек? ([37], п. 2.27)
 •  

Жікті жасаған дәнекерлеуші жұмысшының ені

 •  

Балқу нөмірі

 •  

Болат маркасы

 •  

Жасалған күні

 •  

Бөлшектер саны

 1. Ауа жылытқыштардың дәнекерленген байланыстарының тіке, меридиандық және сақиналы жіктерінде негізгі металдың қандай кесілулері рұқсат етіледі? ([37], п. 3.2.11)
 •  

0,5 мм артық емес

 •  

1 мм артық емес

 •  

1,5 мм артық емес

 •  

0,2 мм артық емес

 •  

Рұқсат етілмейді

 1. Ауа жылытқыш қаптамасын дәнекерлеу кезінде дәнекерлеушінің ені қай жерге қойылуы тиіс? ([37], п. 3.2.12)
 •  

Дәнекерленген байланыс жігінің басы мен аяғында

 •  

қойылмайды

 •  

Дәнекерленген байланыс жігінің ортасына

 •  

Дәнекерленген байланыс жігінің ортасы мен соңында

 •  

Дәнекерленген байланыс жігінің соңында

 1. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын (ұйым) және тұрғын ықшам ауданы жераумақтарында құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізер алдында осы нысандарды пайдаланатын тапсырыс беруші, бас мердігер және ұйым өкілі ҚР ҚНжЕ 1.03-05-001 «Құрылыстағы еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы» талаптарын орындауды қамтамасыз ету үшін не рәсімдеулері қажет? ([33], п. 1.6):
 •  

 рұқсат кесімі

 •  

қабылдау кесімі

 •  

мердігерлік жұмыстар кесімі

 •  

жою кесімі

 •  

рұқсат наряды

 1. Өндірістік қауіп бар немесе тууы мүмкін жерлерде (орындалатын жұмыс түріне байланысты емес) жұмыс бастамас бұрын жауапты орындаушыға не берілуі керек? ([33], п. 1.7):
 •  

қауіптілігі жоғары жұмыстар жасауға рұқсат наряды

 •  

қауіптілігі жоғары жұмыстарды жасауға рұқсат кесімі

 •  

жұмыс жасауға рұқсат

 •  

жұмыс жасауға келісім-шарт

 •  

жұмыс жасауға басшының бұйрығы

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу кезінде еңбек қорау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін құрылыс алаңындағы барлық тұлғалар не киіп жүрулері тиіс? ([33], п. 1.12)
 •  

қорғаныс каскаларын

 •  

қорғаныс  костюмдерін

 •  

арнайы киім

 •  

арнайы аяқ киім

 •  

қорғаныс маскаларын

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес құрылыс алаңдарындағы адамдарға қауіпті аумақтарды қалай белгілеу қажет? ([33], п. 2.2)
 •  

қауіпсіздік белгілерімен және белгіленген пішінді жазулармен белгіленуі тиіс

 •  

сымтемірлі немесе басқа да қоршаумен қоршап қою керек

 •  

қорқытатын жазулар қойып қою керек

 •  

күзет қою керек

 •  

дауысты хабарламалар орнату қажет

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес жүк көтергіш кранмен жүк тасымалдау орындарының үстінде, сондай-ақ соғылып жатқан ғимарат жанында қауіпті аумақ шекарасы қалай анықталады?  ([33], п. 2.7)
 •  

жүктің (заттың) ұшуының есептік қашықтығына ұлғайтылған жылжытылатын (құлайтын) жүктің (заттың) ең үлкен сыртқы габаритының жер траекториясына көлденең кескінімен

 •  

жүктің (заттың) ұшуының есептік қашықтығына ұлғайтылған жылжытылатын (құлайтын) жүктің (заттың) ең үлкен сыртқы габаритының жер траекториясына тігінен түскен кескінімен

 •  

жүктің (заттың) ұшуының есептік қашықтығына кішірейтілген жылжытылатын (құлайтын) жүктің (заттың) ең үлкен сыртқы габаритының жер траекториясына көлденең кескінімен

 •  

жүктің (заттың) ұшуының есептік қашықтығына ұлғайтылған жылжытылатын (құлайтын) жүктің (заттың) ең кіші сыртқы габаритының жер траекториясына көлденең кескінімен

 •  

жүктің (заттың) ұшуының есептік қашықтығына ұлғайтылған жылжытылатын (құлайтын) жүктің (заттың) ең үлкен ішкі габаритының жер траекториясына көлденең кескінімен

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес машиналардың қозғалатын бөліктерінің және жұмыс органдарының жақын маңындағы қауіпті аумақ шекарасы қандай қашықтықпен анықталады? ([33], п. 2.10)
 •  

егер төлқұжатта немесе жасап шығарушы зауыт нұсқаулығында аса жоғары талаптар жоқ болса  - 5 м

 •  

егер төлқұжатта немесе жасап шығарушы зауыт нұсқаулығында аса жоғары талаптар жоқ болса  - 1 м

 •  

егер төлқұжатта немесе жасап шығарушы зауыт нұсқаулығында аса жоғары талаптар жоқ болса  - 10 м

 •  

егер төлқұжатта немесе жасап шығарушы зауыт нұсқаулығында аса жоғары талаптар жоқ болса  - 7 м

 •  

егер төлқұжатта немесе жасап шығарушы зауыт нұсқаулығында аса жоғары талаптар жоқ болса  - 15 м

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес жұмыс орындарында жұмыс орындарына өту жолдарының ені қанша болуы тиіс? ([33], п. 2.22)
 •  

0,6 м кем емес

 •  

0,8 м кем емес

 •  

1,5 м кем емес

 •  

2,0 м кем емес

 •  

5,0 м кем емес

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес жұмыс орындарында жарықта өту жолдарының биіктігі қанша болуы тиіс?  ([33], п. 2.22)
 •  

1,8 м кем емес

 •  

1,0 м кем емес

 •  

1,6 м кем емес

 •  

2,0 м кем емес

 •  

1,2 м кем емес

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес жұмыс орындарындары мен оларға өту жолдары МЕМСТ 12.4.059 сәйкес қандай биіктікте уақытша қоршаулармен қоршалуы керек?  ([33], п. 2.25)
 •  

1,3 м астам биіктікте және биіктік бойынша құлау айырмасы (перепад) шекарасынан 2 м кем қашықтықта

 •  

1,5 м астам биіктікте және биіктік бойынша құлау айырмасы (перепад) шекарасынан 2 м кем қашықтықта

 •  

1,0 м астам биіктікте және биіктік бойынша құлау айырмасы (перепад) шекарасынан 2 м кем қашықтықта

 •  

1,2 м астам биіктікте және биіктік бойынша құлау айырмасы (перепад) шекарасынан 2 м кем қашықтықта

 •  

2,0 м астам биіктікте және биіктік бойынша құлау айырмасы (перепад) шекарасынан 2 м кем қашықтықта

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін тез жанғыш және жарылыс қауіпті заттары бар материалдарды қолдану мен сақтау жерлерінде қанша арақашықтықта отты пайдалануға рұқсат етілмейді?  ([33], п. 2.30)
 •  

50,0 м кем радиуста

 •  

5,0 м кем радиуста

 •  

10,0 м кем радиуста

 •  

15,0 м кем радиуста

 •  

25,0 м кем радиуста

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін машиналардың жұмыс орнын қандай жағдайларды қамтамасыз ете отырып анықтау керек? ([33], п. 3.5)
 •  

жұмыс аумағын қадағалауға және айналып-бұрылуға жеткілікті кеңістік

 •  

өтіп жүруге қажет кеңістік

 •  

шығуға қажет кеңістік

 •  

тиеп-түсіруге жеткілікті кеңістік

 •  

айналып өтуге жеткілікті кеңістік

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне байланысты қозғалтқышы қосулы тұрған күйіндегі машинаны қалдыруға бола ма? ([33], п. 3.7)
 •  

рұқсат етілмейді

 •  

рұқсат етіледі

 •  

егер жұмыс шұғыл болған жағдайда рұқсат етіледі

 •  

егер машина тұрмыстық бөлме жанында тұрса жартылай рұқсат етіледі

 •  

қыс кезінде рұқсат етіледі

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес өзендер мен суайдындары (водоемы) мұздарының бетімен көлік құралдарының қозғалуына қай кезде рұқсат етіледі? ([33], п. 5.11)
 •  

мұз өткелінің максималды жүк көтергіштігі туралы мәлімет көрсетілген арнайы белгіленген бағдарлармен (маршрут) жүруіне

 •  

құрылыс басшысының рұқсатымен

 •  

өндірістік қажеттілік кезінде

 •  

егер күтпеген жағдайлар туындаса

 •  

тек қана шұғыл кездерде ғана рұқсат етіледі

 1. Өздігінен түсіргіш көліктердің үйінділер мен қазындыларда жүк түсіргенінде оларды табиғи құламалар жиегінен (құлау призмасы шекарасынан) қанша қашықтықта орналастыру керек? ([33], п. 5.12)
 •  

1 м жақын емес

 •  

0,5 м алыс емес

 •  

1,5 м жақын емес

 •  

2,0 м жақын емес

 •  

табиғи құламалар жиегі жанына

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес электр дәнекерлеу және газ жалынды жұмыстарды орындау жерлері қанша қашықтыққа жану материалдарынан босатылуы керек? ([33], п. 6.2)
 •  

5 м кем емес радиустағы

 •  

5 м кем емес радиустағы

 •  

5 м кем емес радиустағы

 •  

5 м кем емес радиустағы

 •  

5 м кем емес радиустағы

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес электр дәнекерлеу және газ жалынды жұмыстарды орындау жерлері, сондай-ақ  төменде орналасқан қабаттары (егер жанбайтын қорғаныс төсемі жоқ болса немесе жанбайтын материалмен қорғалған төсемдер жоқ болса) қанша қашықтыққа жарылу қаупі бар материалдардан және қондырғылардан (соның ішінде газ баллондары мен газ генераторлары) босатылуы керек? ([33], п. 6.2)
 •  

10 м

 •  

5 м

 •  

15 м

 •  

7 м

 •  

12 м

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін дәнекерлеу сымдарынан ыстық құбырларға және оттегі баллондарына дейінгі арақашықтық қанша болуы керек? ([33], п. 6.12)
 •  

0,5 м кем емес

 •  

0,2 м кем емес

 •  

0,8 м кем емес

 •  

1,5 м кем емес

 •  

1,0 м кем емес

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін дәнекерлеу сымдарынан ыстық құбырларға және жанғыш газдар баллондарына дейінгі арақашықтық қанша болуы керек? ([33], п. 6.12)
 •  

1 м кем емес

 •  

2 м кем емес

 •  

0,5 м кем емес

 •  

1,2 м кем емес

 •  

0,8 м кем емес

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін ашық доғалы дәнекерлеу кезінде дәнекерлеушілердің жұмыс орындары көрші жұмыс орындарынан және биіктігі қандай болатын жанбайтын экранды (шымылдық, қалқан) өту жолдарынан алыстатып, бөлінуі керек?  ([33], п. 6.16)
 •  

1,8 м  кем емес

 •  

1,8 м көп емес

 •  

1,5 м кем емес

 •  

1,0 м кем емес

 •  

1,2 м көп емес

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін қандай эстакадалардан көліктерден жүк түсіруге рұқсат етілмейді?   ([33], п. 7.12)
 •  

босатқыш қырлы бөренелері жоқ

 •  

1,5 м биік

 •  

арнайы жабдықтары жоқ

 •  

жүк түсіруге арнайы алаңқайлары жоқ

 •  

қоршаулары жоқ

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес битумды мастиканың қандай температурасы кезінде оны оқшаулау жұмыстарында пайдалануға болмайды? ([33], п. 8.5)
 •  

температурасы 89°С жоғары

 •  

температурасы 75°С жоғары

 •  

температурасы 80°С жоғары

 •  

температурасы 90°С жоғары

 •  

температурасы 95°С жоғары

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес ыстық битумды қолдана отырып жұмыс істегенде бірнеше жұмыс тізбектерінің арасындағы арақашықтық қандай болуы керек?  ([33], п. 8.10)
 •  

10 м кем емес

 •  

5 м кем емес

 •  

2 м кем емес

 •  

5 м артық емес

 •  

7 м артық емес

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес қазаншұңқырдан немесе ұзын терең ордан (траншея) шығарылған топырақты қазынды жиегінен қандай қашықтыққа орналастыру қажет? ([33], п. 9.6)
 •  

0,5 м кем емес

 •  

0,5 м артық емес

 •  

1,0 м кем емес

 •  

0,2 м кем емес

 •  

1,5 м кем емес

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін ыза сулары деңгейінен жоғарыдағы тассыз және мұз қатқан топырақтарда егер айналасында жерасты құрылыстары жоқ болған жағдайда бекітусіз тік қабырғалы қазаншұңқырлар мен ұзын терең орлар қазуға қандай тереңдікте рұқсат етіледі?  ([33], п. 9.9)
 •  

1 м – үйілген, құмды және ірі кесектелген топырақтарда;

1,25 м  - құмайттарда;

1,50 м – саздақтар мен саздарда

 •  

1,25 м – үйілген, құмды және ірі кесектелген топырақтарда;

1,25 м  - құмайттарда;

1,50 м – саздақтар мен саздарда

 •  

1 м – үйілген, құмды және ірі кесектелген топырақтарда;

1 м  - құмайттарда;

1,50 м – саздақтар мен саздарда

 •  

1 м – үйілген, құмды және ірі кесектелген топырақтарда;

1,25 м  - құмайттарда;

1,25 м – саздақтар мен саздарда

 •  

1 м – үйілген, құмды және ірі кесектелген топырақтарда;

1,25 м  - құмайттарда;

1,75 м – саздақтар мен саздарда

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін байланысқан топырақтарда (саздақтар мен саздарда) роторлы және орлы экскаваторлармен бекітусіз тік қабырғалы орлар қазу қандай тереңдікте рұқсат етіледі?  ([33], п. 9.15)
 •  

3 м аспайтын

 •  

3 м аса

 •  

5 м аспайтын

 •  

5 м аса

 •  

2 м аспайтын

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін қазаншұңқыр мен ордың қандай тереңдігінде олардың қабырғаларының еңістері мен бекітулері жұмысшылар кіргізілгенге дейін беріктілікке тексерілуі қажет?  ([33], п. 9.17)
 •  

тереңдігі 1,3 м аса

 •  

тереңдігі 1,5 м аса

 •  

тереңдігі 2,0 м аса

 •  

тереңдігі 2,3 м аса

 •  

тереңдігі 3,0 м аса

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін топырақтарды қазу, тасымалдау, түсіру, тегістеу және тығыздау кезінде бірінен кейін бірі жүретін өздігінен жүретін немесе тіркемелі екі және одан да көп машиналар (скрепер, грейдер, каток, бульдозер және т.б.) арасындағы өзара арақашықтық қандай болуы тиіс?  ([33], п. 9.24)
 •  

10 м кем емес

 •  

10 м кем емес

 •  

5 м кем емес

 •  

20 м кем емес

 •  

15 м кем емес

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес ғимарат қабырғасын қалау кезінде жұмыс төсемінен қандай биіктікке және оның деңгейінен қаланып жатқан қабырға артынан жер  (жабын) бетіне дейінгі қандай қашықтыққа ұжымдық қорғаныс құралдарын немесе сақтау белдіктерін қолдану қажет?  ([33], п. 10.2)
 •  

жұмыс төсемінен 0,7 м биіктікке және оның деңгейінен қаланып жатқан қабырға артынан жер (жабын) бетіне дейін 1,3 м аса қашықтыққа

 •  

жұмыс төсемінен 0,5 м биіктікке және оның деңгейінен қаланып жатқан қабырға артынан жер (жабын) бетіне дейін 1,3 м аса қашықтыққа

 •  

жұмыс төсемінен 1,0 м биіктікке және оның деңгейінен қаланып жатқан қабырға артынан жер (жабын) бетіне дейін 1,0 м аса қашықтыққа

 •  

жұмыс төсемінен 0,5 м биіктікке және оның деңгейінен қаланып жатқан қабырға артынан жер (жабын) бетіне дейін 1,0 м аса қашықтыққа

 •  

жұмыс төсемінен 1,5 м биіктікке және оның деңгейінен қаланып жатқан қабырға артынан жер (жабын) бетіне дейін 1,5 м аса қашықтыққа

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес құрылыстар мен жабдықтар элементтерінде оларды көтеру немесе жылжыту кезінде адамдардың болуы рұқсат етіле ме?  ([33], п. 12.8)
 •  

рұқсат етілмейді

 •  

құрастыру жұмыстарын жүргізіп жатқан адамдарға рұқсат етіледі

 •  

ілушілерге рұқсат етіледі

 •  

қауіпсіз құрастыру жұмыстарын және жүктерді крандармен қауіпсіз жылжытуға жауапты тұлғаларға рұқсат етіледі

 •  

белгі берушіге рұқсат етіледі

 1. Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес құбырлар ақауларын қысымы қанша МПа түскеннен кейін жөндеу керек? ([33], п. 14.17)
 •  

ауа қысымына

 •  

0,5 дейін

 •  

0,8 дейін

 •  

0,4 дейін

 •  

0,3 дейін

 1. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтау үшін көлденең жиылған  құрылыстарды көтеру кезінде құрылыс ұзындығына және ....... тең радиуста барлық басқа жұмыстар тоқтатылуы кажет. ([33], п. 17.3)
 •  

5 м

 •  

3 м

 •  

10 м

 •  

7 м

 •  

2 м

 1. Тиісті құжаттарда көрсетілген нормативті сақтау мерзімі өткен электр жабдықтары құрастыруға қалай қабылданады?  ([32], п. 2.9)
 •  

тек қана құрастыру алдында тексеріп, ақауларын түзетіп және сынақтан өткізіп болғаннан кейін

 •  

тек қана құрастыру алдында тексеріп болғаннан кейін

 •  

құрастырушы ұйымға жабдықтарды бергеннен кеін

 •  

қабылдау-өткізу кесімін жасап құрастырушы ұйымның қоймасынан жабдықты бергеннен кейін

 •  

егер сақталу мерзімінің өтуі 1 жылдан аспаған жағдайда

 1. Ақауланған немесе қорғаныс қабаттарының бұзылулары бар электр жабдықтары және кабельді өнімдер құрастыруға (монтаждауға) жата ма? ([32], п. 3.1.3)
 •  

бекітілген тәртіппен бұзылулары мен ақауларын жөндемейінше жатпайды

 •  

жатпайды

 •  

жатады

 •  

егер басқасы жоқ болса, жатады

 •  

 егер сақтау мерзімі өтіп кетпесе, жатады

 1. Жалғыз сымды сымдарды қалай байланыстыруға болады? ([32], п. 3.2.6.)
 •  

бұрау арқылы

 •  

дәнекерленіп түйістіру

 •  

тек болттар мен қысқыш тақталар арқылы

 •  

тек болттар арқылы

 •  

тек қысқыш тақталар арқылы

 1. Алмалы-салмалы түйіспелер қажет жерлерде байланыстар қалай орындалуы тиіс? ([32], п. 3.2.5.)
 •  

тек болттар немесе қысқыш тақталар арқылы

 •  

дәнекерлеу арқылы

 •  

бұрау арқылы

 •  

дәнекерленгендегі қысқыш тақталар

 •  

дәнекерлеу арқылы болттармен

 1. Кернеуі 20 кВ дейінгі ВЛ сымдарын байланыстыруды қалай жүзеге асыру керек?  ([32], п. 3.2.6.)
 •  

Бұрау әдісімен жасалатын байланыстырғыш сопақ қысқыштармен

 •  

қысқыштармен – анкерлі және шашақты сыналық

 •  

термитті патрондар көмегімен түйінді жайпақ (плошечными) қысқыштармен дәнекерлеу арқылы

 •  

дәнекерлеу арқылы түйістіріп

 •  

дәнекерлеп

 1. Ғимарат ішінде ашық тартылған сымдардан болат құбырларды параллелді тарту кезінде араларындағы өзара қашықтық қандай болуы керек? ([32], п. 3.3.1.3.)
 •  

100 мм кем емес

 •  

50 мм кем емес

 •  

200 мм кем емес

 •  

300 мм кем емес

 •  

350 мм кем емес

 1. Ғимарат ішінде ашық тартылған сымдардан жанғыш сұйықтықтар мен газдары бар құбырлар арасындағы өзара қашықтық қандай болуы керек? ([32], п. 3.3.1.3.)
 •  

250 мм кем емес

 •  

450 мм кем емес

 •  

150 мм кем емес

 •  

300 мм кем емес

 •  

100 мм кем емес

 1. Қораптар мен лотоктарда тартылатын сымдардың маркалары қайда болуы керек? ([32], п. 3.3.2.4.)
 •  

қораптар мен науалардың (лоток) басы мен соңында, сондай-ақ оларды электр жабдықтарына жалғау орындарында

 •  

қораптар мен науалардың (лоток) басында

 •  

қораптар мен науалардың (лоток) соңында

 •  

трасса бұрылыстарында

 •  

маркаламауға болады

 1. Оқшаулаушы тіреуіштерде сымдардың байланысын немесе таралысын жүргізуді қалай жасау қажет? ([32], п. 3.3.3.1.)
 •  

тура оқшаулаушының, клицтің, шығыршықтың (ролик) қасында немесе үстінде

 •  

тура оқшаулаушының, клицтің, шығыршықтың (ролик)  қасында

 •  

тек қана оқшаулаушының, клицтің, шығыршықтың (ролик)  үстінде

 •  

кез келген жерде

 •  

оқшаулаушыдан, клицтен, шығыршықтан бірдей қашықтықта

 1. Қорғаныс қабаттарындағы резиналы және пластмассалы оқшаулауы бар сымдар мен шоғырсымдарды жүк көтергіш болат канатына немесе бір-біріне ......... аспайтын қашықтықта орнатылатын бандаждар немесе клицалармен сымдарға бекіту қажет?   ([32], п. 3.3.4.1.)
 •  

0,5 м

 •  

0,3 м

 •  

0,1 м

 •  

1,0 м

 •  

1,5 м

 1. Қондырғылық сымдардың ашық және жабық тартылуы қандай температурада рұқсат етілмейді?  ([32], п. 3.3.5.1.)
 •  

минус 15°C төмен

 •  

минус 25°C төмен

 •  

минус 30°C төмен

 •  

минус 40°C төмен

 •  

плюс 15°C жоғары

 

Ақпараттық сервистер

Табиғат өзгерісі

Облыстың сейсмикалық болжамы

Сервис жақын арада іске қосылатын болады